KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Šifra ISVU Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
75193 Tjelesna i zdravstvena kultura 1
0
60
0
1
43168 Njemački za humanističke i društvene znanosti 2
0
30
0
2
45979 Njemački za humanističke i društvene znanosti 3
0
30
0
2
75196 Tjelesna i zdravstvena kultura 3
0
60
0
1
Teorija književnosti 1
0
0
0
0
75198 Tjelesna i zdravstvena kultura 4
0
60
0
1
75195 Tjelesna i zdravstvena kultura 2
0
60
0
1
101618 Jezične vježbe mađarskog jezika 2
0
240
0
8
126111 Jezične vježbe mađarskog jezika 4
0
60
0
6
85086 Komunikacijske vježbe 1
0
30
0
2
95727 Jezične vježbe mađarskog jezika 1
0
240
0
8
Metodika nastave mađarskog jezika i književnosti
0
0
0
0
Mađarski jezik u odgoju i obrazovanju
0
0
0
0
43167 Njemački za humanističke i društvene znanosti 1
0
30
0
2
45978 Engleski za humanističke i društvene znanosti 3
0
30
0
2
45980 Engleski za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
2
45981 Njemački za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
2
119360 Teorija komunikacije 1
15
0
15
3
95724 Uvod u jezikoslovlje za hungarologe
15
0
15
3
95725 Povijest i kultura Mađara
0
0
45
4
101605 Uvod u znanost o književnosti
30
0
0
4
101606 Fonetika i fonologija mađarskog jezika
15
15
0
3
119193 Jezične vježbe mađarskog jezika 3
0
60
0
6
119189 Moderna mađarska književnost i kultura 1
30
0
15
4
119191 Morfologija mađarskoga jezika 1
15
30
0
4
119361 Uvod u teoriju prevođenja
15
0
15
3
119363 Komunikacija pomoću Interneta
15
15
0
3
119364 Suvremeni mađarski jezik 1
0
45
0
3
134947 Klasična mađarska književnost i kultura 1
30
0
15
4
134948 Sintaksa mađarskog jezika 1
15
15
0
3
134951 Prijevodne vježbe 1
0
30
0
2
134941 Jezične vježbe mađarskog jezika 5
0
75
0
4
134996 Mađarsko-hrvatska komparatistika u kontekstu prevođenja
15
0
15
3
134997 Analiza govora
15
0
15
3
134998 Književno prevođenje
0
0
45
3
135210 Mađarsko-hrvatska kontrastivna lingvistika
15
0
15
3
126107 Moderna mađarska književnost i kultura 2
30
0
15
4
126108 Morfologija mađarskoga jezika 2
15
30
0
4
134956 Klasična mađarska književnost i kultura 2
30
0
15
4
134957 Sintaksa mađarskoga jezika 2
15
15
0
3
134959 Prijevodne vježbe 2
0
30
0
2
134943 Jezične vježbe mađarskog jezika 6
0
75
0
4
85087 Komunikacijske vježbe 2
0
30
0
2
134960 Komparatistika: mađarska književnost u europskom kontekstu
15
0
15
3
119538 Teorija komunikacije 2
15
0
15
3
119539 Osnove multimedija
0
30
15
3
119540 Stručno prevođenje
0
45
0
3
119542 Baze podataka za komunikologe
15
15
0
3
119543 Suvremeni mađarski jezik 2
0
45
0
3
43169 Engleski za humanističke i društvene znanosti 2
0
30
0
2
43154 Engleski za humanističke i društvene znanosti 1
0
30
0
2
95728 Jezično izražavanje 1
0
60
0
5
145869 Kulturna povijest Mađara u Hrvatskoj 1
0
0
30
3
119195 Stručna komunikacija 1
0
30
0
3
119196 Razumijevanje teksta 1
0
0
30
3
97230 Socijalna psihologija
0
0
30
3
161690 Tiskovni žanrovi
0
0
30
3
101619 Jezično izražavnje 2
0
60
0
5
101620 Kulturna povijest Mađarau Hrvatskoj 2
0
0
30
3
126109 Stručna komunikacija 2
0
30
0
3
126110 Razumijevanje teksta 2
0
0
30
3
164568 Stručna praksa
0
75
0
5
134953 Mađarska manjinska književnost u Karpatskom bazenu
15
0
15
3
134944 Dijalektologija
0
0
30
3