NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)

 

Naziv studija:
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
Razina studija:
preddiplomski
Predmetnost:
dvopredmetni
Voditelj:
izv. prof. dr. sc. Melita Aleksa Varga
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 

1. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
75193
0
180
0
1
42992
15
30
0
4
42994
30
0
0
3
42993
15
0
0
1
43001
0
60
0
4
Izborni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
43227
0
0
30
3
46339
15
0
15
3
164566
0
30
0
2
164567
0
0
30
3
46333
0
60
0
3
2. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
42996
15
30
0
4
75195
0
90
0
1
42997
30
0
0
3
0
15
0
1
0
60
0
4
Izborni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
75414
0
0
30
3
43236
0
0
30
3
43235
0
15
15
3
46338
0
60
0
3
3. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
46313
15
0
30
3
46314
15
0
15
3
46316
0
60
0
4
75196
0
180
0
1
46349
30
0
15
3
Izborni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
43235
0
15
15
3
43233
0
0
30
3
46339
15
0
15
3
43226
0
0
30
3
46333
0
60
0
3
59672
15
0
15
3
4. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
46321
15
0
15
3
46328
0
60
0
4
75198
0
90
0
1
46351
30
0
0
2
46352
30
0
0
3
Izborni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
59682
15
0
15
3
43233
0
0
30
3
46338
0
60
0
3
5. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
59668
30
0
15
4
59665
0
45
0
4
75640
15
30
0
4
Izborni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
46339
15
0
15
3
46336
15
0
15
3
43226
0
0
30
3
59690, 59670
15
0
15
3
59671
15
0
15
3
59672
15
0
15
3
6. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
59667
15
30
0
4
59669
0
45
0
4
59664
30
0
15
4
75417
0
0
0
3
59667
15
30
0
4
Izborni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
59666
15
0
15
3
59682
15
0
15
3
59674
0
0
30
3
46330
0
0
30
3