Kazališna radionica 1

 

Naziv kolegija:
Kazališna radionica 1
Šifra ISVU:
46333
Šifra MOZVAG:
NJ123
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Korte, Mareike
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovoga kolegija je omogućiti alternativni pristup germanistici i njemačkom jeziku na svim područjima: kao jezične vježbe, kao književni seminar, a prije svega kao kazališnu radionicu. Osim toga, svrha je kolegija stvaranje samostalne kazališne skupine studenata germanistike te daljnje razvijanje iste.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • sudjelovati u uvježbavanju i izvedbi kraćeg kazališnog komada sa njemačkog govornog područja 20. stoljeća
 • u kraćim crtama pismeno prikazati određene kazališne, književnopovijesne ili književne aspekte određenog djela
 • diskutirati o kazališnim, književnopovijesnim i književnim aspektima određene epohe

Sadržaj predmeta:

Kolegij se nadovezuje na kazališnu radionicu iz ožujka 2006., te nastavlja s radom koji je tada započet. Do božićnih blagdana bi se trebalo pripremiti kazališni komad na njemačkom jeziku koji će se tada javno izvesti u Osijeku. Tekstualnu podlogu čini kraći kazališni komad autora s njemačkog govornog područja 20. stoljeća.

K tome, proučavat će se kazališni, književnoteorijski i povijesni aspekti 20. stoljeća koji taj kazališni komad i njegovu izvedbu smještaju u potrebni germanistički kontekst

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Priprema kazališne predstave i izvedba, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,1 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Priprema kazališne predstave i izvedba 1,1 0%
Referat 0,3 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

izvedba kazališnog komada i kratak pismeni rad.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

sudjelovanje u izvedbi kazališnog komada, redovito dolaženje na probe (najviše 2 izostanka), kratak pismeni rad.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Ödön von Horvath: Stunden der Liebe. Sieben Szenen für den Rundfunk. In: Einakter und kleine Dramen der Zwanziger Jahre. Stuttgart 1988, S. 249-264.

Dopunska literatura:

 1. Kurt Bartsch: Ödön von Horvath. Stuttgart u.a.: Metzler 2000. (= Sammlung Metzler; 326) - Johanna Bossinade: Vom Kleinbürger zum Menschen. Die späten Ödön von Horvath. Bonn: Bouvier 1988. (= Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und . Literaturwissenschaft; 364)
 2. Angelika Führich: Aufbrüche des Weiblichen im Drama der Weimarer Republik. Brecht -
 3. Fleißer - Horvath - Gmeyner. Heidelberg: Winter 1992. (= Reihe Siegen; 109; Gennanistiscbe
 4. Abteilung)
 5. Geboren in Fiume: Ödön von Horvath 1901-1938. Lebensblder eines Humanisten, hrsg. v. Ute Karlavaris-Bremer. Wien: Löker u.a. 2001.
 6. Ingrid Haag: Ödön von Horvath, Fassaden-Dramaturgie. Beschreibung einer theatralischen Form. Frankfurt am Main u.a.: Lang 1995. (= Literarhistorische Untersuchungen; 26)
 7. Martin HelI: Kitsch als Element der Dramaturgie Ödön von Horvaths. Bern U.a.: Lang 1983. (= Europiiische Hochschulschriften; Reihe 1; Deutsche Sprache und Literatur, 617)
 8. Siegmed Kienzle: Ödön von Horvath. 2. Aun. Berlin: ColIoquium-Verlag 1984. (= Köpfe des 20. Jahrhunderts; 87)
 9. Jürgen Kost: Geschichte als Komödie. Zum Zusammenhang von Geschichtsbild und Komödienrezeption bei Horvath, Frisch, Di1rrenma//, Brecht und Hacks. Würzburg: Königshausen u. Neumann 1996. (= Epistemata; Reihe Literaturwissenschaft; 182)
 10. Elisabeth Tworek-Müller: Kleinbürgertum und Li/eratur. Zum Bild des Kleinbürgers im bayerischen Roman der Weimarer Republik. München: tuduv- Verlagsges. 1985. (= tuduv-Studien; Reihe Sozialwissenschaften; 37

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: