Nastavnici

Nastavnik Odsjek Soba Telefon E-mail
prof. dr. sc. Mario Brdar ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
94
494-711
mbrdar@ffos.hr
prof. dr. sc. Gabrijela Buljan ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
94
494-711
gbuljan@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
94
494-712
tgradeca@ffos.hr
doc. dr. sc. Goran Milić ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
94
494-711
gmilic@ffos.hr
gmilic77@gmail.com
doc. dr. sc. Alma Vančura ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
95
494-714
avancura@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Ljubica Matek ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
72
494-685
ljubica.matek@email.t-com.hr
lmatek@ffos.hr
doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
91
494-735
jpoljak@ffos.hr
poljak.jasna@gmail.com
prof. dr. sc. Sanja Runtić ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
91
494-735
sruntic@ffos.hr
podgajci@gmail.com
doc. dr. sc. Jadranka Zlomislić ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
72
494-685
jzlomislic@ffos.hr
jadaranka.zlomislic@gmail.com
izv. prof. dr. sc. Davor Balić ODSJEK ZA FILOZOFIJU
17
494-741
davor.balic@kc.t-com.hr
dbalic@ffos.hr
prof. dr. sc. Željko Senković ODSJEK ZA FILOZOFIJU
85
494-699
zsenkovic@ffos.hr
doc. dr. sc. Martina Volarević ODSJEK ZA FILOZOFIJU
85
494-699
mzezelj1@gmail.com
mzezelj@ffos.hr
prof. dr. sc. Branimir Belaj ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
52
494-673
bbelaj@ffos.hr
doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
52
494-673
amikic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Goran Tanacković Faletar ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
55 23
494-731 494-650
gtanackovic@ffos.hr
doc. dr. sc. Silvija Ćurak ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
41
94-664
scurak@ffos.hr
prof. dr. sc. Loretana Farkaš ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
37
494-654
lfarkas@ffos.hr
dr. sc. Ninočka Truck-Biljan KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
61
494-676
ntruck@ffos.hr
prof. dr. sc. Milica Lukić ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
23
494-650
milicalukicomatic@gmail.com
mlukic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Dubravka Brunčić ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
87
494-703
dbruncic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Marica Liović ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
90
494-709
mgrigic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Sanja Jukić ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
89
494-707
sjukic@ffos.hr
sjukicffos@gmail.com
prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
87
494-704
kpeterna@ffos.hr
kristina.peternai@gmail.com
prof. dr. sc. Ružica Pšihistal ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
77A
494-720
rpsihistal@ffos.hr
prof. dr. sc. Goran Rem ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
89
494-707
grem@ffos.hr
goran.rem@os.t-com.hr
izv. prof. dr. sc. Krešimir Šimić ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
8
494-732
ksimic@ffos.hr
prof. dr. sc. Zlata Šundalić ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
48
494-668
zsundalic@ffos.hr
prof. dr. sc. Milovan Tatarin ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
37
494-654
mtatarin@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Ivan Trojan ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
89
494-707
itrojan@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Tina Varga Oswald ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
90
494-709
tvarga@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Dragica Dragun ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
8
494-732
ddragun@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Jakov Sabljić ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
90
494-657
jsabljic@ffos.hr
jakovsab@hotmail.com
doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek ODSJEK ZA POVIJEST
79
494-691
sjosipovic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Melita Aleksa Varga ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
71
494-684
melita.aleksa@gmail.com
maleksa@ffos.hr
dr. sc. Snježana Babić ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
97
494-715
babic@ffos.hr
prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
71
494-684
vbagaric@ffos.hr
Silvija Berkec ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
97
494-715
sberkec@gmail.com
sberkec@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Ivana Jozić ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
27
494-653
ijozic@ffos.hr
prof. dr. sc. Vladimir Karabalić ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
57
494-674
vladimir.karabalic@inet.hr
vkarabalic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Leonard Pon ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
57, 21
494-674, 494-648
lpon@ffos.hr
doc. dr. sc. Sanja Cimer Karaica ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
57
494-674
sanjacimer@gmail.com
scimer@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Boris Badurina ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
81
031 494-695
boris.badurina@ffos.hr
prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
65
494-679
hlepedus@yahoo.com
hlepedus@ffos.hr
prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
77
494-689
sfaletar@ffos.hr
