Kolegiji

Naziv kolegija Šifra ISVU Šifra MOZVAG
Akademsko pismo DKO101
Američka kultura i civilizacija 149168 LIT205
Američki strukturalizam
Analiza diskursa 149173 EL084
Analiza govora 134997 MADK21
Analiza pogrešaka i nastava stranog jezika 89894 EL064
Anatomija i fiziologija živčanog sustava 42976 PS105
Andragogija 188774 PDA404
Antika u hrvatskim zemljama 161001 P204
Autobiografska dječja književnost 157532 HKI08
Baze podataka 46344 BPOD
Baze podataka 46344 BPOD
Baze podataka I 59229 IZZ303
Baze podataka II 59236 IZZ402
Baze podataka za komunikologe 119542 MADI16
Biblija i hrvatska tradicijska kultura DKI202
Bioetika 139761 F806
Biologija socijalnog ponašanja 187443 SOC402
Biološka psihologija 42980 PS106
Britanska kultura i civilizacija 145638 LIT105
Čitateljske navike i interesi 148853 INFDDI17
Čitateljski odgoj 191008 HKI37
Čitateljski odgoj 191101 HKDID38
Demografija 173264 SOCI05
Didaktika 50493 DID
Didaktika 75601 PDA302
Dijalektologija 134944 MAP320
Diplomski rad 161696
Diplomski rad 161696
Diplomski rad 64853
Diplomski rad 64693
Diskretne strukture i algoritmi 85098 IZN103
Diskurz književne teorije DKI404
Dizajn i proizvodnja knjige 204861 NAKI08
Dizajn korisničkih sučelja 161697 ITDD301
Dječji književni klasici DKI211
Dnevnici dječje književnosti DKI410
Domska pedagogija 204770 PDA304
Domska pedagogija 59624 PDA304
Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika 50490 NJ152
Drugi i drukčiji u američkoj književnosti DKI408
Dubrovačka Republika u vrijeme humanizma i renesanse 161682 ID01
Egzaktne znanosti u djelima hrvatskih filozofa 134671 FDI101
Ekonomska povijest – rani novi vijek 205018 ID58
Elektroničko nakladništvo i knjižarstvo 151047 NAK204
Elementi kulture i civilizacije u nastavi engleskog jezika 152879 EL065
Elementi kulture i civilizcije u nastavi njemačkog jezika 65475 NJ34
Emocije i motivacija 46353 PS201
Engleski kao jezik struke 161719 EL087
Engleski za humanističke i društvene znanosti 1 45437 IZZ105
Engleski za humanističke i društvene znanosti 1 45041 SJEnj01
Engleski za humanističke i društvene znanosti 1 43154 SJE01
Engleski za humanističke i društvene znanosti 1 43154 SJE01
Engleski za humanističke i društvene znanosti 2 45051 IZZ204
Engleski za humanističke i društvene znanosti 2 45042 SJEnj02
Engleski za humanističke i društvene znanosti 2 43169 SJE02
Engleski za humanističke i društvene znanosti 2 43169 SJE02
Engleski za humanističke i društvene znanosti 3 66769 SJEnj03
Engleski za humanističke i društvene znanosti 3 45978 SJE03
Engleski za humanističke i društvene znanosti 3 45978 SJE03
Engleski za humanističke i društvene znanosti 3 66769 IZIP17
Engleski za humanističke i društvene znanosti 4 66770 IZIP20
Engleski za humanističke i društvene znanosti 4 66770 SJEnj04
Engleski za humanističke i društvene znanosti 4 45980 SJE04
Engleski za humanističke i društvene znanosti 4 45980 SJE04
Engleski za humanističke i društvene znanosti 5 134363 SJEnj05
Engleski za humanističke i društvene znanosti 5 194720 SJE05
Engleski za humanističke i društvene znanosti 6 181921 SJEnj06
Engleski za humanističke i društvene znanosti 6 134364 SJE06
Epistemologija 149141 F405
Estetika 161673 F601
Etički standardi znanstvenog rada DKO502
Etika 164531 F610
Etika skrbi i odgovornosti 149143 FI402
Etika u psihologiji 63432 PS502
Europski strukturalizam
Evolucijska psihologija 50684 PS411
Fantastična književnost njemačkog govornog područja 201115 NJ146
Fantastika u hrvatskoj književnosti 174818 HK14
Filmske interpretacije književnosti 65661/66774 NJ144/NK46
Filozofija biologije 149019 FDI304
Filozofija egzistencije I 149145 FI101
Filozofija egzistencije II 164530 FI102
Filozofija filma 164532 FI604
Filozofija jezika 134668 F702
Filozofija književnosti 174140 FI403
Filozofija nesvjesnog: Freud i Lacan 149008 FI401
Filozofija odgoja 173982 F404
Filozofija odgoja i obrazovanja 187351 PDA102
Filozofija politike 43199 F103
Filozofija religije 152424 FI302
Filozofija uma 161672 F208
Filozofska antropologija 139756 F803
Filozofska terminologija 139754 FI103
Filozofski utjecaji u opusu Miroslava Krleže 205456 FI603
Fonetika i fonologija engleskog jezika 145780 ENG105
Fonetika i fonologija mađarskog jezika 101606 MAP117
Fonetika i fonologija njemačkog jezika 43002 NJ61
Fonetske vježbe 46985 NJ59
Fonetske vježbe engleskog jezika 149169 ENG204
Fonologija
Frazeologija
Funkcionalizam u lingvistici
Generativna gramatika
Glotodidaktika 52739 NJ85
Glotodidaktika 50495 ELT801
Gotička književnost DKI208
Govorne vježbe engleskog jezika 149178 EL090
Govorništvo 65785 EL044
Grad u srednjem vijeku 204918 IP35
Grafička priprema i proizvodnja nakladničkog proizvoda 204860 NAKI07
Gramatičke vježbe iz njemačkog jezika 164566 NJ140
Grčka filozofija I 131987 F101
Grčka filozofija II 137793 F201
Grčki jezik 205395 FI107
Grupe i socijalna interakcija 59642 PS116
Hibridni stilovi hrvatske postmoderne DKI411
Hrvatska dijalektologija 75435 HJ107
Hrvatska drama i kazalište i bečka moderna DKI309
Hrvatska fonetika i fonologija 173984 HJZ03
Hrvatska fonetika i fonologija 173994 HJD06
Hrvatska književnost 20. stoljeća 174737 HK71
Hrvatska književnost 20. stoljeća 174756 HK74
Hrvatska leksikologija 66778 OP08
Hrvatska leksikologija 190833 HJZ08
Hrvatska leksikologija 191078 HJD11
Hrvatska morfologija 173992 HJD07
Hrvatska morfologija 173987 HJZ05
Hrvatska narječja 191068 HJD10
Hrvatska povijesna leksikologija 190936 HJ21
Hrvatska povijesna leksikologija 191093 HJ46
Hrvatska povijest 19. stoljeća 188719 P606
Hrvatska povijest 20. stoljeća 188720 P605
Hrvatska povijest ranog novog vijeka 174006 P405
Hrvatska sintaksa 59603 HJZ07
Hrvatska sintaksa 191062 HJD09
Hrvatska usmena književnost 158157 HK03
Hrvatska usmena književnost 173995 HKD05
Hrvatske zemlje u razvijenom srednjem vijeku 174004 P205
Hrvatski jezik u drugoj polovici 20. stoljeća 206431 HJI26
Hrvatski jezik u prvoj polovici 20. st. 134623 HK15
Hrvatski jezik za prevoditelje 50761 OP05
Hrvatski jezik za prevoditelje 1 50624 TS702
Hrvatski jezik za prevoditelje 2 50630 TS802
Hrvatsko novinstvo 139872 IZIP22
Hrvatsko pjesništvo trećeg tisućljeća DKI104
Hrvatsko proljeće 205001 ID24
Humana genetika 43225 PID25
Identitet DKO102
Inferencijalna statistika 42979 PS104
Informacija u teoriji 175171 INFDDI13
Informacija u teoriji 189626 ITDDI07
Informacijski izvori i službe I 59605 IZZ501
Informacijski izvori i službe II 75402 IZZ601
Informacijski sustavi u obrazovanju 59607 IZZ504
Informacijsko društvo 148833 INFDD101
Informacijsko komunikacijska infrastruktura 149064 ITDD101
Informacijsko ponašanje korisnika 161693 INFDD303
Intelektualno vlasništvo i autorsko pravo 59611 IZZ602
Inteligentni sustavi 151050 INFDDI16
Interkulturalna pedagogija 59621 PDA305
Istraživačka metodologija psihologa u zajednici 63443 PS507
Istraživačke metode u informacijskim znanostima 148834 INFDD102
Istraživanja s djecom 188771 PDB109
Istraživanja u nastavi engleskog jezika 75608 EL028
Istraživanje i prevencija rizičnog društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih 85178 PID66
Istraživanje u nastavi njemačkog jezika 65563, 65477 NJ92, NJ30
Izrada doktorskog rada
Izrada doktorskog rada
Izrada nastavnih materijala 88629 EL066
Izrada nastavnih materijala 50498 NJ33
Jezična prošlost u sadašnjosti
Jezične vježbe mađarskog jezika 3 119193 MAP211
Jezične vježbe mađarskog jezika 1 95727 MAP112
Jezične vježbe mađarskog jezika 2 101618 MAP113
Jezične vježbe mađarskog jezika 4 126111 MAP212
Jezične vježbe mađarskog jezika 5 134941 MAP313
Jezične vježbe mađarskog jezika 6 134943 MAP314
Jezične vježbe njemačkog jezika I 43001 NJ56
Jezične vježbe njemačkog jezika II 42998 NJ60
Jezične vježbe njemačkog jezika III 46316 NJ70
Jezične vježbe njemačkog jezika IV 46328 NJ71
Jezične vježbe njemačkog jezika V 59665 NJ75
Jezične vježbe njemačkog jezika VI 59669 NJ79
Jezične vježbe njemačkog jezika VII 50488 NJ81
Jezične vježbe njemačkog jezika VIII 50497 NJ87
Jezično izražavanje 1 95728 MAP114
Jezično izražavnje 2 101619 MAP115
Jezik i kultura
Jezik i prevođenje tekstova pravne struke 50580 NJ35
