mr.sc. Martina Dragija Ivanović

 

Nastavnik:
mr.sc. Martina Dragija Ivanović
E-mail:
Zvanje:
docent
Odsjek:
(vanjski suradnik)
MB znanstvenika:
Područje znanosti:
Soba:
Telefon (interni):
Telefon (direktni):
CROSBI:
Google Scholar:

 

Šifra ISVU
Naziv kolegija