Kolegiji

Naziv kolegija Šifra ISVU Šifra MOZVAG
Akademsko pismo 231867 DKO101
Akademsko pismo: metodologija i izrada rada 231867 FI106
Alternativne škole 218588
Američka kultura i civilizacija 149168 LIT205
Američki strukturalizam
Analiza diskursa 149173 EL084
Analiza govora 134997 MADK21
Analiza pogrešaka i nastava stranog jezika 89894 EL064
Anatomija i fiziologija živčanog sustava 42976 PS105
Andragogija 188774 PDA404
Andragogija 188774
Antika u hrvatskim zemljama 161001 P204
Arhitekti Dubrovačke Republike 241090
Autobiografska dječja književnost 157532 HKI08
Baze podataka 241176
Baze podataka 241279
Baze podataka 46344 BPOD
Baze podataka za komunikologe 119542 MADI16
Biblija i hrvatska tradicijska kultura DKI202
Bibliografija i bibliografska heuristika 229665
Bibliometrija 255347
Bioetika 139761 F806
Biologija i ideologija 240834
Biologija socijalnog ponašanja 187443 SOC402
Biologija stresa 134361 PID74
Biološka psihologija 42980 PS106
Biološke i psihosocijalne značajke stresa 240863
Britanska kultura i civilizacija 145638 LIT105
Buddhistički tekstovi 220446
Čitanje Biblije DKI213
Demografija 173264 SOCI05
Didaktika 218595 PDA302
Didaktika 50493
Diferencijalna pedagogija DSPI07
Digitalizacija i oblikovanje digitaliziranih sadržaja 151048 NAKI05
Digitalna humanistika DKI210
Dijalektologija 134944 MAP320
Diplomski rad 161696
Diplomski rad 64853
Diplomski rad 64693
Diplomski rad 161696
Diplomski rad
Diskurz književne teorije DKI404
Dizajn i proizvodnja knjige 204861 NAKI08
Dizajn korisničkih sučelja 161697 ITDD301
Dječji književni klasici DKI211
Dnevnici dječje književnosti DKI410
Domska pedagogija 204770 PDA304
Dramske tehnike u nastavi njemačkoga jezika 50490
Drugi i drukčiji u američkoj književnosti DKI408
Društvene mreže za informacijske stručnjake 241184
Društveno korisno učenje za IT stručnjake 255344
Dubrovačka Republika 224217 ID01
Dubrovačke pjesnikinje 157608
Dubrovačke pjesnikinje 157572
Egzaktne znanosti u djelima hrvatskih filozofa 134671 FDI101
Ekonomska povijest – rani novi vijek 205018 ID58
Elektroničko nakladništvo i knjižarstvo 151047 NAK204
Elementi kulture i civilizacije u nastavi engleskog jezika 152879 EL065
Elizabetinsko kazalište DKI302
Emocije i motivacija 46353 PS201
Engleski jezik u kontaktu 65784
Engleski kao jezik struke 161719 EL087
Engleski za humanističke i društvene znanosti 1 43154 SJE01
Engleski za humanističke i društvene znanosti 1 43154 SJE01
Engleski za humanističke i društvene znanosti 2 43169 SJE02
Engleski za humanističke i društvene znanosti 2 43169 SJE02
Engleski za humanističke i društvene znanosti 3 194785 SJEnj03
Engleski za humanističke i društvene znanosti 3 45978 SJE03
Engleski za humanističke i društvene znanosti 3 45978 SJE03
Engleski za humanističke i društvene znanosti 4 194786 SJEnj04
Engleski za humanističke i društvene znanosti 4 45980 SJE04
Engleski za humanističke i društvene znanosti 4 45980 SJE04
Engleski za humanističke i društvene znanosti 5 134363 SJEnj05
Engleski za humanističke i društvene znanosti 6 181921 SJEnj06
Engleski za humanističke i društvene znanosti I 215400
Engleski za humanističke i društvene znanosti I 215400
Engleski za humanističke i društvene znanosti II 220020
Engleski za humanističke i društvene znanosti II 223529
Engleski za humanističke i društvene znanosti III 228927
Engleski za humanističke i društvene znanosti III 228927
Engleski za humanističke i društvene znanosti IV 228942
Engleski za humanističke i društvene znanosti IV 228942
Epistemologija 149141 F405
Estetika 161673 F601
Estetika i teorija umjetnosti 241090
Etički standardi znanstvenog rada DKO502
Etika 164531 F610
Etika skrbi i odgovornosti 149143 FI402
Etika u psihologiji 63432 PS502
Europski strukturalizam
Evolucijska psihologija 229020
Filmske interpretacije književnosti 65661/66774 NJ144/NK46
Filmske interpretacije književnosti 65661/66774 NJ144/NK46
Filozofija biologije 149019 FDI304
Filozofija egzistencije I 149145 FI101
Filozofija egzistencije II 164530 FI102
Filozofija filma 164532 FI604
Filozofija jezika 134668 F702
Filozofija Karla Jaspersa 189637 FDI201
Filozofija književnosti 174140 FI403
Filozofija nesvjesnog: Freud i Lacan 149008 FI401
Filozofija odgoja 173982 F404
Filozofija odgoja i obrazovanja 187351 PDA102
Filozofija politike 43199 F103
Filozofija religije 152424 FI302
Filozofija uma 161672 F208
Filozofija znanosti 255473
Filozofska antropologija 139756 F803
Filozofska hermeneutika 241736
Filozofska terminologija 139754 FI103
Filozofski topoi renesansne književnosti 131993
Filozofski utjecaji u opusu Miroslava Krleže 205456 FI603