Jezik srednjovjekovnih simbola 157602 HJI21
Jugoslavija u hladnom ratu 161684 ID07
Kazališna radionica 1 46333 NJ123
Kazališna radionica 2 46338 NJ136
Klasična mađarska književnost i kultura 1 134947 MAP318
Klasična mađarska književnost i kultura 2 134956 MAP319
Klasične sociologijske teorije 169704 SOC200
Književna geografija Dubrovnika 84626 HK61
Književna geografija Dubrovnika 206433 HKI68
Književna životinja 157512 HKI02
Književno prevođenje 50627 TS703
Književno prevođenje 134998 MADK22
Književnost američkih Indijanaca 53140 EL017
Književnost američkog Juga 149174 EL092
Književnost biedermeiera i mlade Njemačke 46341 NK12
Književnost i film 97161 EL062
Književnost i psihologija DKI111
Književnost u nastavi engleskog kao stranog jezika 75609 EL029
Književnost za djecu i mladež 59594 HK12
Književnost za djecu i mladež 191080 HKD12
Književnoznanstvena metodologija 50575/65476 NK48
Knjižnični programi i usluge za djecu i mladež 59616 IZIP09
Kognitivna lingvistika
Kognitivna lingvistika 50601 EL067
Kognitivna lingvistika i jezik između pojednica i zajednice
Komedija u staroj hrvatskoj književnosti 206243 HKI56
Komparatistika: mađarska književnost u europskom kontekstu 134960 MAPI29
Komparativna književnost DKI402
Komunikacija pomoću Interneta 119363 MADI15
Komunikacijske i prezentacijske vještine 200728 SOCI17
Komunikacijske vještine 46367 PSIP4
Komunikacijske vježbe 1 85086 MAPI15
Komunikacijske vježbe 2 85087 MAPI16
Konjugirani i nekonjugirani glagolski oblici u suvremenom njemačkom jeziku 43235 NJ99
Konstrukcija i interpretacija testova 50674 PS408
Kontrastivna analiza sintaktičkih struktura njemačkog i hrvatskog jezika 59666 NJ80, NJ24
Kontrastivna lingvistika
Konverzacijske vježbe I 43000 NJ19
Konverzacijske vježbe II 43003 NJ62
Korpusna lingvistika za prevoditelje 50598 EL021
Kritička informacijska pismenost 204833 IZIP30
Kultura i civilizacija Njemačke 43236 NC04
Kultura i civilizacija Švicarske i Austrije 43227 ŠAC05
Kultura i osnove komuniciranja 164543 NAKI03
Kultura i umjetnost u socijalizmu 174132 ID45
Kulturna povijest Mađara u Hrvatskoj 1 145869 MAP105
Kulturna povijest Mađarau Hrvatskoj 2 101620 MAP106
Leksička semantika 174484 EL093
Leksikografski opis engleskog jezika 149175 EL094
Leksikologija
Leksikologija i leksikografija 46313 NJ63
Lingivistika javne komunikacije
Ljubav, seks i brak u Miltonovom Izgubljenom raju 65776 EL050
Logika 164529 F104
Mađarska manjinska književnost u Karpatskom bazenu 134953 MAP315
Mađarska povijest 163071 ID48
Mađarski jezik u odgoju i obrazovanju
Mađarsko-hrvatska komparatistika u kontekstu prevođenja 134996 MADI10
Mađarsko-hrvatska kontrastivna lingvistika 135210 MADI07
Marin Držić i Machiavelli DKI204
Marketing u informacijskim ustanovama 161692 INFDD302
Marketing u nakladništvu i knjižarstvu 161704 NAK302
Medicina starih civilizacija 161681 ID27
Medijska pedagogija 188775 PDA206
Medijske i komunikacijske teorije 200725 SOCI16
Medijski subjekt slavonskoga ženskog pjesništva DKI412
Metapodatci i identifikatori 59608 IZZ503
Metode istraživanja I 169705 SOC201
Metode istraživanja II 187435 SOCI03
Metode supervizije 63442 PS506
Metode zaštite papirne građe 148854 INFDDI03
Metodičke vježbe 174126 D301
Metodika nastave engleskog jezika 65848 ELT901
Metodika nastave filozofije 149012 F1001
Metodika nastave hrvatskoga jezika 174727 HJ47
Metodika nastave hrvatskoga jezika 174741 HJ53
Metodika nastave jezičnoga izražavanja 174735 HJ48
Metodika nastave jezičnoga izražavanja 174749 HJ52
Metodika nastave književnosti 1 174728 HK69
Metodika nastave književnosti 1 174742 HK81
Metodika nastave književnosti 2 174736 HK70
Metodika nastave književnosti 2 174750 HK82
Metodika nastave mađarskog jezika i književnosti
Metodika nastave njemačkog jezika 65493 OP04
Metodika nastave povijesti I 161678 D104
Metodika nastave povijesti II 161679 D105
Metodika odgoja 188781 PDA403
Metodika rada pedagoga I 188765 PDA502
Metodika rada pedagoga II 200914 PDA505
Metodologija eksperimentalne psihologije 42974 PS102
