ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Šifra ISVU Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
139757 Suvremena filozofija II
15
0
15
3
137793 Grčka filozofija II
30
0
30
5
139760 Suvremena filozofija seksualnosti
15
0
15
2
45980 Engleski za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
2
75193 Tjelesna i zdravstvena kultura 1
0
180
0
1
149005 Srednjovjekovna filozofija
30
0
30
4
45978 Engleski za humanističke i društvene znanosti 3
0
120
0
2
75196 Tjelesna i zdravstvena kultura 3
0
180
0
1
134671 Egzaktne znanosti u djelima hrvatskih filozofa
15
0
15
2
75195 Tjelesna i zdravstvena kultura 2
0
180
0
1
231867 Akademsko pismo: metodologija i izrada rada
30
0
30
3
75198 Tjelesna i zdravstvena kultura 4
0
180
0
1
59529 Filozofija prirode
30
0
0
2
149007 Walter Benjamin: estetika, mistika, revolucija
15
0
15
2
149142 Povijest hrvatske filozofije
30
0
0
2
43167 Njemački za humanističke i društvene znanosti 1
0
30
0
2
45979 Njemački za humanističke i društvene znanosti 3
0
30
0
2
45981 Njemački za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
2
43168 Njemački za humanističke i društvene znanosti 2
0
30
0
2
149013 Odabrani tekstovi iz praktičke filozofije
0
0
30
2
149016 Nietzsche i poezija
15
0
15
3
151055 Žižek: Refleksivna svijest suvremene filozofije
15
0
15
2
43169 Engleski za humanističke i društvene znanosti 2
0
30
0
2
149002 Ontologija
30
0
30
4
139754 Filozofska terminologija
30
0
0
2
43154 Engleski za humanističke i društvene znanosti 1
0
120
0
2
50613 Psihologija odgoja i obrazovanja
30
0
30
6
161673 Estetika
30
0
30
4
161674 Socijalna filozofija
30
0
30
4
161675 Novovjekovna filozofija I
30
0
30
4
161677 Osnove kritičkog mišljenja: Od kriticizma do biopolitičke teorije
15
0
15
3
134668 Filozofija jezika
30
0
30
3
43199 Filozofija politike
30
0
0
2
161676 Novovjekovna filozofija II
30
0
30
4
164532 Filozofija filma
15
0
15
2
139758 Suvremena etika
30
0
0
2
173982 Filozofija odgoja
15
0
15
3
189637 Filozofija Karla Jaspersa
30
0
15
3
149012 Metodika nastave filozofije
30
0
30
6
85277 Školska praksa (DP)
0
0
0
5
139761 Bioetika
15
0
15
2
149143 Etika skrbi i odgovornosti
0
0
30
2
205395 Grčki jezik
15
0
15
3
164531 Etika
30
0
30
5
205456 Filozofski utjecaji u opusu Miroslava Krleže
30
0
30
3
149141 Epistemologija
30
0
30
4
164530 Filozofija egzistencije II
15
0
15
2
149145 Filozofija egzistencije I
15
0
15
2
220446 Buddhistički tekstovi
15
0
15
2
229116 Talijanska škola kritičkog ontologizma
0
0
30
2
229117 Interdisciplinarnost: teorijski i praktični uvidi
30
0
15
3
174140 Filozofija književnosti
30
0
0
2
164529 Logika
30
0
30
5
131993 Filozofski topoi renesansne književnosti
30
0
30
3
59530 Filozofska hermeneutika
0
0
30
2
152424 Filozofija religije
15
0
15
3
149008 Filozofija nesvjesnog: Freud i Lacan
30
0
0
3
139756 Filozofska antropologija
30
0
30
4
241736 Filozofska hermeneutika
0
0
30
2
50493 Didaktika
30
0
60
6
64798 Pedagogija
30
0
30
6
134669 Suvremena filozofija I.
30
0
0
3
149019 Filozofija biologije
30
0
0
2
131987 Grčka filozofija I
30
0
30
5
131990 Uvod u filozofiju
30
0
30
4
255154 Francuski jezik 1
0
30
0
2
255155 Francuski jezik 2
0
30
0
2
161672 Filozofija uma
30
0
30
5
229115 Politička antropologija
15
0
15
2
255473 Filozofija znanosti
15
0
15
2