Fonetika i fonologija mađarskog jezika 101606 MAP117
Fonetika i fonologija njemačkog jezika 43002 NJ61
Fonetske vježbe 46985 NJ59
Fonologija
Fotografija i vizualna kultura 255393
Francuski jezik 1 255154
Francuski jezik 2 255155
Frazeologija
Funkcionalizam u lingvistici
Generativna gramatika
Glotodidaktika 52739 NJ85
Glotodidaktika 50495 ELT801
Goetheov Faust 1 59672
Gotička književnost DKI208
Govorne vježbe engleskog jezika 149178 EL090
Govorništvo 65785 EL044
Grad u srednjem vijeku 219686 IP35
Grafička priprema i proizvodnja nakladničkog proizvoda 204860 NAKI07
Gramatičke vježbe iz njemačkog jezika 164566 NJ140
Grčka filozofija I 131987 F101
Grčka filozofija II 137793 F201
Grupe i socijalna interakcija 59642 PS116
Hibridni stilovi hrvatske postmoderne DKI411
Hormoni i ponašanje 240899
Hrvatska dijalektologija 75435 HJ107
Hrvatska fonetika i fonologija 173984 HJZ03
Hrvatska fonetika i fonologija 173994 HJD06
Hrvatska i regionalna ekonomska povijest 19. i 20. stoljeća 228769
Hrvatska književnost 20. stoljeća 174737 HK71
Hrvatska književnost 20. stoljeća 174756 HK74
Hrvatska leksikologija 190833 HJZ08
Hrvatska leksikologija 191078 HJD11
Hrvatska leksikologija 66778 OP08
Hrvatska morfologija 173987 HJZ05
Hrvatska morfologija 173992 HJD07
Hrvatska narječja 191068 HJD10
Hrvatska povijest „dugoga“ 19. stoljeća 188719 P606
Hrvatska povijest 20. stoljeća 188720 P605
Hrvatska povijest ranog novog vijeka 174006 P405
Hrvatska sintaksa 59603 HJZ07
Hrvatska sintaksa 191062 HJD09
Hrvatska usmena književnost 173995 HKD05
Hrvatska usmena književnost 158157 HK03
Hrvatske zemlje pod osmanskom vlašću 257833
Hrvatske zemlje u razvijenom srednjem vijeku 174004 P205
Hrvatski jezik za prevoditelje 50761 OP05
Hrvatski jezik za prevoditelje 1 50624 TS702
Hrvatski jezik za prevoditelje 2 50630 TS802
Hrvatsko iseljeništvo u razdoblju prve i druge modernizacije 218743
Humana genetika 43225 PID25
Identitet DKO102
Implementacija programskih rješenja za oblikovanje sadržaja 241282
Implementacija programskih rješenja za oblikovanje sadržaja 241282 IZZ506
Industrije kreativnih sadržaja 241175
Industrije kreativnih sadržaja 241291
Inferencijalna statistika 42979 PS104
Informacija u teoriji 175171 INFDDI13
Informacija u teoriji 189626 ITDDI07
Informacijska tehnologija za informacijske stručnjake 215384
Informacijski izvori i službe 229623
Informacijski sustavi u obrazovanju 241278 IZZ504
Informacijsko društvo 148833 INFDD101
Informacijsko komunikacijska infrastruktura 149064 ITDD101
Informacijsko ponašanje korisnika 161693 INFDD303
Inkubator kreativnosti i poduzetnosti 255394
Inteligentni sustavi 151050 INFDDI16
Interdisciplinarnost: teorijski i praktični uvidi 229117
Interkulturalna pedagogija 218599 PDA305
Interpersonalna neurobiologija 218438
Interpretacija vizualnog teksta 223796
Istraživačka metodologija psihologa u zajednici 63443 PS507
Istraživačke metode u informacijskim znanostima 148834 INFDD102
Istraživanja s djecom 188771 PDB109
Istraživanja u nastavi engleskog jezika 75608 EL028
Istraživanje u nastavi njemačkog jezika 65563, 65477 NJ92, NJ30
Istraživanje u nastavi njemačkog jezika 65563, 65477 NJ92, NJ30
Izabrani simboli u umjetnosti 241131
Izborna praksa u psihološkoj djelatnosti I 240905
Izborna praksa u psihološkoj djelatnosti II 240906
Izborna praksa u psihološkoj djelatnosti III 257358
Izrada doktorskog rada
Izrada doktorskog rada
Izrada nastavnih materijala 50498 NJ33
Javna obrana završnoga doktorskoga ispita
Jezična prošlost u sadašnjosti
Jezične promjene 134634 NJ139
Jezične vježbe engleskog jezika VIII 50610 ENG802
Jezične vježbe mađarskog jezika 3 119193 MAP211
Jezične vježbe mađarskog jezika 1 95727 MAP112
Jezične vježbe mađarskog jezika 2 101618 MAP113
Jezične vježbe mađarskog jezika 4 126111 MAP212
Jezične vježbe mađarskog jezika 5 134941 MAP313
Jezične vježbe mađarskog jezika 6 134943 MAP314
Jezične vježbe njemačkog jezika I 43001 NJ56
Jezične vježbe njemačkog jezika II 42998 NJ60
Jezične vježbe njemačkog jezika III 46316 NJ70
Jezične vježbe njemačkog jezika IV 46328 NJ71
Jezične vježbe njemačkog jezika V 59665 NJ75
Jezične vježbe njemačkog jezika VI 59669 NJ79
Jezične vježbe njemačkog jezika VII 50488 NJ81
Jezične vježbe njemačkog jezika VIII 50497 NJ87
Jezično izražavanje 1 95728 MAP114
Jezično izražavnje 2 101619 MAP115
Jezik i kultura
Jezik i prevođenje tekstova pravne struke 50580 NJ35
Jezik javne komunikacije 234793
Jezik srednjovjekovnih simbola 157602 HJI21
Jezik, rod i spolnost 255377
Jugoslavija u hladnom ratu 161684 ID07
Kazališna radionica 2 46338 NJ136
