izv.prof.dr.sc. Vladimir Jelkić

 

Nastavnik:
izv.prof.dr.sc. Vladimir Jelkić
E-mail:
vjelkic@ffos.hr
Zvanje:
izvanredni profesor
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU
MB znanstvenika:
138696
Područje znanosti:
Humanističke znanosti
Soba:
14
Telefon (interni):
4641
Telefon (direktni):
494-641
CROSBI:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=138696
Google Scholar:
https://scholar.google.hr/citations?user=ORgm_kwAAAAJ&hl=hr&oi=ao&cstart=0&pagesize=20

 

Šifra ISVU
Naziv kolegija
139761
131990
149016