ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Šifra ISVU Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
43191 Vjerojatnost i statistika
15
30
0
3
59238 Oblikovanje sadržaja za digitalnu knjižnicu
15
30
0
5
43197 Statistička obrada podataka
0
30
0
3
59606 Upravljanje informacijskim ustanovama I
15
0
30
4
75749 Osnove jezične kulture
15
30
0
4
45437 Engleski za humanističke i društvene znanosti 1
0
30
0
3
45025 Svjetska književnost 1
15
0
30
4
45051 Engleski za humanističke i društvene znanosti 2
0
30
0
3
45061 Svjetska književnost 2.
15
0
30
4
59608 Metapodatci i identifikatori
30
30
0
5
220018 Označiteljski jezici
15
15
15
5
229626 Sociologija knjige i čitanja I
30
0
30
5
241282 Implementacija programskih rješenja za oblikovanje sadržaja
0
30
0
4
59229 Baze podataka I
15
30
0
5
59234 Hrvatske bibliografije
30
15
0
3
75193 Tjelesna i zdravstvena kultura 1
0
360
0
1
75196 Tjelesna i zdravstvena kultura 3
0
360
0
1
75195 Tjelesna i zdravstvena kultura 2
0
360
0
1
75198 Tjelesna i zdravstvena kultura 4
0
360
0
1
42967 Osnove nakladništva i knjižarstva
30
15
0
5
59233 Grafički dizajn
15
30
0
4
139872 Hrvatsko novinstvo
30
0
15
4
42956 Uvod u znanstvenoistraživački rad
30
15
15
5
42957 Osnove informacijske tehnologije
15
30
0
5
64582 Mreže narodnih knjižnica
15
0
30
4
229632 Zaštita građe i podataka
60
30
0
4
148833 Informacijsko društvo
30
0
15
3
148834 Istraživačke metode u informacijskim znanostima
30
30
0
3
148835 Predmetno označivanje i pretraživanje
30
30
0
3
148841 Tehnološke promjene i odnos čovjeka i tehnologije
15
0
15
2
148850 Vizualne komunikacije
15
30
0
3
148852 Engleski jezik za napredne I
0
45
0
2
148854 Metode zaštite papirne građe
15
15
15
2
151057 Zaštita digitalnih podataka
15
30
15
3
151058 Upravljanje zbirkama u informacijskim ustanovama
30
0
15
3
151061 Metode i modeli odlučivanja u informacijskim ustanovama
15
15
0
2
151063 Oblici i strategije rada s mladima u informacijskom okruženju
15
30
0
2
151065 Upravljanje promjenama u informacijskim ustanovama
15
0
15
2
149036 Uvod u nakladništvo
15
0
15
3
149037 Povijest knjige, nakladništva i knjižarstva
15
0
15
3
149039 Projektni menadžment
15
15
15
3
151046 Organizacija nakladničke proizvodnje
30
15
0
3
149067 Programiranje 1
15
30
0
3
149071 Tehnologije semantičnog weba I.
15
30
0
3
151053 Razvoj korisničkog iskustva aplikacije
15
30
0
3
151049 Tehnologije semantičkog weba II.
15
30
0
3
151050 Inteligentni sustavi
15
0
30
3
85100 Muzeji i muzeologija
30
0
15
4
161691 Teorija i praksa organizacije informacija
15
30
0
3
161692 Marketing u informacijskim ustanovama
30
30
0
3
161695 Arhitektura baštinskih ustanova
30
0
15
2
161698 Programiranje 3
15
30
0
3
161699 Potporni informacijski procesi
15
0
30
3
161701 Principi instrukcijskog dizajna
15
15
0
3
161703 Upravljanje u nakladništvu
15
30
15
4
161704 Marketing u nakladništvu i knjižarstvu
15
30
15
4
161702 Oblikovanje nakladničkog plana
0
30
0
3
59240 Poslovno komuniciranje
30
15
0
4
228946 Knjižnični programi i usluge za djecu i mlade
30
30
30
3
164542 Pedagogija čitanja
30
0
15
2
164543 Kultura i osnove komuniciranja
15
0
15
3
64633 Teorija i praksa informacijskih djelatnosti
30
15
15
6
42955 Povijest i kultura komunikacije
30
0
30
6
85098 Diskretne strukture i algoritmi
15
30
15
5
175171 Informacija u teoriji
30
0
30
2
151060 Upravljanje očuvanjem i prezentacijom kulturne baštine
15
0
15
2
175264 Arhivski informacijski sustavi
0
30
15
3
175299 Oblikovanje mrežnih stranica za elektroničko nakladništvo
15
30
0
3
59228 Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova I.
