Dean Cikovac

 

Nastavnik:
Dean Cikovac
E-mail:
dcikovac@ffos.hr
Zvanje:
asistent
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
MB znanstvenika:
Područje znanosti:
Društvene znanosti
Soba:
63
Telefon (interni):
4718
Telefon (direktni):
494-718
CROSBI:
Google Scholar:

 

Šifra ISVU
Naziv kolegija
187355