ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Šifra ISVU Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
218587 Teorije kurikuluma
30
0
15
3
223787 Pedagogija slobodnog vremena
30
0
15
3
45980 Engleski za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
2
45023 Osnove pedagogije
30
0
30
4
59620 Sociologija odgoja i obrazovanja
30
0
30
5
75193 Tjelesna i zdravstvena kultura 1
0
180
0
1
45978 Engleski za humanističke i društvene znanosti 3
0
120
0
2
75196 Tjelesna i zdravstvena kultura 3
0
180
0
1
75195 Tjelesna i zdravstvena kultura 2
0
180
0
1
75198 Tjelesna i zdravstvena kultura 4
0
180
0
1
43167 Njemački za humanističke i društvene znanosti 1
0
30
0
2
45979 Njemački za humanističke i društvene znanosti 3
0
30
0
2
45981 Njemački za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
2
43168 Njemački za humanističke i društvene znanosti 2
0
30
0
2
204772 Psihologija odgoja i obrazovanja
45
0
0
3
43169 Engleski za humanističke i društvene znanosti 2
0
30
0
2
43154 Engleski za humanističke i društvene znanosti 1
0
120
0
2
174130 Povijest hrvatskog iseljeništva
30
0
15
3
174132 Kultura i umjetnost u socijalizmu
30
0
15
3
187350 Opća povijest pedagogije
30
0
15
3
187351 Filozofija odgoja i obrazovanja
15
0
30
3
187354 Statistika u pedagoškim istraživanjima
30
0
15
3
187355 Povijest hrvatske pedagogije
30
0
30
4
218595 Didaktika
30
0
30
4
188764 Socijalna pedagogija
30
0
30
4
188774 Andragogija
30
0
30
4
200914 Metodika rada pedagoga II
30
0
15
3
52943 Pedagoška praksa
0
30
0
0
200912 Suvremeno djetinjstvo
30
0
15
3
218599 Interkulturalna pedagogija
30
0
15
3
161683 Povijest stanovništva Hrvatske u ranom novom vijeku
30
0
15
3
204769 Uvod u metodologiju istraživanja
30
0
15
3
204771 Povijest obiteljskog odgoja
15
0
15
2
204773 Pedagogija adolescencije
30
0
15
3
59624 Domska pedagogija
30
0
30
5
200913 Vrednovanje u odgoju i obrazovanju
30
0
15
3
200916 Multimodalna pedagogija
15
0
15
2
188777 Suvremene nastavne strategije
15
0
15
2
188766 Pedagogija djece s posebnim potrebama
30
0
30
3
223219 Temeljna nastavna umijeća
60
0
0
3
218588 Alternativne škole
15
0
15
2
204776 Multimedijalno osposobljavanje
15
0
15
2
204774 Metodologija pedagogijskih istraživanja
30
60
0
4
188781 Metodika odgoja
30
0
15
3
204775 Razvojna psihologija
15
0
15
2
188765 Metodika rada pedagoga I
30
0
15
3
204768 Pedagogija ranog odgoja i obrazovanja
30
0
15
3
255154 Francuski jezik 1
0
30
0
2
255155 Francuski jezik 2
0
30
0
2
188780 Pedagoški praktikum I
0
30
0
3
188768 Pedagoška antropologija
15
0
15
2
188778 Vođenje kreativnosti
15
0
15
2
188775 Medijska pedagogija
30
0
15
3
188776 Pedagogija održivog razvoja
30
0
15
3
188771 Istraživanja s djecom
15
0
15
2
200923 Pedagoški praktikum II
0
30
0
4
200917 Odgoj i obrazovanje za roditeljstvo
15
0
15
2
187352 Pedagoška komunikacija
15
0
15
2
187353 Odgoj za demokraciju
15
0
15
2
187356 Teorije odgoja
30
0
15
3
187357 Temeljne akademske vještine
15
0
15
2
187358 Odgoj za nenasilje i suradnju
15
0
15
2
204767 Obiteljska pedagogija
30
0
30
4
204770 Domska pedagogija
15
0
15
2
218586 Obrazovanje i društvo
30
0
15
3
218590 Razredni menadžment
15
0
15
2
223786 Školska pedagogija
30
0
30
4
223788 Visokoškolska pedagogija
30
0
0
3
223186 Kultura suvremene škole
15
0
15
2
223187 Kritička pedagogija
15
0
15
2