Małgorzata Sabina Stanisz Hanžek

 

Nastavnik:
Małgorzata Sabina Stanisz Hanžek
E-mail:
mstaniszhanzek@ffos.hr
Zvanje:
lektor
Odsjek:
KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
MB znanstvenika:
Područje znanosti:
Soba:
61
Telefon (interni):
4677
Telefon (direktni):
494-677
CROSBI:
Google Scholar:

 

Šifra ISVU
Naziv kolegija
84640
84641
118638
125780
148828
151054
148831