Klasična mađarska književnost i kultura 1 134947 MAP318
Klasična mađarska književnost i kultura 2 134956 MAP319
Klasične sociologijske teorije 169704 SOC200
Književna životinja 157512 HKI02
Književni nobelovci i njihovo djelo 228937
Književno prevođenje 50627 TS703
Književno prevođenje 134998 MADK22
Književnost američkog Juga 149174 EL092
Književnost i film 97161 EL062
Književnost i filozofija 257831
Književnost i nacija 218376
Književnost i nacija 219289
Književnost i psihologija DKI111
Književnost za djecu i mladež 191080 HKD12
Književnost za djecu i mladež 59594 HK12
Književnoznanstvena metodologija 50575/65476 NK48
Književnoznanstvena metodologija 50575/65476 NK48
Knjižnični programi i usluge za djecu i mlade 228946 IZIP09
Kognitivna lingvistika 50601 EL067
Kognitivna lingvistika 157578 HJI36
Kognitivna lingvistika 191074
Kognitivna lingvistika 157578
Kognitivna lingvistika i jezik između pojednica i zajednice
Kognitivna psihologija u svakodnevnom životu 229005
Komparatistika: mađarska književnost u europskom kontekstu 134960 MAPI29
Komparativna književnost DKI402
Komunikacija pomoću Interneta 119363 MADI15
Komunikacija pomoću Interneta. 119363
Komunikacijske i prezentacijske vještine 200728 SOCI17
Komunikacijske vještine 46367 PSIP4
Komunikacijske vježbe 1 85086 MAPI15
Komunikacijske vježbe 2 85087 MAPI16
Konjugirani i nekonjugirani glagolski oblici u suvremenom njemačkom jeziku 43235 NJ99
Konsekutivno prevođenje 134999
Konstrukcija i interpretacija testova 50674 PS408
Kontemplativni i psihološki pristupi za informacijske i komunikacijske stručnjake 241360
Kontrastivna analiza sintaktičkih struktura njemačkog i hrvatskog jezika 59676 NJ80, NJ24
Kontrastivna analiza sintaktičkih struktura njemačkog i hrvatskog jezika 59676 NJ80, NJ24
Kontrastivna lingvistika
Konverzacijske vježbe I 43000 NJ19
Konverzacijske vježbe II 43003 NJ62
Korisnici informacijskih ustanova 220017
Korpusna lingvistika za prevoditelje 50598 EL021
Kreativne i ekspresivne metode i tehnike u psihosocijalnom radu 223828
Kreativni metodički postupci u nastavi likovne kulture i umjetnosti 255391
Kritička informacijska pismenost 204833 IZIP30
Kritička pedagogija 223187
Kultura i civilizacija Njemačke 43236 NC04
Kultura i civilizacija Švicarske i Austrije 43227 ŠAC05
Kultura i osnove komuniciranja 164543 NAKI03
Kultura suvremene škole 223186 DSPI03
Kulturalna pismenost 50600 EL022
Kulturna povijest Mađara u Hrvatskoj 1 145869 MAP105
Kulturna povijest Mađarau Hrvatskoj 2 101620 MAP106
Leksička semantika 174484 EL093
Leksikografski opis engleskog jezika 149175 EL094
Leksikologija
Leksikologija i leksikografija 46313 NJ63
Likovna kritika i suvremena umjetnička praksa 255387
Likovna umjetnost i književnost 241092
Likovne tehnike i materijali 220005
Lingivistika javne komunikacije
Ljudska prava: osnove i zaštita 240833
Logika 164529 F104
Mađarska manjinska književnost u Karpatskom bazenu 134953 MAP315
Mađarski jezik u odgoju i obrazovanju
Mađarsko-hrvatska komparatistika u kontekstu prevođenja 134996 MADI10
Mađarsko-hrvatska kontrastivna lingvistika 135210 MADI07
Marginalne društvene skupine u 19. stoljeću 228760
Marin Držić i Machiavelli DKI204
Marketing u informacijskim ustanovama 161692 INFDD302
Marketing u nakladništvu i knjižarstvu 161704 NAK302
Mediji i društvo 229119
Medijska i informacijska pismenost 257799
Medijska pedagogija 188775 PDA206
Medijske i komunikacijske teorije 200725 SOCI16
Medijski subjekt slavonskoga ženskog pjesništva DKI412
Metode analize diskursa 229165
Metode istraživanja I 169705 SOC201
Metode istraživanja II 187435 SOCI03
Metode supervizije 63442 PS506
Metode zaštite papirne građe 148854 INFDDI03
Metodičke vježbe 174126 D301
Metodičke vježbe 229118
Metodika nastave engleskog jezika 65848 ELT901
Metodika nastave filozofije 149012 F1001
Metodika nastave hrvatskoga jezika 174727 HJ47
Metodika nastave hrvatskoga jezika 174741 HJ53
Metodika nastave jezičnoga izražavanja 174749 HJ52
Metodika nastave jezičnoga izražavanja 174735 HJ48
Metodika nastave književnosti 1 174728 HK69
Metodika nastave književnosti 1 174742 HK81
Metodika nastave književnosti 2 174750 HK82
Metodika nastave književnosti 2 174736 HK70
Metodika nastave likovne kulture i umjetnosti 255386
Metodika nastave mađarskog jezika i književnosti
Metodika nastave njemačkog jezika 65493 OP04
Metodika nastave povijesti I 161678 D104
Metodika nastave povijesti II 161679 D105
Metodika nastave sociologije 218444
Metodika odgoja 188781 PDA403
Metodika rada pedagoga I 188765 PDA502
Metodika rada pedagoga II 200914 PDA505
Metodologija eksperimentalne psihologije 42974 PS102
