KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Šifra ISVU Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
Teorija književnosti 1
0
0
0
0
Metodika nastave mađarskog jezika i književnosti
0
0
0
0
Mađarski jezik u odgoju i obrazovanju
0
0
0
0
45980 Engleski za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
2
101618 Jezične vježbe mađarskog jezika 2
0
120
0
8
101605 Uvod u znanost o književnosti
30
0
0
4
119189 Moderna mađarska književnost i kultura 1
30
0
15
4
119360 Teorija komunikacije 1
15
0
15
3
119361 Uvod u teoriju prevođenja
15
0
15
3
75193 Tjelesna i zdravstvena kultura 1
0
180
0
1
45978 Engleski za humanističke i društvene znanosti 3
0
120
0
2
75196 Tjelesna i zdravstvena kultura 3
0
180
0
1
134947 Klasična mađarska književnost i kultura 1
30
0
15
4
134996 Mađarsko-hrvatska komparatistika u kontekstu prevođenja
15
0
15
3
134997 Analiza govora
15
0
15
3
134998 Književno prevođenje
0
0
45
3
75195 Tjelesna i zdravstvena kultura 2
0
180
0
1
75198 Tjelesna i zdravstvena kultura 4
0
180
0
1
126107 Moderna mađarska književnost i kultura 2
30
0
15
4
134956 Klasična mađarska književnost i kultura 2
30
0
15
4
134957 Sintaksa mađarskoga jezika 2
15
15
0
3
134960 Komparatistika: mađarska književnost u europskom kontekstu
15
0
15
3
119538 Teorija komunikacije 2
15
0
15
3
43167 Njemački za humanističke i društvene znanosti 1
0
30
0
2
45979 Njemački za humanističke i društvene znanosti 3
0
30
0
2
45981 Njemački za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
2
43168 Njemački za humanističke i društvene znanosti 2
0
30
0
2
95727 Jezične vježbe mađarskog jezika 1
0
120
0
8
134948 Sintaksa mađarskog jezika 1
15
15
0
3
119540 Stručno prevođenje
0
45
0
3
135210 Mađarsko-hrvatska kontrastivna lingvistika
15
0
15
3
43169 Engleski za humanističke i društvene znanosti 2
0
30
0
2
43154 Engleski za humanističke i društvene znanosti 1
0
120
0
2
95724 Uvod u jezikoslovlje za hungarologe
15
0
15
3
145869 Kulturna povijest Mađara u Hrvatskoj 1
0
0
30
3
97230 Socijalna psihologija
0
0
30
3
101620 Kulturna povijest Mađarau Hrvatskoj 2
0
0
30
3
119542 Baze podataka za komunikologe
15
15
0
3
101606 Fonetika i fonologija mađarskog jezika
15
15
0
3
134953 Mađarska manjinska književnost u Karpatskom bazenu
15
0
15
3
134944 Dijalektologija
0
0
30
3
95725 Povijest i kultura Mađara
0
0
45
4
119193 Jezične vježbe mađarskog jezika 3
0
90
0
6
126111 Jezične vježbe mađarskog jezika 4
0
90
0
6
119539 Osnove multimedija
0
15
30
3
164568 Stručna praksa
0
15
0
5
119191 Morfologija mađarskoga jezika 1
15
30
0
4
119195 Stručna komunikacija 1
0
30
0
3
126108 Morfologija mađarskoga jezika 2
15
30
0
4
126109 Stručna komunikacija 2
0
30
0
3
161690 Tiskovni žanrovi
0
0
30
3
119363 Komunikacija pomoću Interneta
15
15
0
3
119196 Razumijevanje teksta 1
0
0
30
3
126110 Razumijevanje teksta 2
0
0
30
3
134941 Jezične vježbe mađarskog jezika 5
0
60
0
4
134943 Jezične vježbe mađarskog jezika 6
0
60
0
4
95728 Jezično izražavanje 1
0
60
0
5
134951 Prijevodne vježbe 1
0
30
0
2
101619 Jezično izražavnje 2
0
60
0
5
134959 Prijevodne vježbe 2
0
30
0
2
134999 Konsekutivno prevođenje
0
30
0
3
119364 Suvremeni mađarski jezik 1
0
45
0
3
119543 Suvremeni mađarski jezik 2
0
45
0
3
255150 Opća povijest Mađara
15
0
15
3
255151 Opća kultura Mađara
15
0
15
3
255312 Opisna gramatika mađarskog jezika
15
30
0
4
85086 Komunikacijske vježbe 1
0
30
0
2
85087 Komunikacijske vježbe 2
0
30
0
2