Metodologija i statistika pedagogijskih istraživanja DSP102
Metodologija istraživanja školskog kurikuluma DSP401
Metodologija pedagogijskih istraživanja 204774 PDA205
Mikropovijest i lokalna povijest 205000 ID56
Mitologija 149177 EL096
Mjerenje u psihologiji 46358 PS204
Mladogramatičari
Modeliranje i simulacije 149066 ITDD102
Moderna mađarska književnost i kultura 1 119189 MAP219
Moderna mađarska književnost i kultura 2 126107 MAP220
Moderni kriminalistički roman 174739 HKID13
Moderni kriminalistički roman 174759 HKID14
Modularne teorije jezika
Molitva u hrvatskoj književnosti 206249 HKI08
Molitva u hrvatskoj književnosti 206432 HKID09
Morfologija
Morfologija glagola u suvremenom njemačkom jeziku 42992 NJ53
Morfologija mađarskoga jezika 1 119191 MAP215
Morfologija mađarskoga jezika 2 126108 MAP216
Morfologija neglagolskih vrsta riječi u suvremenom njemačkom jeziku 42996 NJ57
Morfosintaksa i semantika glagolskih izraza u engleskom jeziku 145836 ENG106
Mreže narodnih knjižnica 64582 IZIP11
Multikulturalna književnost na engleskom 167366 EL097
Multimedijalno osposobljavanje 204776 PDB402
Multimodalna pedagogija 200916 PDB310
Muzeji i muzeologija 85100 IZN107
Nacija, povijest i hrvatska književnost DKI409
Nadgledana praksa 64852 PID73
Naglasni sustav hrvatskoga jezika 157530 HJI04
Naglasni sustav hrvatskoga jezika 191076 HJI20
Najstarije razdoblje jezikoslovlja
Nastava engleskog jezika u ranoj školskoj dobi 50636 EL027
Nastava njemačkog jezika u ranoj školskoj dobi 50500 NJ90, NJ29
Neeksperimentalna psihologijska metodologija 59635 PS301
Neverbalna komunikacija 149179 EL098
Njemačka drama 20. stoljeća 59668 NK74
Njemačka i austrijska povijest 1848.-1945. 43233 NPI02
Njemačka i austrijska povijest do 1848. 43226 NPI01
Njemačka književnost iz Slavonije 46339 NK06
Njemačka književnost prosvjetiteljstva 43165 NK54
Njemačka književnost prosvjetiteljstva 42994 NK79
Njemačka književnost realizma i naturalizma 46315 NJ104
Njemačka književnost realizma i naturalizma 46349 NK66
Njemačka književnost za djecu i mladež 134640, 149368 NJ169
Njemačka lirika 20. stoljeća 46325 NJ106
Njemačka lirika 20. stoljeća 46352 NK70
Njemačka proza 20. stoljeća 59664 NK78
Njemačke dramske i kazališne teorije DKI304
Njemački jezik (za početnike) 1 190786 EL114
Njemački jezik (za početnike) 2 190800 EL115
Njemački pravopis 43228 NJ120
Njemački romantizam 46332 NK09
Njemački za humanističke i društvene znanosti 1 43167 SJNJ01
Njemački za humanističke i društvene znanosti 2 43168 SJNJ02
Njemački za humanističke i društvene znanosti 3 45979 SJNJ03
Njemački za humanističke i društvene znanosti 4 45981 SJNJ04
Nova hrvatska književnost 1 173999 HKD08
Nova hrvatska književnost 1 173985 HKZ04
Nova hrvatska književnost 2 173989 HKZ05
Nova hrvatska književnost 2 191073 HKD10
Nova hrvatska književnost 3 59590 HK09
Nova hrvatska književnost 3 191079 HKD11
Novovjekovna filozofija I 161675 F506
Novovjekovna filozofija II 161676 F609
Obiteljska pedagogija 204767 PDA203
Oblici i strategije rada s mladima u informacijskom okruženju 151063 INFDDI08
Oblikovanje mrežnih stranica 59230 IZZ305
Oblikovanje sadržaja za digitalnu knjižnicu 59238 IZZ405
Obrada i analiza podataka 187444 SOCI04
Odabrani tekstovi iz praktičke filozofije 149013 F809
Odgoj i obrazovanje za roditeljstvo 200917 PDB311
Odgoj za demokraciju 187353 PDB107
Odgoj za nenasilje i suradnju 187358 PDB103
Ontologija 149002 F402
Opća povijest pedagogije 187350 PDA101
Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova I. 59228 IZZ302
Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova II 151025 IZIP06
Organizacija informacija I 59227 IZZ301
Organizacija informacija II 59235 IZZ401
Organizacijska psihologija 50689 PS403
Osjeti i percepcija 146018 PS110
Osnove informacijske tehnologije 42957 IZZ104
Osnove informacijske tehnologije 43229 OIT01
Osnove jezične kulture 75749 PIHJ9
Osnove jezične kulture 43178 HJ02
Osnove jezične kulture 157543 HJD03
Osnove konsekutivnog prevođenja 65849 TS901
Osnove kritičkog mišljenja: Od kriticizma do biopolitičke teorije 161677 FI602