doc. dr. sc. Milijana Mićunović ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
81
494-696
mmicunov@ffos.hr
prof. dr. sc. Zoran Velagić ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
92
494-737
zvelagic@ffos.hr
Romana Čačija ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
95
494-714
romana.cacija@gmail.com
rcacija@ffos.hr
doc. dr. sc. Draženka Molnar ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
69
494-680
drazenka@ffos.hr
drazenka.molnar@gmail.com
prof. dr. sc. Marija Omazić ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
69
494-680
momazic@ffos.hr
prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
69
494-681
vpavicic@ffos.hr
doc. dr. sc. Goran Schmidt ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
69
494-680
gschmidt@ffos.hr
Blaženka Šoštarić ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
95
494-714
bsostaric@ffos.hr
Vlatka Ivić ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
95
494-714
vivic@ffos.hr
prof. dr. sc. Sanda Ham ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
26
494-651
sanda.ham@gmail.com
sham@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Jadranka Mlikota ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
86
494-701
jmlikota@ffos.hr
prof. dr. sc. Vlasta Rišner ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
86
494-702
vrisner@ffos.hr
vlasta.risner@os.t-com.hr
doc. dr. sc. Zlatko Đukić ODSJEK ZA POVIJEST
88
494-706
zdjukic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Boris Bosančić ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
81
494-695
bbosancic@ffos.hr
prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
29
494-655
kpetr@ffos.hr
prof. dr. sc. Damir Hasenay ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
77
494-690
dhasenay@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Ivana Martinović ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
30
494-723
imartinovic@ffos.hr
doc. dr. sc. Snježana Stanarević Katavić ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
29
494-656
sstanare@ffos.hr
dr. sc. Dubravka Kuna KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
61
494-677
dkuna@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
91
494-735
boklopcic@ffos.hr
biljana.oklopciic@os.t-com.hr
mr. sc. Martina Dragija Ivanović
dr. sc. Mirna Varga KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
61
494-676
mvarga@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
49
494-729
mirko.lukas@vt.t-com.hr
mlukas@ffos.hr
dr. sc. Senka Žižanović ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
73
494-688
sgazibara@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Žombor Labadi KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
43
494-666
labadi.zsombor@gmail.com
zlabadi@ffos.hr
doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
80
494-694
anababic.os@gmail.com
ababic@ffos.hr
doc. dr. sc. Valerija Križanić ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
83
494-697
valerija.krizanic@gmail.com
vkrizanic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Ana Kurtović ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
80
494-694
anakurtovic@yahoo.com
akurtovi@ffos.hr
doc. dr. sc. Ivana Marčinko ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
80
494-693
imarcinko@yahoo.com
imarcinko@ffos.hr
dr. sc. Damir Marinić ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
65
494-679
dmarinic@ffos.hr
damir.marinic@gmail.com
dr. sc. Igor Josipović ODSJEK ZA POVIJEST
88
494-706
ijosipovic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
70
494-683
srucevic@ffos.hr
s.rucevic.03@cantabgold.net
izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
70
494-724
dsincek@ffos.hr
daniela.sincek@gmail.com
doc. dr. sc. Jasmina Tomašić Humer ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
80
494-693
jtomasic@ffos.hr
jtomasic@gmail.com
Ladislav Bognar
73
494-687
prof. dr. sc. Jelena Lakuš ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
29
494-655
jlakus@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Mario Barišić ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević
doc. dr. sc. Gabrijela Vrdoljak ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
83
494-697
gpiri@ffos.hr
gabrijela_p_hr@yahoo.com
Željko Beissmann KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
45
494-710
zbeissmann@ffos.hr
prof. dr. sc. Marijan Krivak ODSJEK ZA FILOZOFIJU
14
494-640
marijan.krivak2@zg.t-com.hr
mkrivak@ffos.hr
doc. dr. sc. Ivana Mikulić ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
48
494-672
ipepic@ffos.hr
ivanapepic@gmail.com
doc. dr. sc. Josipa Selthofer ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
92
494-736
jselthofer@ffos.hr
doc. dr. sc. Tomislav Jakopec ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
92
494-737
tjakopec@ffos.hr
prof. dr. sc. Gordana Dukić ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
30
494-723
gdukic@ffos.hr
doc. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
43
494-666
alehocki@ffos.hr
doc. dr. sc. Sanja Španja ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
63
494-718
sspanja@ffos.hr
prof. dr. sc. Zlatko Miliša ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
49
494-729
zmilisa@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Anita Papić ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
81
494-696
apapic@ffos.hr
prof. dr. sc. Gorka Vuletić ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
70
494-724
gvuletic@ffos.hr
gorka.vuletic@gmail.com
izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
45
494-664
vbjedov@ffos.hr
doc. dr. sc. Kristina Feldvari ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
29
494-655
kfeldvari@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Renata Jukić ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
63
494-718
renata.jukic2000@yahoo.com
rjukic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Goran Livazović ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
73
494-688
goran.livazovic@yahoo.com
glivazovic@ffos.hr
doc. dr. sc. Stephanie Jug ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
27
494-653
sjug@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Ljubica Kordić ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
doc. dr. sc. Maja Glušac ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
86
494-702
mglusac@ffos.hr
doc. dr. sc. Darko Lacović ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
77
494-690
dlacovic@ffos.hr
doc. dr. sc. Ana Jakopec ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
83, 21
494-697, 494-648
ana.jakopec@gmail.com
ajakopec1@ffos.hr
doc. dr. sc. Vera Blažević Krezić ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
35
494-668
vblazevic1@ffos.hr
prof. dr. sc. Zoltan Medve KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
43
494-666
medvezo@enternet.hu
zmedve@ffos.hr
doc. dr. sc. Marija Milić ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
83
494-697
mmilic@ffos.hr
doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
94
494-711
dvidakovic@ffos.hr
doc. dr. sc. Darija Rupčić Kelam ODSJEK ZA FILOZOFIJU
85
494-699
darija.rupcic@gmail.com
drupcic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Boško Pešić ODSJEK ZA FILOZOFIJU
85
494-699
bpesic@ffos.hr
Višnja Matić ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
doc. dr. sc. Dino Krupić ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
83
494-697
dkrupic@ffos.hr
Katarina Bogatić ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
72A
494-686
krengel@ffos.hr
dr. sc. Sanja Simel Pranjić ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
72A
494-686
ssimel@ffos.hr
Hajnalka Kišpeter KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
93
-
zkispeter@gmail.com
hkispeter@ffos.hr
mr. sc. Silvija Galić KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
45
494-710
sgalic2@ffos.hr
dr. sc. Gabriela Dobsai KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
43
494-666
gaboca.dobszai49@gmail.com
gdobsai@ffos.hr
dr. sc. Sandra Vučković ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
70
494-724
svuckovic@ffos.hr
dr. sc. Sara Kakuk ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
63
494-718
skakuk@ffos.hr
Siniša Opić
doc. dr. sc. Tihomir Engler ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
27
494-653
tihomir.engler@vz.htnet.hr
tengler@ffos.hr
doc. dr. sc. Zdravko Perić ODSJEK ZA FILOZOFIJU
14
494-640
zperic@ffos.hr
doc. dr. sc. Sonja Novak ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
27
494-653
snovak@ffos.hr
Ines Hocenski ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
92
494-736
ihocenski@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Marko Jurčić
prof. dr. sc. Sanja Nikčević
prof. dr. sc. Krešimir Nemec
doc. dr. sc. Leo Rafolt
prof. dr. sc. Adriana Car-Mihec
dr. sc. Luka Pejić ODSJEK ZA POVIJEST
79
494-691
lpejic@ffos.hr
dr. sc. Antonio Juričić
Sergej Filipović ODSJEK ZA POVIJEST
59
494-675
sfilipovic@ffos.hr
dr. sc. Demian Papo ODSJEK ZA FILOZOFIJU
17
494-741
dpapo@ffos.hr
demian.papo21@gmail.com
Edita Slunjski
Pavel Rojko
Marijana Mandić ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
mmandic@ffos.hr
Hrvoje Potlimbrzović ODSJEK ZA FILOZOFIJU
17
494-741
hpotlimbrzovic@ffos.hr
Eldina Lovaš ODSJEK ZA POVIJEST
doc. dr. sc. Domagoj Tomas ODSJEK ZA POVIJEST
79
494-691
dtomas@ffos.hr
Ivana Šarić Šokčević ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
71
494-684
isaricsokcevic@ffos.hr
Ana Keglević Blažević ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
71
494-684
akeglevic@ffos.hr
Mirna Gilman Ranogajec ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
92
494-736
mgilman@ffos.hr
Karlo Bojčić ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
49
494-730
kbojcic@ffos.hr
Iva Mudrinić ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Emanuela Ham ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
doc. dr. sc. Danijel Jelaš ODSJEK ZA POVIJEST
59
494675
djelas@ffos.hr
doc. dr. sc. Anđelko Vlašić ODSJEK ZA POVIJEST
88
494-705
avlasic@ffos.hr
doc. dr. sc. Denis Njari ODSJEK ZA POVIJEST
59
494-675
dnjari@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Branko Bognar ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
49
494-730
bbognar@ffos.hr
Maja Klajić ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
izv. prof. dr. sc. Željko Pavić KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
28
494-636
zpavic@ffos.hr
prof. dr. sc. Krešimir Bagić
prof. dr. sc. Lada Čale Feldman
izv. prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje
doc. dr. sc. Ivana Brković
Nemanja Spasenovski ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
49
494-730
nspasenovski@ffos.hr
Ines Horvat ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
77
494-690
ihorvat2@ffos.hr
Juraj Jurlina KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
28
494-636
jjurlina@ffos.hr
Ljiljana Pintarić KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