Metodologija i statistika pedagogijskih istraživanja DSP102
Metodologija istraživanja i modaliteti pisanja o umjetnosti
Metodologija istraživanja školskog kurikuluma DSP401
Metodologija pedagogijskih istraživanja 204774 PDA205
Mikropovijest i predmoderna lokalna povijest 256957
Mjerenje u psihologiji 46358 PS204
Mladogramatičari
Moderna i suvremena mađarska povijest 163071 ID48
Moderna mađarska književnost i kultura 1 119189 MAP219
Moderna mađarska književnost i kultura 2 126107 MAP220
Moderni kriminalistički roman 174739 HKID13
Moderni kriminalistički roman 174759 HKID14
Modularne teorije jezika
Molitva u hrvatskoj književnosti 206249 HKI08
Molitva u hrvatskoj književnosti 206432 HKID09
Morfologija
Morfologija glagola u suvremenom njemačkom jeziku 42992 NJ53
Morfologija mađarskoga jezika 1 119191 MAP215
Morfologija mađarskoga jezika 2 126108 MAP216
Morfologija neglagolskih vrsta riječi u suvremenom njemačkom jeziku. 42996 NJ57
Morfosintaksa i semantika glagolskih izraza u engleskom jeziku 145836 ENG106
Multimedijalno osposobljavanje 204776 PDB402
Muzejska teorija i praksa 228783
Nacija, povijest i hrvatska književnost DKI409
Naglasni sustav hrvatskoga jezika 191076 HJI20
Naglasni sustav hrvatskoga jezika 157530 HJI04
Najstarije razdoblje jezikoslovlja
Napredno označivanje i sažimanje za informacijske stručnjake 221911
Naratologija DKI107
Nastava engleskog jezika u ranoj školskoj dobi 50636 EL027
Nastava njemačkog jezika u ranoj školskoj dobi 50500 NJ90, NJ29
Nastava njemačkog jezika u ranoj školskoj dobi 50500 NJ90, NJ29
Nastava u suvremenoj školi DSP302
Neeksperimentalna psihologijska metodologija 59635 PS301
Nestajanje tradicionalnog društva u Slavoniji 241057
Neverbalna komunikacija 149179 EL098
Njemačka drama 20. stoljeća 59668 NK74
Njemačka i austrijska povijest 1848.-1945. 43233 NPI02
Njemačka i austrijska povijest do 1848. 43226 NPI01
Njemačka književnost iz Slavonije 46339 NK06
Njemačka književnost prosvjetiteljstva 43165 NK54
Njemačka književnost prosvjetiteljstva 42994 NK79
Njemačka književnost realizma i naturalizma 46315 NJ104
Njemačka književnost realizma i naturalizma 46349 NK66
Njemačka književnost za djecu i mladež 134640, 149368 NJ169
Njemačka književnost za djecu i mladež 134640, 149368 NJ169
Njemačka lirika 20. stoljeća 46352 NK70
Njemačka lirika 20. stoljeća 46325 NJ106
Njemačka proza 20. stoljeća 59664 NK78
Njemačke dramske i kazališne teorije DKI304
Njemački jezik (za početnike) 1 190786 EL114
Njemački jezik (za početnike) 2 190800 EL115
Njemački jezik (za početnike) 3 218495
Njemački pravopis 43228 NJ120
Njemački za humanističke i društvene znanosti 1 43167 SJNJ01
Njemački za humanističke i društvene znanosti 2 43168 SJNJ02
Njemački za humanističke i društvene znanosti 3 45979 SJNJ03
Njemački za humanističke i društvene znanosti 4 45981 SJNJ04
Nova hrvatska književnost 1 173999 HKD08
Nova hrvatska književnost 1 173985 HKZ04
Nova hrvatska književnost 2 173989 HKZ05
Nova hrvatska književnost 2 191073 HKD10
Nova hrvatska književnost 3 191079 HKD11
Nova hrvatska književnost 3 59590 HK09
Novovjekovna filozofija I 161675 F506
Novovjekovna filozofija II 161676 F609
Obiteljska pedagogija 204767 PDA203
Oblikovanje mrežnih stranica 229625 IZZ305
Oblikovanje mrežnih stranica 228921
Obrada i analiza podataka 187444 SOCI04
Obrazovanje i društvo 218586
Odabrane teme iz povijesti kiparstva 228774
Odabrani tekstovi iz praktičke filozofije 149013 F809
Odgoj i obrazovanje za roditeljstvo 200917 PDB311
Odgoj za demokraciju 187353 PDB107
Odgoj za nenasilje i suradnju 187358 PDB103
Ontologija 149002 F402
Opća i nacionalna povijest pedagogije
Opća kultura Mađara 255151
Opća povijest Mađara 255150
Opća povijest pedagogije 187350 PDA101
Opisna gramatika mađarskog jezika 255312
Organizacija i poslovanje knjižnica 229624
Organizacija i poslovanje knjižnica 228920
Organizacija informacija I 228939 IZZ301
Organizacija informacija I 229630 IZZ401
Organizacija informacija II 241174
Organizacija informacija II 241276
Organizacija informacija III 241288
Organizacija informacija neknjižne građe 241178
Organizacija informacija neknjižne građe 241178
Organizacijska psihologija 223830 PS403
Orijentacijski praktikum 215502
Osjeti i percepcija 146018 PS110
Osnove arhitekture 220004
Osnove arhivistike i arhivsko istraživanje 228748
Osnove informacijske djelatnosti 220015
Osnove informacijske pismenosti 215386
Osnove informacijske sigurnosti 228936
Osnove informatike 229122
Osnove jezične kulture 215499
Osnove jezične kulture 75749 PIHJ9
Osnove jezične kulture 228933
Osnove jezične kulture 218410
Osnove jezične kulture 43178 HJ02
Osnove jezične kulture 157543 HJD03
Osnove komuniciranja 215496
Osnove konsekutivnog prevođenja 65849 TS901
Osnove kritičkog mišljenja: Od kriticizma do biopolitičke teorije 161677 FI602
Osnove likovne umjetnosti i vizualne kulture 216142
Osnove multimedija 119539 MADK13
Osnove pedagogije 45023 PDA100
Osnove simultanog prevođenja 65850 TS902
Osnove sociološke statistike I 169698 SOC101
Osnove sociološke statistike II 169706 SOCI01
Osnove terminologije 190804 EL116
Osnove urbane povijesti i grad hrvatskog srednjovjekovlja 228778
Osnove urbanizma i krajobrazne arhitekture 228778
Osnove web dizajna 43237 OWD01
Osnove zdravstvene psihologije 190127 PSIP6
Osnovni pojmovi sociologije 169697 SOC100
Označiteljski jezici 220018 IZZ205
Označiteljski jezici 228948
Padežna značenja 190937 HJID02
Padežna značenja 174748 HJDO01
Pedagogija 64798 PED
Pedagogija adolescencije 204773 PDA405
Pedagogija djece s posebnim potrebama 188766 PDA402
Pedagogija održivog razvoja 188776 PDA207
Pedagogija ranog odgoja i obrazovanja 204768 PDA204
Pedagogija slobodnog vremena 223787 PDA303
Pedagoška antropologija 188768 PDB108
Pedagoška komunikacija 187352 PDB101
Pedagoški praktikum I 188780 PA106
Pedagoški praktikum II 200923 PDA307
Periodizacija književnosti DKI106
Pisanje sinopsisa DKO501
Pisanje znanstvenoistraživačkog rada iz područja književnosti 164533 EL100
Pisanje znanstvenoistraživačkog rada iz područja lingvistike 223539
Pismeno izražavanje I 46318 NJ67
Pismeno izražavanje II 46329 NJ72
Pismenosti u digitalnom dobu 241290
Pitanja književne povijesti DKI110
Poetički obzori Ive Andrića 218133
Poetički obzori Ive Andrića 218133
Poetika romanse DKI112
Pojava zatvora kao kazne u novom vijeku 174009 IP27
Polemike o hrvatskom jeziku u 20. stoljeću 257819
Politička antropologija 229115
Politika i propaganda kroz 20. stoljeće 188718 IP29
Poljska kultura i civilizacija 148831 IP34
Poljski jezik 1 84640 NH21
Poljski jezik 2 84641 NH22
Poljski jezik 3 118638 NH23
Poljski jezik 4 125780 NH24
Poljski jezik 5 148828 NH25
Poljski jezik 6 151054 NH26
Pomoćne povijesne znanosti 174007 P406
Popularna književnost 166726 EL102
Popularna književnost DKI413
Popularna književnost 228947
Poslovno dopisivanje 50579 NJ156
Potporni informacijski procesi 161699 ITDD303
Povijesna geografija i kartografija 201099 IP36
Povijesna gramatika
Povijesna poetika novele 157571 HKI18
Povijesna poetika novele 157629
Povijesni pregled epa DKI212
Povijest europskog okoliša 174136 ID36
Povijest grčke civilizacije 255165
Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku 174000 P103
Povijest hrvatske filozofije 149142 F306
Povijest hrvatske pedagogije 187355 PDA104
Povijest hrvatskoga gramatičkog sustava 173983 HJZ02
Povijest hrvatskoga jezika 1 157546 HJD04
Povijest hrvatskoga jezika 2 173993 HJD05
Povijest hrvatskoga književnog jezika 173986 HJZ04
Povijest i kultura Mađara 95725 MAP116
Povijest jezikoslovlja u Slavoniji 157575 HJI35
Povijest jezikoslovlja u Slavoniji 157632 HJI37
Povijest jugoistočne Europe u ranom novom vijeku 174005 P403
Povijest knjige, nakladništva i knjižarstva 149037 NAK102
Povijest Njemačke nakon 1945. 46330 NJ119
Povijest njemačkog jezka 59690, 59670 NJ23
Povijest njemačkog jezka 59690, 59670 NJ23
Povijest obiteljskog odgoja 204771 PDB309
Povijest povijesti umjetnosti 241136
Povijest psihologije i psihologijski sustavi 59638 PS309
Povijest rimske civilizacije 255172
Povijest SAD-a do 1918. godine 204919 IP38
Povijest srednje i jugoistočne Europe u ''dugom'' 19. stoljeću 218721
Povijest srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku 232110 P303
Povijest starog Istoka i Egipta 160999 P206
Povijest svjetske dramske književnosti i kazališta DKI301
Povijest znanosti 200729 SOCI18
Povijest znanosti 223848
Pragmatički aspekti prevođenja 65669 OP19/NJ54
Pragmatički aspekti prevođenja 65669 OP19/NJ54
Praksa u psihološkoj djelatnosti 240924
Praktičan rad I 241295
Praktičan rad II. 228943 IZZ407
Praktičan rad III 241177
Praktičan rad III 241298
Praktičan rad III. 180625 IZZ507
Praktikum iz eksperimentalne psihologije I 174169 PS109
Praktikum iz eksperimentalne psihologije II 66768 PS203
Praktikum primijenjene metodologije 65031 PS410
Pravednost u organizacijskom kontekstu 223198
Pravna zaštita kulturne i spomeničke baštine 255390
Pravo na pristup kulturi i umjetnosti 241111
Predmetno označivanje i pretraživanje 148835 INFDD103
Predodžba obitelji u anglofonoj književnosti DKI407
Pregled američke književnosti I. (od početaka do kraja 19. stoljeća) 174020 LIT502