Osnove multimedija 119539 MADK13
Osnove nakladništva i knjižarstva 42967 IZZ202
Osnove pedagogije 45023 PDA100
Osnove simultanog prevođenja 65850 TS902
Osnove sociološke statistike I 163638 SOC101
Osnove sociološke statistike II 169706 SOCI01
Osnove terminologije 190804 EL116
Osnove web dizajna 66771 OWD01
Osnove web dizajna 43237 OWD01
Osnove zdravstvene psihologije 190127 PSIP6
Osnovni pojmovi sociologije 169697 SOC100
Označiteljski jezici za opis i prikaz sadržaja 42968 IZZ205
Padežna značenja 174748, 190937 HJID02
Pedagogija 64798 PED
Pedagogija adolescencije 204773 PDA405
Pedagogija čitanja 164542 INFDDI24
Pedagogija djece s posebnim potrebama 188766 PDA402
Pedagogija održivog razvoja 188776 PDA207
Pedagogija ranog odgoja i obrazovanja 204768 PDA204
Pedagogija slobodnog vremena 59623 PDA303
Pedagoška antropologija 188768 PDB108
Pedagoška komunikacija 187352 PDB101
Pedagoški praktikum 188780 PA106
Pedagoški praktikum 200923 PDA307
Periodizacija književnosti DKI106
Pisanje sinopsisa DKO501
Pisanje znanstvenoistraživačkog rada iz područja književnosti 164533 EL100
Pismeno izražavanje I 46318 NJ67
Pismeno izražavanje II 46329 NJ72
Pitanja književne povijesti DKI110
Poetika renesansne kulture 190939 HKID18
Poetika renesansne kulture 191094 HKID19
Poetika romanse DKI112
Pojava zatvora kao kazne u novom vijeku 174009 IP27
Pokladna lirika 157631 HKI41
Politika i propaganda kroz 20. stoljeće 188718 IP29
Poljska kultura i civilizacija 148831 IP34
Poljski jezik 1 84640 NH21
Poljski jezik 2 84641 NH22
Poljski jezik 3 118638 NH23
Poljski jezik 4 125780 NH24
Poljski jezik 5 148828 NH25
Poljski jezik 6 151054 NH26
Pomoćne povijesne znanosti 174007 P406
Popularna književnost DKI413
Popularna književnost 166726 EL102
Poslovno dopisivanje 50579 NJ156
Poslovno komuniciranje 59240 IZZ404
Potporni informacijski procesi 161699 ITDD303
Povijesna geografija i kartografija 201099 IP36
Povijesna gramatika
Povijesni pregled epa DKI212
Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku 174000 P103
Povijest hrvatske filozofije 149142 F306
Povijest hrvatske pedagogije 187355 PDA104
Povijest hrvatskog iseljeništva 174130 ID17
Povijest hrvatskoga gramatičkog sustava 173983 HJZ02
Povijest hrvatskoga jezika 1 157546 HJD04
Povijest hrvatskoga jezika 2 173993 HJD05
Povijest hrvatskoga književnog jezika 173986 HJZ04
Povijest i kultura komunikacije 42955 IZZ106
Povijest i kultura Mađara 95725 MAP116
Povijest jezikoslovlja u Slavoniji 157575 HJI35
Povijest jezikoslovlja u Slavoniji 157632 HJI37
Povijest knjige, nakladništva i knjižarstva 149037 NAK102
Povijest naroda jugoistočne Europe u novom vijeku 188715 P506
Povijest naroda jugoistočne Europe u ranom novom vijeku 174005 P403
Povijest naroda Jugoistočne Europe u srednjem vijeku 174002 P303
Povijest Njemačke nakon 1945. 46330 NJ119
Povijest njemačkog jezika 59670 NJ76
Povijest njemačkog jezka 59690 NJ23
Povijest obiteljskog odgoja 204771 PDB309
Povijest plovidbe 174123 IP21
Povijest poljoprivrede 160994 IP20
Povijest prava 164565 ID34
Povijest psihologije i psihologijski sustavi 59638 PS309
Povijest SAD-a do 1918. godine 204919 IP38
Povijest stanovništva Hrvatske u ranom novom vijeku 161683 ID29
Povijest starog Istoka i Egipta 160999 P206
Povijest starog kršćanstva 174127 ID41
Povijest svjetske dramske književnosti i kazališta DKI301
Povijest znanosti 200729 SOCI18
Pragmatički aspekti prevođenja 65669 OP19/NJ54
Pragmatika
Praktičan rad I 180623 IZZ207
Praktičan rad II. 180624 IZZ407
Praktičan rad III. 180625 IZZ507
Praktičan rad IV. 180626 IZZ605
Praktikum iz eksperimentalne psihologije I 174169 PS109
Praktikum iz eksperimentalne psihologije II 66768 PS203
Praktikum primijenjene metodologije 65031 PS410
Prapovijest na tlu Hrvatske 160924 P108
Predmetno označivanje i pretraživanje 148835 INFDD103
Predodžba obitelji u anglofonoj književnosti DKI407
Pregled američke književnosti I. (od početaka do kraja 19. stoljeća) 174020 LIT502
Pregled američke književnosti II (20. i 21. stoljeće) 174021 LIT602
