SOCIOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)

 

Naziv studija:
SOCIOLOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
Razina studija:
diplomski
Predmetnost:
dvopredmetni
Voditelj:
izv. prof. dr. sc. Željko Pavić
Odsjek:
KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU

 

1. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
50613
60
0
60
6
218441
30
0
15
3
218440
30
0
30
6
Izborni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
205017
30
0
15
3
205018
30
0
15
3
218443
30
0
15
3
2. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
50493
30
0
30
6
218444
30
0
30
6
Izborni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
218445
30
0
15
3
218446
30
0
15
3
218447
30
0
15
3
3. semestar
Obavezni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
64798
30
0
30
6
229118
0
30
0
4
Izborni kolegiji
Satnica
 
Šifra ISVU
Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
174136
30
0
15
3
229119
30
0
15
3