ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Šifra ISVU Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
75193 Tjelesna i zdravstvena kultura 1
0
60
0
1
64636 Uvod u knjižničnu i informacijsku znanost
30
30
30
6
42967 Osnove nakladništva i knjižarstva
30
15
0
5
42968 Označiteljski jezici za opis i prikaz sadržaja
15
30
0
5
59235 Organizacija informacija II
30
30
0
6
59236 Baze podataka II
0
30
15
5
59237 Zaštita građe i podataka
30
15
0
5
59238 Oblikovanje sadržaja za digitalnu knjižnicu
15
30
0
5
59240 Poslovno komuniciranje
30
15
0
4
75402 Informacijski izvori i službe II
15
30
15
4
59611 Intelektualno vlasništvo i autorsko pravo
30
0
15
4
45061 Svjetska književnost 2.
15
0
30
4
43197 Statistička obrada podataka
0
30
0
3
59615 Sveučilišno knjižničarstvo
15
0
30
4
59234 Hrvatske bibliografije
30
15
0
3
59233 Grafički dizajn
15
30
0
4
64633 Teorija i praksa informacijskih djelatnosti
30
15
15
6
42955 Povijest i kultura komunikacije
30
0
30
6
42956 Uvod u znanstvenoistraživački rad
15
30
15
5
42957 Osnove informacijske tehnologije
15
30
0
5
45437 Engleski za humanističke i društvene znanosti 1
0
30
0
3
45051 Engleski za humanističke i društvene znanosti 2
0
30
0
3
180623 Praktičan rad I
0
60
0
2
59227 Organizacija informacija I
30
60
0
6
59228 Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova I.
15
30
15
5
59229 Baze podataka I
15
30
0
5
59230 Oblikovanje mrežnih stranica
15
30
0
5
59231 Sociologija knjige i čitanja I
30
0
30
6
180624 Praktičan rad II.
0
60
0
3
59605 Informacijski izvori i službe I
15
30
15
5
59606 Upravljanje informacijskim ustanovama I
15
0
30
4
59607 Informacijski sustavi u obrazovanju
30
0
30
5
59608 Metapodatci i identifikatori
30
30
0
5
180625 Praktičan rad III.
0
90
0
4
180626 Praktičan rad IV.
0
60
0
4
43191 Vjerojatnost i statistika
15
30
0
3
45025 Svjetska književnost 1
15
0
30
4
64582 Mreže narodnih knjižnica
15
0
30
4
59613 Implementacija programskih rješenja za oblikovanje sadržaja
15
30
0
4
59269 Sociologija knjige i čitanja II
30
0
15
4
75196 Tjelesna i zdravstvena kultura 3
0
60
0
1
66770 Engleski za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
3
75198 Tjelesna i zdravstvena kultura 4
0
60
0
1
75195 Tjelesna i zdravstvena kultura 2
0
60
0
1
75749 Osnove jezične kulture
15
15
0
2
85098 Diskretne strukture i algoritmi
15
30
15
5
66769 Engleski za humanističke i društvene znanosti 3
0
30
0
3
139872 Hrvatsko novinstvo
30
0
15
4
151025 Organizacija i poslovanje informacijskih ustanova II
15
0
30
4
148833 Informacijsko društvo
30
0
15
3
148834 Istraživačke metode u informacijskim znanostima
30
30
0
3
148835 Predmetno označivanje i pretraživanje
30
30
0
3
148841 Tehnološke promjene i odnos čovjeka i tehnologije
15
0
30
2
148850 Vizualne komunikacije
45
90
0
3
148852 Engleski jezik za napredne I
0
45
0
2
148853 Čitateljske navike i interesi
15
0
30
2
148854 Metode zaštite papirne građe
15
15
15
2
151057 Zaštita digitalnih podataka
15
30
15
3
151058 Upravljanje zbirkama u informacijskim ustanovama
30
15
15
3
151059 Vrednovanje informacijskih usluga
30
15
0
3
151060 Upravljanje očuvanjem i prezentacijom kulturne baštine
15
0
15
2
151061 Metode i modeli odlučivanja u informacijskim ustanovama
15
15
0
2
151063 Oblici i strategije rada s mladima u informacijskom okruženju
15
30
0
2
151065 Upravljanje promjenama u informacijskim ustanovama
30
0
15
2
149036 Uvod u nakladništvo
15
0
15
3
149037 Povijest knjige, nakladništva i knjižarstva
15
0
15
3
149038 Struktura nakladničkih područja
15
0
15
3
149039 Projektni menadžment
15
15
15
3
151044 Suvremeni nakladnički konteksti
15
0
15
3
151045 Stjecanje i uređivanje rukopisa
0
30
0
3
151046 Organizacija nakladničke proizvodnje
30
15
0
3
151047 Elektroničko nakladništvo i knjižarstvo
15
30
0
3
151048 Digitalizacija i oblikovanje digitaliziranih sadržaja
15
30
0
3
149064 Informacijsko komunikacijska infrastruktura
30
0
15
4
149066 Modeliranje i simulacije
15
30
0
3
149067 Programiranje 1
15
30
0
3
149071 Tehnologije semantičnog weba I.
15
30
0
3
151052 Projektiranje informacijskih sustava
15
30
0
3
151053 Razvoj korisničkog iskustva aplikacije
15
30
0
3
149068 Programiranje 2
15
30
0
3
151043 Tehnologije semantičkog weba II.
15
30
0
3
151050 Inteligentni sustavi
15
0
30
3
85100 Muzeji i muzeologija
30
0
15
4
161691 Teorija i praksa organizacija informacija
30
30
0
3
161692 Marketing u informacijskim ustanovama
30
30
0
3
161693 Informacijsko ponašanje korisnika
30
0
30
3
180629 Projektni rad u informacijskim ustanovama
0
60
0
4
161695 Arhitektura baštinskih ustanova
30
0
15
2
161697 Dizajn korisničkih sučelja
15
30
0
3
161698 Programiranje 3
15
30
0
3
161699 Potporni informacijski procesi
15
0
30
3
180630 Projektni rad
0
60
0
3
161701 Principi instrukcijskog dizajna
15
30
0
3
161703 Upravljanje u nakladništvu
15
30
15
4
161704 Marketing u nakladništvu i knjižarstvu
15
30
15
4
180638 Projektni rad u nakladničkim ili knjižarskim ustanovama
0
60
0
4
161702 Oblikovanje nakladničkog plana
0
30
0
3
59616 Knjižnični programi i usluge za djecu i mladež
15
30
15
4
164542 Pedagogija čitanja
30
0
15
2
164543 Kultura i osnove komuniciranja
0
15
30
3
175171 Informacija u teoriji
30
0
15
2
175264 Arhivski informacijski sustavi
0
30
15
3
175299 Oblikovanje mrežnih stranica za elektroničko nakladništvo
15
30
0
3
189626 Informacija u teoriji
30
0
15
3
189629 Suvremeni trendovi u nakladništvu
15
0
15
3