Pregled antičke povijesti 160992 P106
Pregled engleske književnosti I (od početaka do sredine 18. stoljeća) 161713 LIT305
Pregled engleske književnosti II (od romantizma do danas) 164606 LIT403
Pregled morfosintakse vrsta riječi u engleskom jeziku 149170 ENG205
Pregled razvoja znanosti o prevođenju 50596 TS701/OP06
Pregled suvremene hrvatske drame DKI311
Pretraživanje interneta 46347 PRI02
Prevencija nasilja u bliskim vezama 87817 PID63
Prevoditeljska praksa 205341 EL120
Prevođenje i europske integracije 65854 EL024
Prevođenje jezika medija 50632 TS803
Prevođenje književnih tekstova 50603 NJ107
Prevođenje tekstova ekonomske struke 50608 EL023
Prijevodne tehnologije 190811 EL117
Prijevodne vježbe 1 134951 MAP316
Prijevodne vježbe 2 134959 MAP317
Primijenjena socijalna psihologija I 50685 PS504
Primijenjena socijalna psihologija II 63433 PS508
Principi instrukcijskog dizajna 161701 INFDDI19
Programi za statističku obradu podataka povijesti 59632 P604
Programiranje 1 149067 ITDD103
Programiranje 2 149068 ITDD203
Programiranje 3 161698 ITDD302
Projektiranje informacijskih sustava 151052 ITDD201
Projektni menadžment 149039 NAKI04
Projektni rad 180630 ITDD304
Projektni rad u informacijskim ustanovama 180629 INFDD304
Projektni rad u nakladničkim ili knjižarskim ustanovama 180638 NAK303
Prvi klasik hrvatske književnosti 157630 HKI40
Psihodijagnostika I 50667 PS409
Psihodijagnostika II 65038 PS505
Psiholingvistika za prevoditelje 65571 NJ153
Psiholog u socijalnoj skrbi 50678 PID49
Psihologija adolescencije 46362 PS207
Psihologija boli 190123 PSIP2
Psihologija djetinjstva 46361 PS206
Psihologija interneta 85179 PID67
Psihologija ličnosti 50673 PS406
Psihologija mišljenja i inteligencije 42982 PS113
Psihologija nasilja i zlostavljanja 59648
Psihologija obrazovanja I 50672 PS404
Psihologija obrazovanja II 50682 PS405
Psihologija odgoja i obrazovanja 204772 PDA201
Psihologija odgoja i obrazovanja 50613 POO
Psihologija odrasle dobi i starenja 75407 PS303
Psihologija osoba s posebnim potrebama 50687 PID54
Psihologija pamćenja 146019 PS111
Psihologija rada 50666 PS401
Psihologija učenja 42981 PS112
Psihologija upravljanja ljudskim resursima 75844 PID03
Psihološki tretmani 63439 PID56
Psihološko savjetovanje 63435 PID10
Psihopatologija 59639 PS305
Psihoterapijski pravci 50681 PS501
Razumijevanje teksta 1 119196 MAP213
Razumijevanje teksta 2 126110 MAP214
Razvoj korisničkog iskustva aplikacije 151053 ITDD202
Razvojna psihologija 204775 PDB401
Rodni identitet u hrvatskoj književnosti 191006 hkid52
Rodni identitet u hrvatskoj književnosti 191097 HKID52
Semantika 174729 HK64
Semantika
Semantika 174743 HK73
Shakespeare DKI306
Sintaksa
Sintaksa fraze u engleskom jeziku 161710 ENG303
Sintaksa jednostavne rečenice u engleskom jeziku 164605 ENG403
Sintaksa mađarskog jezika 1 134948 MAP311
Sintaksa mađarskoga jezika 2 134957 MAP312
Sintaksa složene rečenice u engleskom jeziku 174025 ENG505
Sintaksa složene rečenice u suvremenom njemačkom jeziku 59667 NJ77
Sintaktičko-semantička valencija predikatora 174019 ENG506
Slavenska pisma 157522 OJ05
Slavenska pisma 157594 HJI18
Slavonija i Srijem u srednjem vijeku 43217 IP03
Slavonska književnost i kulturno pamćenje 174738 HKID11
Slavonska književnost i kulturno pamćenje 174758 HKID12
Slavonski dijalekt 157562 HJI12
Slavonski dijalekt 191082 HJI30
Slavonski dramatičari DKI310
Socijalna ekologija 200727 SOC601
Socijalna filozofija 161674 F606
Socijalna pedagogija 188764 PDA400
Socijalna povijest ideja 187445 SOCI10
Socijalna psihologija 97230 MADK15
Sociologija grada 200723 SOC501
Sociologija hrvatskog društva 187433 SOC301
Sociologija knjige i čitanja I 59231 IZZ304
Sociologija knjige i čitanja II 59269 IZIP19
Sociologija kulture 200722 SOC500
Sociologija migracija 200726 SOC401
Sociologija odgoja i obrazovanja 59620 PDA300
Sociologija roda 187441 SOCI13
Sociologija ruralnog razvoja 187442 SOC400
Spol i jezična uporaba 161720 EL105
Srednjovjekovna filozofija 149005 F307
Srednjovjekovna povijest i kreativne industrije 205017 ID55
