dr.sc. Dubravka Kuna

 

Nastavnik:
dr.sc. Dubravka Kuna
E-mail:
dkuna@ffos.hr
Zvanje:
viši predavač
Odsjek:
KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
MB znanstvenika:
-
Područje znanosti:
Soba:
61
Telefon (interni):
4677
Telefon (direktni):
494-677
CROSBI:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=-
Google Scholar:
https://scholar.google.hr/citations?user=kuZ4XTYAAAAJ&hl=hr&oi=ao