28
494-636
lpintaric@ffos.hr
doc. dr. sc. Anita Dremel KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
28
494-636
adremel@ffos.hr
Jelena Pataki ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
72
494-685
jpataki@ffos.hr
doc. dr. sc. Marija Erl Šafar ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
78
494-721
merlsafar@ffos.hr
doc. dr. sc. Gordana Lesinger ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
78
494-721
glesinger@ffos.hr
dr. sc. Tihana Lubina ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
78
494-721
tlubina@ffos.hr
dr. sc. Tamara Zadravec ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
78
494-721
tzadravec@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Ivana Žužul ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
87
494-703
izuzul@ffos.hr
dr. sc. Adam Walko KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
93
-
awalko@ffos.hr
Zvonimir Popović ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Damir Sekulić ODSJEK ZA FILOZOFIJU
33
494-639
damirsekulic.piko@gmail.com
dsekulic@ffos.hr
Franjo Lacković ODSJEK ZA POVIJEST
Zvonimir Prtenjača ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
doc. dr. sc. Timea Anita Bockovac KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
43
494-666
tbockovac@ffos.hr
Ivan Fremec ODSJEK ZA POVIJEST
ifremec@gmail.com
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Volner ODSJEK ZA POVIJEST
59
494-675
hvolner@ffos.hr
Arman Schüssler KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
Monika Bereš ODSJEK ZA POVIJEST
59
494-675
Mareike Korte ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
97
494-715
mkorte@ffos.hr
Daniela Dämon ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
97
494-715
ddamon@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
Ivan Pakšić KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
doc. dr. sc. Mateo Žanić KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
doc. dr. sc. Simona Kuti KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
doc. dr. sc. Manuela Karlak ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
14
494-640
mkarlak@ffos.hr
Veljko Maksić ODSJEK ZA POVIJEST
Maja Vonić ODSJEK ZA POVIJEST
Valentina Mataija ODSJEK ZA POVIJEST
izv. prof. dr. sc. Marija Sablić ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
63
494-718
msablic@ffos.hr
doc. dr. sc. Mirela Grgić ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Sanja Ivanović Grgurić ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Mirna Pucelj ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
doc. dr. sc. Pavao Žitko ODSJEK ZA FILOZOFIJU
33
494-639
pzitko@ffos.hr
Valentina Galinec ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Amanda Glavaš KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
41
494-664
aglavas@ffos.hr
doc. dr. sc. Barbara Pisker KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
Domagoj Kostanjevac ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
55
494-731
dkostanjevac@ffos.hr
dr. sc. Tomislav Ćurić KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
35
494-668
tcuric@ffos.hr
doc. dr. sc. Margareta Turkalj Podmanicki Studij povijesti umjetnosti
dr. sc. Daniel Zec Studij povijesti umjetnosti
zec.daniel@gmail.com
Emma Kovačević KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
28
494-636
ekovacevic1@ffos.hr
Attila Lukić KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
Krunoslav Vukelić KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
Marija Viljušić ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
57
494-674
mviljusic@ffos.hr
izv. prof. dr. art. Ines Matijević Cakić Studij povijesti umjetnosti
doc. dr. sc. Marina Bagarić Studij povijesti umjetnosti
doc. dr. sc. Mirela Ramljak Purgar Studij povijesti umjetnosti
51
494-672
mramljakpurgar@ffos.hr
Matea Sesar ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
37
494-654
msesar@ffos.hr
Mateja Marić ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
dr. sc. Ivana Šustek ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
73
494-688
isustek@ffos.hr
Mia Filipov ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
49
494-730
mfilipov@ffos.hr
doc. dr. sc. Ana Werkmann Horvat ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
94
494-711
awerkmannhorvat@ffos.hr
Iva Vidanec ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Ruben Betlehem ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Milan Puvača ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
doc. dr. sc. Svetlana Tomić ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Sonja Đelatović KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Mislav Uzunić ODSJEK ZA FILOZOFIJU
Olgica Klepač KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
dr. sc. Anita Ruso KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
51
494-672
aruso@ffos.hr
Iris Spajic ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
ispajic@ffos.hr
Cvijetin Vidaković ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
doc. dr. sc. Milan Puvača ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Valentina Markasović ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Małgorzata Stanisz Hanžek ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
mstaniszhanzek@ffos.hr
doc. dr. sc. Irena Pavela Banai ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
81a
ipavelabanai@ffos.hr
doc. dr. sc. Marina Đukić KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU