izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić

 

Nastavnik:
izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić
E-mail:
eurinome_child@yahoo.com, jsimic@ffos.hr
Zvanje:
izvanredni profesor
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST
MB znanstvenika:
197025
Područje znanosti:
Humanističke znanosti
Soba:
33
Telefon (interni):
4639
Telefon (direktni):
494-639
CROSBI:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=197025
Google Scholar:
https://scholar.google.hr/citations?user=5Zzzj4gAAAAJ&hl=hr&oi=ao

 

Šifra ISVU
Naziv kolegija