Pregled američke književnosti II (20. i 21. stoljeće) 174021 LIT602
Pregled engleske književnosti I (od početaka do sredine 18. stoljeća) 161713 LIT305
Pregled engleske književnosti II (od romantizma do danas) 164606 LIT403
Pregled hrvatske drame 19. stoljeća DKI308
Pregled morfosintakse vrsta riječi u engleskom jeziku 149170 ENG205
Pregled razvoja znanosti o prevođenju 50596 TS701/OP06
Prevencija nasilja u bliskim vezama 87817 PID63
Prevoditeljska praksa 229543
Prevoditeljska praksa 205341 EL120
Prevođenje i europske integracije 65854 EL024
Prevođenje jezika medija 50632 TS803
Prevođenje književnih tekstova 50603 NJ107
Prevođenje tekstova ekonomske struke 50608 EL023
Prevođenje tekstova iz marketinga i menadžmenta 65659 NJ41
Prijava teme doktorske disertacije
Prijevodne tehnologije 190811 EL117
Prijevodne vježbe 1 134951 MAP316
Prijevodne vježbe 2 134959 MAP317
Primijenjena socijalna psihologija I 50685 PS504
Primijenjena socijalna psihologija II 63433 PS508
Primijenjena umjetnost i dizajn 220007
Principi instrukcijskog dizajna 161701 INFDDI19
Pripovjedne reprezentacije invaliditeta 229290
Progoni vještica u srednjem i ranom novom vijeku 228768
Programi za statističku obradu podataka povijesti 59632 P604
Programiranje 1 149067 ITDD103
Programiranje 2 149068 ITDD203
Programiranje 3 161698 ITDD302
Projektiranje informacijskih sustava 151052 ITDD201
Projektni menadžment 241359
Projektni rad 180630 ITDD304
Projektni rad u informacijskim ustanovama 180629 INFDD304
Projektni rad u nakladničkim ili knjižarskim ustanovama 180638 NAK303
Projektno planiranje u zajednici 257796
Prostor u književnosti DKI207
Prvi klasik hrvatske književnosti 157630 HKI40
Psihodijagnostika I 50667 PS409
Psihodijagnostika II 65038 PS505
Psiholingvistika 229216
Psiholingvistika za prevoditelje 65571 NJ153
Psiholog u socijalnoj skrbi 50678 PID49
Psihologija adolescencije 46362 PS207
Psihologija boli 190123 PSIP2
Psihologija djetinjstva 46361 PS206
Psihologija ličnosti 50673 PS406
Psihologija mišljenja i inteligencije 42982 PS113
Psihologija nasilja i zlostavljanja 59648
Psihologija obrazovanja I 50672 PS404
Psihologija obrazovanja II 50682 PS405
Psihologija odgoja i obrazovanja 204772 PDA201
Psihologija odgoja i obrazovanja 50613 POO
Psihologija odrasle dobi i starenja 75407 PS303
Psihologija osoba s posebnim potrebama 50687 PID54
Psihologija pamćenja 146019 PS111
Psihologija pandemije
Psihologija rada 50666 PS401
Psihologija seksualnosti 59646
Psihologija učenja 42981 PS112
Psihologija zajednice 223807
Psihološko savjetovanje 63435 PID10
Psihopatologija 59639 PS305
Psihoterapijski pravci 50681 PS501
Razredni menadžment 218590 PDB504
Razumijevanje teksta 1 119196 MAP213
Razumijevanje teksta 2 126110 MAP214
Razvoj korisničkog iskustva aplikacije 151053 ITDD202
Razvojna psihologija 204775 PDB401
Regionalna povijest 19. stoljeća 255685
Religije i kultura 228784
Rodni identitet u hrvatskoj književnosti 134626 hkid52
Rodni identitet u hrvatskoj književnosti 191006 HKID52
Satira, parodija, travestija DKI206
Semantika 174743 HK73
Semantika 174729 HK64
Semantika
Sintaksa
Sintaksa fraze u engleskom jeziku 161710 ENG303
Sintaksa jednostavne rečenice u engleskom jeziku 164605 ENG403
Sintaksa mađarskog jezika 1 134948 MAP311
Sintaksa mađarskoga jezika 2 134957 MAP312
Sintaksa složene rečenice u engleskom jeziku 174025 ENG505
Sintaksa složene rečenice u suvremenom njemačkom jeziku 59667 NJ77
Sintaktičko-semantička valencija predikatora 174019 ENG506
Sistemski pristup u psihologiji 85174 PID64
Slavenska mitologija 191005 HJI22
Slavenska mitologija 242169
Slavenska pisma 157522 OJ05
Slavenska pisma 157594, 242180 HJI18
Slavonija, Srijem i Baranja u srednjem vijeku 232111 IP03
Slavonska književnost i kulturno pamćenje 174738 HKID11
Slavonska književnost i kulturno pamćenje 174758 HKID12
Službene publikacije kao informacijski izvori 241183
Socijalna ekologija 200727 SOC601
Socijalna filozofija 161674 F606
Socijalna patologija 218445
Socijalna pedagogija 188764 PDA400
Socijalna pedagogija
Socijalna povijest ideja 187445 SOCI10
Socijalna psihologija 97230 MADK15
Socijalne usluge u zajednici 257793
Sociologija grada 200723 SOC501
Sociologija hrvatskog društva 187433 SOC301
Sociologija knjige i čitanja I 229626 IZZ304
Sociologija knjige i čitanja II 228945
Sociologija knjige i čitanja II 59269
Sociologija kulture 200722 SOC500
Sociologija migracija 200726 SOC401
Sociologija odgoja i obrazovanja 218440
Sociologija religije 218441
Sociologija roda 187441 SOCI13
Sociologija ruralnog razvoja 187442 SOC400
Sociologija umjetnosti 218447
Srednjovjekovna filozofija 149005 F307
