INFORMATOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)

 

Naziv studija:
INFORMATOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni)
Razina studija:
diplomski
Predmetnost:
dvopredmetni
Voditelj:
izv.prof.dr.sc. Boris Badurina
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Uvjeti upisa:
Završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti uz stečenih 180 ECTS bodova, ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja društvenih ili humanističkih znanosti uz stečenih 180 ECTS bodova te uz uvjet polaganja razlikovnih ispita prija polaganja kolegija iz redovnog programa. Točan broj razlikovnih kolegija ovisi o prethodno završenom preddiplomskom studiju kandidata i utvrđuje se prilikom upisa.

 

1. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
148833
30
0
15
3
148835
30
30
0
3
151057
15
30
15
3
Izborni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
148841
15
0
30
2
148854
15
15
15
2
175171
30
0
15
2
2. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
148834
30
30
0
3
151058
30
15
15
3
151059
30
15
0
3
Izborni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
148853
15
0
30
2
151060
15
0
15
2
151065
30
0
15
2
164542
30
0
15
2
3. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
161691
30
30
0
3
161692
30
30
0
3
161693
30
0
30
3
180629
0
60
0
4
Izborni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
151063
15
30
0
2
4. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
161696
0
0
0
15