ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Šifra ISVU Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
45980 Engleski za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
2
75193 Tjelesna i zdravstvena kultura 1
0
180
0
1
45978 Engleski za humanističke i društvene znanosti 3
0
120
0
2
75196 Tjelesna i zdravstvena kultura 3
0
180
0
1
75195 Tjelesna i zdravstvena kultura 2
0
180
0
1
75198 Tjelesna i zdravstvena kultura 4
0
180
0
1
43167 Njemački za humanističke i društvene znanosti 1
0
30
0
2
45979 Njemački za humanističke i društvene znanosti 3
0
30
0
2
45981 Njemački za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
2
43168 Njemački za humanističke i društvene znanosti 2
0
30
0
2
43169 Engleski za humanističke i društvene znanosti 2
0
30
0
2
43154 Engleski za humanističke i društvene znanosti 1
0
120
0
2
50613 Psihologija odgoja i obrazovanja
30
0
30
6
169698 Osnove sociološke statistike I
30
15
0
5
173265 Socijalna psihologija
0
0
45
4
169705 Metode istraživanja I
15
15
15
5
169706 Osnove sociološke statistike II
30
15
0
4
169697 Osnovni pojmovi sociologije
30
0
30
5
169704 Klasične sociologijske teorije
30
0
30
5
187432 Suvremene sociologijske teorije
30
0
30
5
187435 Metode istraživanja II
15
15
15
4
187441 Sociologija roda
30
0
15
4
187443 Biologija socijalnog ponašanja
30
0
15
5
187444 Obrada i analiza podataka
30
15
0
4
173264 Demografija
30
0
15
4
200721 Uvod u kriminologiju
30
0
15
4
200722 Sociologija kulture
30
0
30
6
200723 Sociologija grada
30
0
15
5
200725 Medijske i komunikacijske teorije
30
0
15
4
200727 Socijalna ekologija
30
0
15
5
200729 Povijest znanosti
30
0
15
4
200724 Teorije nacije i kultura
30
0
15
4
218442 Ekonomska sociologija
30
0
15
3
218441 Sociologija religije
30
0
15
3
218440 Sociologija odgoja i obrazovanja
30
0
30
6
218443 Književnost u kulturi i društvu
30
0
15
3
218445 Socijalna patologija
30
0
15
3
218446 Sociologija svakodnevnog života
30
0
15
3
218447 Sociologija umjetnosti
30
0
15
3
187433 Sociologija hrvatskog društva
30
0
30
5
218444 Metodika nastave sociologije
30
0
30
6
187442 Sociologija ruralnog razvoja
0
0
60
5
229118 Metodičke vježbe
0
30
0
4
229119 Mediji i društvo
30
0
15
3
229120 Školska praksa
0
45
0
5
240833 Ljudska prava: osnove i zaštita
30
0
15
3
240866 Temelji sustava Europske unije
30
0
15
3
240834 Biologija i ideologija
30
0
15
3
240863 Biološke i psihosocijalne značajke stresa
30
0
15
3
240865 Biologija religioznosti i vjerovanja
30
0
15
4
180562 Uvod u filozofiju
30
0
15
4
50493 Didaktika
30
0
60
6
64798 Pedagogija
30
0
30
6
257793 Socijalne usluge u zajednici
30
0
15
3
257794 Upravljanje kriznim situacijama u društvu
30
0
15
3
257796 Projektno planiranje u zajednici
30
0
15
3
229119 Mediji i društvo
30
0
15
3
257799 Medijska i informacijska pismenost
30
0
15
3
187445 Socijalna povijest ideja
15
0
30
4
255419 Rodna ravnopravnost u sustavu Ujedinjenih naroda
30
0
15
4
200726 Sociologija migracija
30
0
15
4
200728 Komunikacijske i prezentacijske vještine
15
15
15
4