Kazališna radionica 2

 

Naziv kolegija:
Kazališna radionica 2
Šifra ISVU:
46338
Šifra MOZVAG:
NJ136
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Korte, Mareike
0
60
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovoga kolegija je omogućiti alternativni pristup germanistici i njemačkom jeziku na svim

područjima: kao jezične vježbe, kao književni seminar, a prije svega kao kazališnu radionicu.

Osim toga, svrha je kolegija stvaranje samostalne kazališne skupine studenata germanistike te daljnje razvijanje iste.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • sudjelovati u uvježbavanju i izvedbi kraćeg kazališnog komada sa njemačkog govornog područja 18. ili 19. stoljeća
  • u kraćim crtama pismeno prikazati određene kazališne, književnopovijesne ili književne aspekte određenog djela
  • diskutirati o kazališnim, književnopovijesnim i književnim aspektima određene epohe

Sadržaj predmeta:

Ovaj se kolegij nadovezuje na Kazališnu radionicu 1 iz zimskog semestra te nastavlja s radom

koji je pritom započet. Za razliku od zimskog semestra, sada se u prvom planu nalaze stariji kazališni oblici. Do sredine svibnja treba biti pripremljen kazališni komad na njemačkom jeziku koji će se potom javno izvesti u Osijeku. Tekstualnu podlogu čini kratak kazališni komad autora njemačkoga govornoga područja iz 18. ili 19. stoljeća. K tome, raspravljat će se i o kazališnim, književnoteorijskim i povijesnim aspektima odgovarajuće epohe koji taj kazališni komad i njegovu izvedbu sffiještaju u potrebiti germanističkikontekst.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
       
       
       
       

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni rad kraćeg opsega, Pohađanje nastave, Priprema kazališne predstave i izvedba

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni rad kraćeg opsega 0,3 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Priprema kazališne predstave i izvedba 1,2 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

izvedba kazališnog komada i kratak pismeni rad

Primjer izračunavanja ocjene:

sudjelovanje u izvedbi kazališnog komada, redovito dolaženje na probe (najviše 2 izostanka), kratak pismeni rad.

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

obznanit će se naknadno, vjerojatno tekstovi Georga Büchnera ili Heinricha von Kleista

Dopunska literatura:

  1. Jan-Christoph Hauschild: Georg Büchner. RowohIt-VerIag, Reinbek 2004.
  2. Georg Biichner: Revolutiontär-Dichter- Wissenschaftler (1813-1837). Der Katalog der Ausstellllllg Mathildenhöhe, Darmstadt vom 2. August bis 27. September 1987. Basel, Frankfurt am Main, Stroemfeld/Roter Stern, 1987
  3. Rudolf Loch: Kleist. Eine Biographie. Walltein, Gottingen 2003.
  4. Klaus MülIer-Salget: Heinrich von Kleist. (= Reclams Universal-Bibliothek; Nr. 17635), Reclam. Stuttgart 2002
  5. Jochen Schmidt: Heinrich von Kleist. Die Dramen und Erzahlungen in ihrer Epoche Wissenschaftliche BuchgeselIschaft. Darmstadt 2003.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: