Krunoslav Vukelić

 

Nastavnik:
Krunoslav Vukelić
E-mail:
Zvanje:
predavač
Odsjek:
KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU (vanjski suradnik)
MB znanstvenika:
Područje znanosti:
Društvene znanosti
Soba:
Telefon (interni):
Telefon (direktni):
CROSBI:
Google Scholar:

 

Šifra ISVU
Naziv kolegija
218444
229118