Amanda Glavaš

 

Nastavnik:
Amanda Glavaš
E-mail:
aglavas@ffos.hr
Zvanje:
asistent
Odsjek:
KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
MB znanstvenika:
Područje znanosti:
Društvene znanosti
Soba:
41
Telefon (interni):
4664
Telefon (direktni):
494-664
CROSBI:
Google Scholar:

 

Šifra ISVU
Naziv kolegija
229122
200913
229006