izv. prof. dr. sc. Renata Jukić

 

Nastavnik:
izv. prof. dr. sc. Renata Jukić
E-mail:
renata.jukic2000@yahoo.com, rjukic@ffos.hr
Zvanje:
izvanredni profesor
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
MB znanstvenika:
311821
Područje znanosti:
Društvene znanosti
Soba:
Telefon (interni):
4718
Telefon (direktni):
494-718
CROSBI:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=311821
Google Scholar:
https://scholar.google.hr/citations?user=65fHv04AAAAJ&hl=hr&oi=ao