Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/ff-info/odsjeci.php on line 66
FF - Info

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Šifra ISVU Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
Najstarije razdoblje jezikoslovlja
30
0
30
0
Mladogramatičari
30
0
30
0
Europski strukturalizam
30
0
30
0
Generativna gramatika
30
0
30
0
Funkcionalizam u lingvistici
30
0
30
0
157578 Kognitivna lingvistika
30
0
30
3
Fonologija
30
0
30
0
Morfologija
30
0
30
0
Sintaksa
30
0
30
0
Semantika
30
0
30
0
Frazeologija
30
0
30
0
Leksikologija
30
0
30
0
Suvremena pedagogijska znanost
480
0
0
5
Metodologija i statistika pedagogijskih istraživanja
240
0
0
5
Znanstveni praktikum izrade doktorskog rada
480
0
0
2
Teorije kurikuluma
240
0
0
5
Škola kao odgojno-obrazovna ustanova
240
0
0
5
Socijalno biće škole
240
0
0
3
Profesionalne kompetencije nastavnika
240
0
0
2
Književna genologija
120
0
105
5
Osnove književne antropologije
120
0
105
5
Skriveni kurikulum u odgoju i obrazovanju
480
0
0
2
Elizabetinsko kazalište
120
0
60
4
Didaktički standardi odgoja, obrazovanja i nastave
240
0
0
5
Marin Držić i Machiavelli
120
0
60
4
Metodologija istraživanja školskog kurikuluma
960
0
0
5
Stilovi i sadržaji suradnje obitelji i škole
240
0
0
5
Informatička i medijska kultura u školi
480
0
0
2
Nacija, povijest i hrvatska književnost
120
0
60
4
Izrada, prijava i javna obrana teme doktorskog rada (sinopsisa)
0
0
0
10
Povijest svjetske dramske književnosti i kazališta
120
0
60
4
Tijelo i percepcija: transkulturalni obrasci dramskog
120
0
60
4
Etički standardi znanstvenog rada
60
0
0
2
231867 Akademsko pismo
75
45
0
3
Identitet
120
0
105
5
Hrvatsko pjesništvo trećeg tisućljeća
120
0
105
5
Tekstologija
120
0
105
5
Naratologija
120
0
105
5
Poetika romanse
120
0
105
5
Biblija i hrvatska tradicijska kultura
120
0
60
4
Uvod u retorsku prozu: hrvatska dopreporodna propovijed
120
0
60
4
Srednjovjekovni simboli i njihova značenja
120
0
60
4
Dječji književni klasici
120
0
60
4
Povijesni pregled epa
120
0
60
4
Diskurz književne teorije
120
0
60
4
Suvremeni književni oblici
120
0
60
4
Drugi i drukčiji u američkoj književnosti
1320
0
60
4
Predodžba obitelji u anglofonoj književnosti
120
0
60
4
Popularna književnost
120
0
60
4
Američki strukturalizam
30
0
30
0
Pragmatika
30
0
30
0
Periodizacija književnosti
120
0
105
5
MODUL: POVIJEST LINGVISTIKE
0
0
0
10
MODUL: TEMELJNE LINGVISTIČKE DISCIPLINE
0
0
0
10
Gotička književnost
120
0
60
4
Njemačke dramske i kazališne teorije
120
0
60
4
Shakespeare
120
0
60
4
Hrvatska drama i kazalište i bečka moderna
120
0
60
4
Slavonski dramatičari
120
0
60
4
Pregled suvremene hrvatske drame
120
0
60
4
Povijesna gramatika
75
0
0
4
Jezična prošlost u sadašnjosti
75
0
0
4
Modularne teorije jezika
75
0
0
4
Kognitivna lingvistika i jezik između pojednica i zajednice
75
0
0
4
Teorije usvajanja i učenja jezika
75
0
0
4
Strukturalizam i kognitivna lingvistika
75
0
0
4
Kontrastivna lingvistika
75
0
0
4
Jezik i kultura
75
0
0
4
Lingivistika javne komunikacije
75
0
0
4
Medijski subjekt slavonskoga ženskog pjesništva
120
0
60
4
Hibridni stilovi hrvatske postmoderne
120
0
60
4
Translatološke perspektive u informacijskom društvu
75
0
0
4
Sociolingvistika
75
0
0
4
Figure: od Gorgije do grafita
120
0
105
5
Uvod u feminističku književnu teoriju i kritiku
120
0
105
5
Postkolonijalna književnost i teorija
120
0
105
5
Pitanja književne povijesti
120
0
105
5
Književnost i psihologija
120
0
105
5
Žanrovi usmene književnosti
120
0
60
4
Satira, parodija, travestija
120
0
60
4
Prostor u književnosti
120
0
60
4
Hrvatska renesansna filozofsko-književna baština
120
0
60
4
Digitalna humanistika
120
0
60
4
Čitanje Biblije
120
0
60
4
Hrvatska renesansna pastorala
120
0
60
4
Dramski ekspresionizam Josipa Kosora
120
0
60
4
Pregled hrvatske drame 19. stoljeća
120
0
60
4
Rock-pjesništvo
120
0
60
4
Suvremena mađarska proza: komparatističko približavanje
120
0
60
4
Američko multietničko pismo
120
0
60
4
Dnevnici dječje književnosti
120
0
60
4
Američki modernizam
120
0
60
4
Vođenje promjena u odgoju i obrazovanju
0
0
0
3
Opća i nacionalna povijest pedagogije
0
0
0
0
Uvod u metodologiju pedagogijskih istraživanja
0
0
0
0
Socijalna pedagogija
0
0
0
0
188774 Andragogija
0
0
0
0
Kultura suvremene škole
15
0
15
3
Suvremena američka drama
120
0
60
4
Pisanje sinopsisa
30
0
90
4
Komparativna književnost
120
0
60
4
Pedagogija djetinjstva i mladenaštva
180
0
0
3
Nastava u suvremenoj školi
180
0
0
5
Diferencijalna pedagogija
180
0
0
3