15
30
30
5
66769 Engleski za humanističke i društvene znanosti 3
0
30
0
3
148853 Čitateljske navike i interesi
15
0
30
2
149066 Modeliranje i simulacije
15
30
0
3
151052 Projektiranje informacijskih sustava
15
30
0
3
149068 Programiranje 2
15
30
0
3
149038 Struktura nakladničkih područja
15
0
15
3
189626 Informacija u teoriji
15
0
15
2
189629 Suvremeni trendovi u nakladništvu
15
0
15
3
64636 Uvod u knjižničnu i informacijsku znanost
30
30
30
6
229625 Oblikovanje mrežnih stranica
30
60
0
5
66770 Engleski za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
3
204833 Kritička informacijska pismenost
60
30
0
3
151059 Vrednovanje informacijskih usluga
30
15
0
3
149064 Informacijsko komunikacijska infrastruktura
15
0
15
4
161697 Dizajn korisničkih sučelja
15
30
0
3
180630 Projektni rad
0
60
0
3
151047 Elektroničko nakladništvo i knjižarstvo
15
30
0
3
151044 Suvremeni nakladnički konteksti
15
0
15
3
204860 Grafička priprema i proizvodnja nakladničkog proizvoda
15
15
0
3
204861 Dizajn i proizvodnja knjige
0
30
0
3
215400 Engleski za humanističke i društvene znanosti I
0
30
0
1
220016 Uvod u povijest knjige
30
0
30
5
220020 Engleski za humanističke i društvene znanosti II
0
30
0
1
215385 Uvod u znanstvenoistraživački rad
60
30
30
5
215386 Osnove informacijske pismenosti
30
60
0
5
215400 Engleski za humanističke i društvene znanosti I
0
30
0
2
215496 Osnove komuniciranja
30
15
15
5
215499 Osnove jezične kulture
15
15
0
3
220015 Osnove informacijske djelatnosti
60
0
60
5
234786 Uvod u povijest knjige
60
0
60
4
220019 Uvod u muzeologiju
60
0
30
4
220020 Engleski za humanističke i društvene znanosti II
0
30
0
2
221911 Napredno označivanje i sažimanje za informacijske stručnjake
30
15
0
2
223529 Engleski za humanističke i društvene znanosti II
0
30
0
1
228921 Oblikovanje mrežnih stranica
15
30
0
3
229624 Organizacija i poslovanje knjižnica
30
30
30
4
228920 Organizacija i poslovanje knjižnica
15
15
0
3
229685 Upravljanje znanjem
15
0
30
2
228918 Uvod u organizaciju informacija
15
30
0
2
229622 Uvod u organizaciju informacija
30
60
0
3
229665 Bibliografija i bibliografska heuristika
15
30
0
2
229623 Informacijski izvori i službe
60
60
0
4
228927 Engleski za humanističke i društvene znanosti III
0
30
0
1
228927 Engleski za humanističke i društvene znanosti III
0
30
0
2
228936 Osnove informacijske sigurnosti
15
0
15
3
228937 Književni nobelovci i njihovo djelo
30
0
60
3
228938 Antologija suvremene hrvatske književnosti
30
0
30
3
228939 Organizacija informacija I
30
45
0
4
228940 Uvod u baze podataka
15
30
0
3
229631 Uvod u baze podataka
30
60
0
5
228941 Zaštita građe i podataka
30
15
0
3
228942 Engleski za humanističke i društvene znanosti IV
0
30
0
1
228942 Engleski za humanističke i društvene znanosti IV
0
30
0
2
229633 Uvod u arhivistiku
60
0
30
4
228945 Sociologija knjige i čitanja II
30
0
15
3
228947 Popularna književnost
30
0
60
3
228948 Označiteljski jezici
15
30
0
3
220017 Korisnici informacijskih ustanova
30
0
30
3
228951 Uvod u muzeologiju
30
0
0
3
59615 Sveučilišno knjižničarstvo
15
0
30
4
Testni kolegij
0
0
0
0
Kultura suvremene škole
30
0
30
3
180638 Projektni rad u nakladničkim ili knjižarskim ustanovama
0
60
0
4
228952 Uvod u arhivistiku
30
0
0
3
229630 Organizacija informacija I
60
120
0
5
59269 Sociologija knjige i čitanja II
30
0
15
4
180625 Praktičan rad III.
0
150
0
5
228943 Praktičan rad II.
0
180
0
3
241174 Organizacija informacija II
60
60
0
3
241175 Industrije kreativnih sadržaja
30
0
0
3
241176 Baze podataka
0
30
0
3
241178 Organizacija informacija neknjižne građe
0
45
0
3
241179 Zelene knjižnice
30
0
30
3
241288 Organizacija informacija III
30
60
0
3
241181 Statistika
30
30
0
3
241183 Službene publikacije kao informacijski izvori
30
60
0
3
241184 Društvene mreže za informacijske stručnjake
30
30
0
3
151045 Stjecanje i uređivanje rukopisa
0
30
0
3
241276 Organizacija informacija II
30
30
0
5
241277 Teorija informacijskih znanosti
30
0
15
4
241279 Baze podataka
0
60
30
4
241282 Implementacija programskih rješenja za oblikovanje sadržaja
0
60
0
3
241178 Organizacija informacija neknjižne građe
0
90
0
3
241291 Industrije kreativnih sadržaja
30
0
15
4
241292 Statistika
30
30
0
4
241293 Upravljanje informacijskim ustanovama
15
0
15
3
241359 Projektni menadžment
15
15
0
2
241360 Kontemplativni i psihološki pristupi za informacijske i komunikacijske stručnjake
15
0
30
2
180629 Projektni rad u informacijskim ustanovama
0
60
0
4
241290 Pismenosti u digitalnom dobu
15
15
15
3
241364 Tehnologije semantičkog weba i povezanih podataka
15
30
0
3
241213 Informacijska i digitalna pismenost u nastavi
15
15
15
3
241177 Praktičan rad III
0
90
0
3
241298 Praktičan rad III
0
150
0
5
151048 Digitalizacija i oblikovanje digitaliziranih sadržaja
15
30
0
3
255344 Društveno korisno učenje za IT stručnjake
15
15
15
3
255345 Umjetna inteligencija i društvo
15
0
15
3
161693 Informacijsko ponašanje korisnika
30
0
30
3
255347 Bibliometrija
15
15
15
2
215384 Informacijska tehnologija za informacijske stručnjake
30
60
0
5
220017 Korisnici informacijskih ustanova
30
0
30
5
241278 Informacijski sustavi u obrazovanju
30
0
30
4
Sociologija knjige i čitanja I - DP
30
0
30
3
215502 Orijentacijski praktikum
0
0
30
3
241295 Praktičan rad I
0
180
0
3