izv. prof. dr. sc. Boško Pešić

 

Nastavnik:
izv. prof. dr. sc. Boško Pešić
E-mail:
bpesic@ffos.hr
Zvanje:
izvanredni profesor
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU
MB znanstvenika:
325492
Područje znanosti:
Humanističke znanosti
Soba:
85
Telefon (interni):
4699
Telefon (direktni):
494-699
CROSBI:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=325492
Google Scholar:
https://scholar.google.hr/citations?user=_ZwYZc0AAAAJ&hl=hr&oi=ao

 

Šifra ISVU
Naziv kolegija
149002
139754
161673
189637
241736