Srednjovjekovni simboli i njihova značenja DKI205
Srednjovjekovno plemstvo 174135 ID21
Srednjovjekovno razdoblje svjetske povijesti 161003 P203
Stara hrvatska književnost 1 157534 HKD01
Stara hrvatska književnost 1 43176 HK04
Stara hrvatska književnost 2 157606 HKZ07
Stara hrvatska književnost 2 157535 HKD03
Stara hrvatska književnost 3 157607 HKZ03
Stara hrvatska književnost 3 173996 HKD06
Starija njemačka književnost 75414 NJ134
Staroslavenski jezik 157531 HJD02
Staroslavenski jezik 1 157508 HJ33
Staroslavenski jeziki 2 157527 HJZ01
Statistička obrada podataka 43197 IZIP03
Statistika u pedagoškim istraživanjima 187354 PDA103
Stilistika 190835 HKZ06
Stilistika 191081 HKD13
Stilovi i strategije učenja stranog jezika 50635 EL038
Stilovi medijske kulture 157545 HKI14
Stilovi medijske kulture 157610 HKI29
Stjecanje i uređivanje rukopisa 151045 NAK202
Strojno prevođenje 65657 OP10
Stručna komunikacija 1 119195 MAP217
Stručna komunikacija 2 126109 MAP218
Stručna praksa 164568 MADK25
Stručni jezici 50606 NJ108
Stručno prevođenje 119540 MADK20
Struktura nakladničkih područja 149038 NAK103
Strukturalizam i kognitivna lingvistika
Sturm und Drang i weimarska klasika 43166 NK81
Sturm und Drang i weimarska klasika 42997 NK82
Subjektivna dobrobit 173709 PID70
Sudjelovanje u istraživanjima 64851 PID72
Suvremena američka drama DKI303
Suvremena američka ratna proza 161718 EL107
Suvremena britanska književnost 75610 EL056
Suvremena etika 139758 F708
Suvremena filozofija I. 134669 F706
Suvremena filozofija II 139757 F805
Suvremena njemačka drama 59682 NK08
Suvremena pedagogijska znanost DSP101
Suvremena svjetska književnost 190940 HK72
Suvremena svjetska književnost 191095 HK75
Suvremena znanost o prevođenju 50605 TS801/OP09
Suvremene nastavne strategije 188777 PDB210
Suvremene sociologijske teorije 187432 SOC300
Suvremeni engleski jezik I 145782 ENG107
Suvremeni engleski jezik II 149171 ENG206
Suvremeni engleski jezik III 161714 ENG304
Suvremeni engleski jezik IV 161715 ENG404
Suvremeni engleski jezik V 174022 ENG507
Suvremeni engleski jezik VI 174023 ENG603
Suvremeni književni oblici DKI405
Suvremeni koncepti odnosa s medijima i javne komunikacije 205916 PSIP9
Suvremeni mađarski jezik 1 119364 MADI05
Suvremeni mađarski jezik 2 119543 MADI06
Suvremeni nakladnički konteksti 151044 NAK201
Suvremeni pristupi istraživanjima stresa 151056 PSIP5
Suvremeni trendovi u nakladništvu 189629 NAKI01
Suvremeno djetinjstvo 200912 PDA507
Sveučilišno knjižničarstvo 59615 IZIP21
Svjetska književnost 1 45025 IZIP04
Svjetska književnost 1 59591 HK10
Svjetska književnost 1 173998 HKD07
Svjetska književnost 2 75436 HK11
Svjetska književnost 2 191071 HKD09
Svjetska povijest 19. stoljeća 188716 P401
Svjetska povijest 20. stoljeća 188717 P505
Svjetska povijest ranoga novog vijeka 174001 P301
Školska pedagogija 59622 PDA301
Školska praksa (DP) 85132 ŠPDPA
Školska praksa (DP) 85127 ŠPDPA
Školska praksa (DP) 85160 ŠPDPB
Školska praksa (DP) 85277 ŠPDPB
Školska praksa (DP) 84634 ŠPDP
Školska praksa (JP) 84629 ŠPJPA
Školska praksa (JP) 85134 ŠPJP
Tehnologije semantičkog weba II. 151043 ITDDI03
Tehnologije semantičnog weba I. 149071 ITDDI02
Tehnološke promjene i odnos čovjeka i tehnologije 148841 INFDDI07
Tekstologija DKI105
Temelji socijalne psihologije 46364 PS115
Temeljne akademske vještine 187357 PDB209
Temeljni aspekti profesionalnog prevođenja 59671 NJ17
Teorija i praksa informacijskih djelatnosti 64633 IZZ101
Teorija i praksa organizacija informacija 161691 INFDD301
Teorija jezika 43170 HJ01
Teorija jezika 157529 HJD01
Teorija književnosti 1
Teorija književnosti 1 157619 HKZ01
Teorija književnosti 1 157538 HKD02
Teorija književnosti 2 157621 HKZ02
Teorija knjižvnosti 2 157540 HKD04
Teorija komunikacije 1 119360 MADK23
Teorija komunikacije 2 119538 MADK24
Teorija povijesti i suvremene historiografske škole 204966 IP39
Teorija testova 59636 PS302
Teorije nacije i kultura 200724 SOCI15
Teorije odgoja 187356 PDA105
Teorije pripovijedanja 190836 HKI15
Teorije pripovijedanja 191077 HKI30
