mr. sc. Silvija Galić

 

Nastavnik:
mr. sc. Silvija Galić
E-mail:
sgalic2@ffos.hr
Zvanje:
viši predavač
Odsjek:
KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
MB znanstvenika:
339124
Područje znanosti:
Soba:
41
Telefon (interni):
4710
Telefon (direktni):
494-710
CROSBI:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=339124
Google Scholar: