ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Šifra ISVU Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
43234 Njemačka ljubavna lirika
30
0
30
3
42992 Morfologija glagola u suvremenom njemačkom jeziku
30
120
0
4
85132 Školska praksa (DP)
0
45
0
5
65478 Uvod u semiotiku
45
0
45
3
97028 Gramatika u nastavi njemačkog jezika
0
0
60
3
42996 Morfologija neglagolskih vrsta riječi u suvremenom njemačkom jeziku.
30
60
0
4
75193 Tjelesna i zdravstvena kultura 1
0
360
0
1
75196 Tjelesna i zdravstvena kultura 3
0
360
0
1
43230 Engleski jezik za napredne I
0
45
0
3
46341 Književnost biedermeiera i mlade Njemačke
30
0
30
3
59664 Njemačka proza 20. stoljeća
60
0
30
4
59674 Vježbe iz retoričke analize teksta
0
0
60
3
134634 Jezične promjene
30
0
30
3
75195 Tjelesna i zdravstvena kultura 2
0
360
0
1
75198 Tjelesna i zdravstvena kultura 4
0
360
0
1
46344 Baze podataka
45
45
0
3
139811 Thomas Mann
30
0
30
3
42997 Sturm und Drang i Weimarska klasika
30
0
0
3
43238 Engleski jezik za napredne 2
0
45
0
3
85134 Školska praksa (JP)
0
60
0
10
43001 Jezične vježbe njemačkog jezika I
0
120
0
4
81805 Književnost migranata na njemačkom jezičnom području
30
0
30
3
42998 Jezične vježbe njemačkog jezika II
0
120
0
4
46339 Njemačka književnost iz Slavonije
30
0
30
3
42994 Njemačka književnost prosvjetiteljstva
30
0
0
3
50500 Nastava njemačkog jezika u ranoj školskoj dobi
60
30
30
5
50580 Jezik i prevođenje tekstova pravne struke
15
15
0
3
87331 Hrvatska sintaksa
30
30
0
4
153610 Novi mediji i književnost
45
0
45
3
50613 Psihologija odgoja i obrazovanja
60
0
60
6
46313 Leksikologija i leksikografija
30
0
60
3
50759 Uvod u tekstnu lingvistiku
45
0
45
3
151280 Paremiologija
30
30
0
3
43230 Engleski za napredne 1
0
45
0
3
50581 Opće prijevodne vježbe 1
0
60
0
6
161706 Hrvatska morfologija s morfonologijom
30
30
0
4
65657 Strojno prevođenje
15
30
15
6
46321 Tvorba riječi u suvremenom njemačkom jeziku
30
0
30
3
46336 Kontrastivna analiza frazeologizama njemačkoga i hrvatskoga jezika
30
0
30
3
194785 Engleski za humanističke i društvene znanosti 3
0
30
0
3
46332 Njemački romantizam
30
0
30
3
194786 Engleski za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
3
59671 Temeljni aspekti profesionalnog prevođenja
30
0
30
3
50596 Pregled razvoja znanosti o prevođenju
15
0
15
3
50605 Suvremena znanost o prevođenju
15
0
15
3
46315 Njemačka književnost realizma i naturalizma
30
0
15
5
134363 Engleski za humanističke i društvene znanosti 5
0
30
0
3
59682 Suvremena njemačka drama
30
0
30
3
181921 Engleski za humanističke i društvene znanosti 6
0
30
0
3
65661/66774 Filmske interpretacije književnosti
45
0
45
3
46349 Njemačka književnost realizma i naturalizma
30
0
0
3
46352 Njemačka lirika 20. stoljeća
30
0
0
3
59668 Njemačka drama 20. stoljeća
60
0
30
4
134640, 149368 Njemačka književnost za djecu i mladež
45
0
45
3
43229 Osnove informacijske tehnologije
15
15
0
3
164566 Gramatičke vježbe iz njemačkog jezika
0
60
0
2
201115 Fantastična književnost njemačkog govornog područja
30
0
30
3
43236 Kultura i civilizacija Njemačke
0
0
60
3
46338 Kazališna radionica 2
0
120
0
3
46347 Pretraživanje interneta
15
15
0
3
75414 Starija njemačka književnost
0
0
60
3
43237 Osnove web dizajna
0
15
15
3
50761 Hrvatski jezik za prevoditelje
15
30
0
6
50575/65476 Književnoznanstvena metodologija