Srednjovjekovna povijest i kreativne industrije 205017 ID55
Srednjovjekovni simboli i njihova značenja DKI205
Srednjovjekovno razdoblje svjetske povijesti 161003 P203
Stara hrvatska književnost 1 43176 HK04
Stara hrvatska književnost 1 157534 HKD01
Stara hrvatska književnost 2 157606 HKZ07
Stara hrvatska književnost 2 157535 HKD03
Stara hrvatska književnost 3 157607 HKZ03
Stara hrvatska književnost 3 173996 HKD06
Starija njemačka književnost 75414 NJ134
Staroslavenski jezik 157531 HJD02
Staroslavenski jezik 1 157508 HJ33
Staroslavenski jezik 2 157527 HJZ01
Statistika 241181
Statistika 241292
Statistika u pedagoškim istraživanjima 187354 PDA103
Stilistika 190835 HKZ06
Stilistika 191081 HKD13
Stilovi i strategije učenja stranog jezika 50635 EL038
Stilovi i strategije učenja 223243
Stjecanje i uređivanje rukopisa 151045 NAK202
Strojno prevođenje 65657 OP10
Stručna komunikacija 1 119195 MAP217
Stručna komunikacija 2 126109 MAP218
Stručna praksa 164568 MADK25
Stručni jezici 50606 NJ108
Stručno prevođenje 119540 MADK20
Struktura nakladničkih područja 149038 NAK103
Sturm und Drang i weimarska klasika 43166 NK81
Sturm und Drang i Weimarska klasika 42997 NK82
Sudjelovanje u istraživanjima 64851 PID72
Suvremena američka drama
Suvremena američka ratna proza 161718 EL107
Suvremena arhitektura 255388
Suvremena britanska književnost 75610 EL056
Suvremena etika 139758 F708
Suvremena filozofija I. 134669 F706
Suvremena filozofija II 139757 F805
Suvremena njemačka drama 59682 NK08
Suvremena pedagogijska znanost DSP101
Suvremena sakralna umjetnost u Hrvatskoj 241110
Suvremena svjetska književnost 190940 HK72
Suvremena svjetska književnost 191095 HK75
Suvremena umjetnost i novi mediji 241096
Suvremena znanost o prevođenju 50605 TS801/OP09
Suvremene lingvističke teorije 174745
Suvremene lingvističke teorije 174731
Suvremene lingvističke teorije 223918
Suvremene nastavne strategije 188777 PDB210
Suvremene sociologijske teorije 187432 SOC300
Suvremeni engleski jezik I 145782 ENG107
Suvremeni engleski jezik II 149171 ENG206
Suvremeni engleski jezik III 161714 ENG304
Suvremeni engleski jezik IV 161715 ENG404
Suvremeni engleski jezik V 174022 ENG507
Suvremeni engleski jezik VI 174023 ENG603
Suvremeni književni oblici DKI405
Suvremeni koncepti odnosa s medijima i javne komunikacije 205916 PSIP9
Suvremeni mađarski jezik 1 119364 MADI05
Suvremeni mađarski jezik 2 119543 MADI06
Suvremeni mediji u nastavi njemačkog jezika 75764 NJ27
Suvremeni nakladnički konteksti 151044 NAK201
Suvremeni pristupi istraživanjima stresa 151056 PSIP5
Suvremeni trendovi u nakladništvu 189629 NAKI01
Suvremeno djetinjstvo 200912 PDA507
Svjetska književnost 1 59591 HK10
Svjetska književnost 1 173998 HKD07
Svjetska književnost 2 191071 HKD09
Svjetska književnost 2 75436 HK11
Svjetska povijest 19. stoljeća 188716 P401
Svjetska povijest 20. stoljeća 188717 P505
Svjetska povijest ranoga novog vijeka 174001 P301
Školska pedagogija 223786 PDA301
Školska Pedagogija
Školska praksa 229120
Školska praksa (DP) 85132 ŠPDPA
Školska praksa (DP) 85127 ŠPDPA
Školska praksa (DP) 85160 ŠPDPB
Školska praksa (DP) 85277 ŠPDPB
Školska praksa (DP) 84634 ŠPDP
Školska praksa (JP) 84629 ŠPJPA
Školska praksa (JP) 85134 ŠPJP
Talijanska škola kritičkog ontologizma 229116
Tehnologije semantičkog weba i povezanih podataka 241364
Tehnološke promjene i odnos čovjeka i tehnologije 148841 INFDDI07
Tekstologija DKI105
Temelji pravne pismenosti 240892
Temelji socijalne psihologije 46364 PS115
Temelji sustava Europske unije 240866
Temeljna nastavna umijeća 223219
Temeljne akademske vještine 187357 PDB209
Teorija i praksa organizacije informacija 161691 INFDD301
Teorija informacijskih znanosti 241277
Teorija jezika 43170 HJ01
Teorija jezika 157529 HJD01
Teorija književnosti 1 157619 HKZ01
Teorija književnosti 1 157538 HKD02
Teorija književnosti 2 157621 HKZ02
Teorija knjižvnosti 2 157540 HKD04
Teorija komunikacije 1 119360 MADK23
Teorija komunikacije 2 119538 MADK24
Teorija povijesti i suvremene historiografske škole 204966 IP39
Teorija testova 59636 PS302
Teorije kurikuluma 218587 PDB208
Teorije nacije i kultura 200724 SOCI15
Teorije odgoja 187356 PDA105
Teorije usvajanja i učenja jezika
Testiranje i vrednovanje komunikacijske jezične sposobnosti 229224
Testiranje i vrednovanje komunikacijske kompetencije 50582, 58362 NJ91 i NJ28
Testiranje i vrednovanje komunikacijske kompetencije 50582, 58362 NJ91 i NJ28
Thomas Mann 139811 NJ138
Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog DKI305
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 75193 TZK01