Teorije usvajanja i učenja jezika
Testiranje i vrednovanje komunikacijske kompetencije 50582 i 58362 NJ91 i NJ28
Thomas Mann 139811 NJ138
Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog DKI305
Tiskovni žanrovi 161690 MADK18
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 75193 TZK01
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 75195 TZK02
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 75196 TZK03
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 75198 TZK04
Translatološke perspektive u informacijskom društvu
Transmedijalna književnost i tvorba identiteta 206220 HKI58
Transmedijalna književnost i tvorba identiteta 206424 HKI60
Tretmani psihičkih poremećaja 190169 PID77
Tvorba riječi u suvremenom njemačkom jeziku 46321 NJ97
Tvorba riječi u engleskom jeziku 174024 ENG604
Tvorba riječi u hrvatskome jeziku 173988 HJZ06
Tvorba riječi u hrvatskome jeziku 173997 HJD08
Upotreba računala u psihologiji 85182 PID28
Upravljanje informacijskim ustanovama I 59606 IZZ502
Upravljanje očuvanjem i prezentacijom kulturne baštine 151060 INFDDI10
Upravljanje promjenama u informacijskim ustanovama 151065 INFDDI04
Upravljanje u nakladništvu 161703 NAK301
Upravljanje zbirkama u informacijskim ustanovama 151058 INFDD202
Usvajanje drugog i stranog jezika 50487 ELT701
Usvajanje drugog i stranog jezika 56952 NJ142
Usvajanje drugog i stranog jezika 65495 NEJ01
Uvod u alegoriju 191099 HKID05
Uvod u Bibliju 157593 HKI20
Uvod u diskurs medija 161721 EL109
Uvod u englesku i američku književnost 145784 LIT106
Uvod u fantastičnu književnost 149180 EL110
Uvod u filozofiju 131990 F202
Uvod u filozofiju 180562 SOCI12
Uvod u frazeologiju engleskog jezika 167365 EL111
Uvod u jezikoslovlje za hungarologe 95724 MAP111
Uvod u kliničku psihologiju 59644 PS306
Uvod u knjižničnu i informacijsku znanost 64636 IZZ201
Uvod u kriminologiju 200721 SOCI14
Uvod u lingvistiku za angliste 164607 ENG405
Uvod u lingvistiku za germaniste 46351 NJ69
Uvod u lingvistiku za germaniste 46323 NJ105
Uvod u metodologiju istraživanja 204769 PDA202
Uvod u metodologiju znanstvednog rada 139755 FI106
Uvod u nakladništvo 149036 NAK101
Uvod u povijesnu znanost 45032 P101
Uvod u prapovijest 45035 P104
Uvod u psihologijsku statistiku 42975 PS103
Uvod u psihologiju 208691 PS101
Uvod u psihologiju ličnosti 46355 PS114
Uvod u psihologiju rada i organizacijsku psihologiju 59637 PS308
Uvod u ranonovovjekovne književne žanrove 157514 HKI03
Uvod u razvojnu psihologiju 46354 PS205
Uvod u retorsku prozu: hrvatska dopreporodna propovijed DKI203
Uvod u semiologiju 65478 NJ52
Uvod u sintaksu suvremenog njemačkog jezika 75640 NJ73
Uvod u studij književnosti 157516 HKI04
Uvod u studij njemačke književnosti 43162 NK80
Uvod u studij njemačke književnosti 42993 NK55
Uvod u tehniku znanstvenog rada 46314 NJKI65
Uvod u tekstnu lingvistiku 50759 OP15
Uvod u teoriju prevođenja 119361 MADK19
Uvod u znanost o književnosti 101605 MAP118
Uvod u znanstvenoistraživački rad 42956 IZZ103
Venecija u srednjem vijeku 161008 IP22
Vetranovićev kôd 157524 HKI07
Vetranovićev kôd 157596 HKI22
Vizualne komunikacije 148850 INFDDI22
Vjerojatnost i statistika 43191 IZIP10
Vještine prezentiranje, govorništvo i javni nastup 205903 PSIP8
Vještine samoregulacije u akademskom okruženju 85173 PID71
Vježbe iz retoričke analize teksta 59674 NJ100
Vođenje kreativnosti 188778 PDB212
Vođenje promjena u odgoju i obrazovanju
Vrednovanje informacijskih usluga 151059 INFDD203
Vrednovanje u odgoju i obrazovanju 200913 PDA306
Vrste dječje književnosti 157510 HKI01
Walter Benjamin: estetika, mistika, revolucija 149007 FI301
Zabavna književnost na njemačkom jeziku 164567 NJ141
Zagrebačka filološka škola 191096 HKID53
Zapadna civilizacija – rani novi vijek 205003 ID59
Zaštita digitalnih podataka 151057 INFDD201
Zaštita građe i podataka 59237 IZZ403
Završni rad 75843
Završni rad 75417
Znanstveni praktikum izrade doktorskog rada DSPI02
Znanstveno i tehničko prevođenje 65797 EL025
Znanstveno-istraživački rad
Željezno doba u Hrvatskoj 174128 ID40