45
0
45
3
229424 Višejezičnost
30
0
30
3
50498 Izrada nastavnih materijala
0
0
60
3
65475 Elementi kulture i civilizacije u nastavi njemačkog jezika
0
0
60
3
65493 Metodika nastave njemačkog jezika
0
0
60
3
65659 Prevođenje tekstova iz marketinga i menadžmenta
0
15
15
3
223243 Stilovi i strategije učenja
0
0
60
3
59672 Goetheov Faust 1
30
0
30
3
50589 Opće prijevodne vježbe 2
0
60
0
6
50603 Prevođenje književnih tekstova
15
0
45
6
65571 Psiholingvistika za prevoditelje
15
0
15
3
50579 Poslovno dopisivanje
0
30
30
6
46314 Uvod u tehniku znanstvenog rada
30
0
30
3
84640 Poljski jezik 1
0
30
0
2
84641 Poljski jezik 2
0
30
0
2
118638 Poljski jezik 3
0
120
0
2
125780 Poljski jezik 4
0
90
0
2
148828 Poljski jezik 5
0
30
0
2
151054 Poljski jezik 6
0
60
0
2
229122 Osnove informatike
0
30
0
3
59667 Sintaksa složene rečenice u suvremenom njemačkom jeziku
30
60
0
4
50490 Dramske tehnike u nastavi njemačkoga jezika
0
60
0
3
42992 Morfologija glagola u suvremenom njemačkom jeziku
15
30
0
4
66778 Hrvatska leksikologija
15
0
15
3
42993 Uvod u studij njemačke književnosti
15
0
0
1
241213 Informacijska i digitalna pismenost u nastavi
0
30
30
3
50497 Jezične vježbe njemačkog jezika VIII
0
60
0
3
46316 Jezične vježbe njemačkog jezika III
0
120
0
4
46328 Jezične vježbe njemačkog jezika IV
0
120
0
4
43000 Konverzacijske vježbe I
0
30
0
3
43003 Konverzacijske vježbe II
0
30
0
3
75764 Suvremeni mediji u nastavi njemačkog jezika
0
0
60
3
43227 Kultura i civilizacija Švicarske i Austrije
0
0
60
3
43233 Njemačka i austrijska povijest 1848.-1945.
0
0
60
3
46318 Pismeno izražavanje I
0
30
0
3
43228 Njemački pravopis
30
30
0
3
43226 Njemačka i austrijska povijest do 1848.
0
0
60
3
46351 Uvod u lingvistiku za germaniste
30
0
0
2
75640 Uvod u sintaksu suvremenog njemačkog jezika
30
60
0
4
59669 Jezične vježbe njemačkog jezika VI
0
90
0
4
59665 Jezične vježbe njemačkog jezika V
0
90
0
4
59690, 59670 Povijest njemačkog jezka
30
0
30
3
59666 Kontrastivna analiza sintaktičkih struktura njemačkog i hrvatskog jezika
30
0
30
3
46330 Povijest Njemačke nakon 1945.
0
0
60
3
43162 Uvod u studij njemačke književnosti
15
15
0
3
43165 Njemačka književnost prosvjetiteljstva
30
15
0
4
43166 Sturm und Drang i weimarska klasika
30
0
15
4
43002 Fonetika i fonologija njemačkog jezika
15
0
0
2
46985 Fonetske vježbe
0
60
0
1
46325 Njemačka lirika 20. stoljeća
30
0
15
4
46323 Uvod u lingvistiku za germaniste
30
0
15
4
46329 Pismeno izražavanje II
0
30
0
3
59676 Kontrastivna analiza sintaktičkih struktura njemačkog i hrvatskog jezika
30
0
30
3
52739 Glotodidaktika
90
0
30
6
50488 Jezične vježbe njemačkog jezika VII
0
60
0
3
50493 Didaktika
60
0
120
6
65495, 56952 Usvajanje drugog i stranog jezika
60
0
0
3
50582, 58362 Testiranje i vrednovanje komunikacijske kompetencije
30
0
60
4
64798 Pedagogija
60
0
60
6
65563, 65477 Istraživanje u nastavi njemačkog jezika
60
0
30
5
65669 Pragmatički aspekti prevođenja
45
0
45
3
56952 Usvajanje drugog i stranog jezika
0
0
15
5
50606 Stručni jezici
15
15
0
3
255154 Francuski jezik 1
0
60
0
2
255155 Francuski jezik 2
0
60
0
2
43235 Konjugirani i nekonjugirani glagolski oblici u suvremenom njemačkom jeziku
0
30
30
3
46333 Kazališna radionica 1
0
0
0
3
164567 Zabavna književnost na njemačkom jeziku
0
0
0
3
229543 Prevoditeljska praksa
0
15
0
6