MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)

 

Naziv studija:
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
Razina studija:
preddiplomski
Predmetnost:
dvopredmetni
Voditelj:
izv. prof. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić
Odsjek:
KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

1. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
75193
0
180
0
1
95727
0
120
0
8
43167
0
30
0
2
95724
15
0
15
3
95725
0
0
45
4
43154
0
120
0
2
95728
0
60
0
5
145869
0
0
30
3
2. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
43168
0
30
0
2
75195
0
90
0
1
101618
0
120
0
8
101605
30
0
0
4
101606
15
15
0
3
43169
0
30
0
2
101619
0
60
0
5
101620
0
0
30
3
3. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
45979
0
30
0
2
75196
0
180
0
1
45978
0
120
0
2
119193
0
90
0
6
119189
30
0
15
4
119191
15
30
0
4
119195
0
30
0
3
119196
0
0
30
3
4. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
75198
0
90
0
1
126111
0
90
0
6
45980
0
30
0
2
45981
0
30
0
2
126107
30
0
15
4
126108
15
30
0
4
126109
0
30
0
3
126110
0
0
30
3
5. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
134947
30
0
15
4
134948
15
15
0
3
134951
0
30
0
2
134941
0
60
0
4
Izborni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
85086
0
30
0
2
6. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
134956
30
0
15
4
134957
15
15
0
3
134959
0
30
0
2
134943
0
60
0
4
134944
0
0
30
3
75417
0
0
0
3
Izborni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
85087
0
30
0
2
134960
15
0
15
3