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 75195 TZK02
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 75196 TZK03
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 75198 TZK04
Totalitarizam 228752
Translatološke perspektive u informacijskom društvu
Transmedijalna književnost i tvorba identiteta 206220 HKI58
Transmedijalna književnost i tvorba identiteta 206424 HKI60
Tretmani psihičkih poremećaja 190169 PID77
Tvorba riječi u suvremenom njemačkom jeziku 46321 NJ97
Tvorba riječi u engleskom jeziku 174024 ENG604
Tvorba riječi u hrvatskome jeziku 173988 HJZ06
Tvorba riječi u hrvatskome jeziku 173997 HJD08
Umjetna inteligencija i društvo 255345
Umjetnost 15. i 16.stoljeća 228777
Umjetnost 17. i 18. stoljeća 228781
Umjetnost 20. stoljeća 241094
Umjetnost srednjeg vijeka 220006
Umjetnost starog vijeka 216143
Upotreba računala u psihologiji 85182 PID28
Upravljanje informacijskim ustanovama 241293
Upravljanje karijerom 240904
Upravljanje kriznim situacijama u društvu 257794
Upravljanje očuvanjem i prezentacijom kulturne baštine 151060 INFDDI10
Upravljanje promjenama u informacijskim ustanovama 151065 INFDDI04
Upravljanje u nakladništvu 161703 NAK301
Upravljanje zbirkama u informacijskim ustanovama 151058 INFDD202
Upravljanje znanjem 229685
Usvajanje drugog i stranog jezika 50487 ELT701
Usvajanje drugog i stranog jezika 56952 NJ142
Usvajanje drugog i stranog jezika 65495, 56952 NEJ01
Uvod u alegoriju 191099 HKID05
Uvod u arhivistiku 229633
Uvod u arhivistiku 228952
Uvod u baze podataka 228940
Uvod u baze podataka 229631
Uvod u Bibliju 157593 HKI20
Uvod u digitalnu povijest umjetnosti 241088
Uvod u diskurs medija 161721 EL109
Uvod u englesku i američku književnost 145784 LIT106
Uvod u filozofiju 131990 F202
Uvod u filozofiju 180562 SOCI12
Uvod u fonetiku i fonologiju engleskog jezika 241191
Uvod u fonetiku i fonologiju engleskoga jezika
Uvod u frazeologiju engleskog jezika 167365 EL111
Uvod u ikonografiju 216139
Uvod u jezik javne komunikacije 241194
Uvod u jezikoslovlje za hungarologe 95724 MAP111
Uvod u kliničku psihologiju 59644 PS306
Uvod u kriminologiju 200721 SOCI14
Uvod u lingvistiku za angliste 164607 ENG405
Uvod u lingvistiku za germaniste 46351 NJ69
Uvod u lingvistiku za germaniste 46323 NJ105
Uvod u metodologiju istraživanja 204769 PDA202
Uvod u metodologiju pedagogijskih istraživanja
Uvod u muzeologiju 220019
Uvod u muzeologiju 228951
Uvod u nakladništvo 149036 NAK101
Uvod u organizaciju informacija 228918
Uvod u organizaciju informacija 229622
Uvod u povijesnu znanost 45032 P101
Uvod u povijest knjige 220016
Uvod u povijest knjige 234786
Uvod u praktičnu nastavu 240898
Uvod u prapovijest 45035 P104
Uvod u psihologijsku statistiku 42975 PS103
Uvod u psihologiju 208691 PS101
Uvod u psihologiju ličnosti 46355 PS114
Uvod u psihologiju rada i organizacijsku psihologiju 59637 PS308
Uvod u ranonovovjekovne književne žanrove 157514 HKI03
Uvod u razvojnu psihologiju 46354 PS205
Uvod u retorsku prozu: hrvatska dopreporodna propovijed DKI203
Uvod u semiotiku 65478 NJ52
Uvod u sintaksu suvremenog njemačkog jezika 75640 NJ73
Uvod u sociolingvistiku 134638
Uvod u studij njemačke književnosti 43162 NK80
Uvod u studij njemačke književnosti 42993 NK55
Uvod u tehniku znanstvenog rada 46314 NJKI65
Uvod u tekstnu lingvistiku 50759 OP15
Uvod u teoriju prevođenja 119361 MADK19
Uvod u zaštitu ranjivih skupina 240923
Uvod u znanost o književnosti 101605 MAP118
Uvod u znanstvenoistraživački rad 215385
Venecija u srednjem vijeku 161008 IP22
Vetranovićev kôd 157524 HKI07
Vetranovićev kôd 157596 HKI22
Visokoškolska pedagogija 223788
Višejezičnost 229424
Vizualna kultura 19. stoljeća i temelji moderne 241087
Vizualne komunikacije 148850 INFDDI22
Vještine komuniciranja 241132
Vještine prezentiranja, govorništvo i javni nastup 205903 PSIP8
Vježbe iz retoričke analize teksta 59674 NJ100
Vođenje kreativnosti 188778 PDB212
Vrednovanje informacijskih usluga 151059 INFDD203
Vrednovanje u odgoju i obrazovanju 200913 PDA306
Vrste dječje književnosti 157510 HKI01
Walter Benjamin: estetika, mistika, revolucija 149007 FI301
Zagrebačka filološka škola 191096 HKID53
Zapadna civilizacija u ranom novom vijeku 255686
Zaštita digitalnih podataka 151057 INFDD201
Zaštita građe i podataka 228941
Zaštita građe i podataka 229632 IZZ403
Zaštita i dokumentacija muzejskih predmeta 255392
Zaštita kulturne baštine 241089
Završni rad 75843
Završni rad 75417
Zelene knjižnice 241179
Znanstveni praktikum izrade doktorskog rada DSPI02
Znanstveno i tehničko prevođenje 65797 EL025
Znanstveno-istraživački rad
Žanrovi usmene književnosti DKI201