ODSJEK ZA POVIJEST

Šifra ISVU Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
75193 Tjelesna i zdravstvena kultura 1
0
180
0
1
174005 Povijest naroda jugoistočne Europe u ranom novom vijeku
30
0
15
3
59632 Programi za statističku obradu podataka povijesti
15
7.5
0
3
43168 Njemački za humanističke i društvene znanosti 2
0
30
0
2
45979 Njemački za humanističke i društvene znanosti 3
0
30
0
2
75196 Tjelesna i zdravstvena kultura 3
0
180
0
1
45032 Uvod u povijesnu znanost
30
0
0
2
45035 Uvod u prapovijest
15
0
0
2
174001 Svjetska povijest ranoga novog vijeka
30
0
15
4
64798 Pedagogija
30
0
30
6
75198 Tjelesna i zdravstvena kultura 4
0
90
0
1
75195 Tjelesna i zdravstvena kultura 2
0
90
0
1
43167 Njemački za humanističke i društvene znanosti 1
0
30
0
2
45978 Engleski za humanističke i društvene znanosti 3
0
120
0
2
45980 Engleski za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
2
45981 Njemački za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
2
174130 Povijest hrvatskog iseljeništva
30
0
15
3
85160 Školska praksa (DP)
0
30
0
5
138582 Pregled povijesti crkve
15
0
15
2
139732 Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj
30
0
30
5
50613 Psihologija odgoja i obrazovanja
30
0
30
6
148831 Poljska kultura i civilizacija
0
0
30
3
43169 Engleski za humanističke i društvene znanosti 2
0
30
0
2
43154 Engleski za humanističke i društvene znanosti 1
0
120
0
2
160924 Prapovijest na tlu Hrvatske
30
0
15
3
160992 Pregled antičke povijesti
30
0
15
3
160994 Povijest poljoprivrede
15
0
15
2
160996 Kelti
15
0
15
2
160999 Povijest starog Istoka i Egipta
30
0
15
4
161001 Antika u hrvatskim zemljama
30
0
15
3
161003 Srednjovjekovno razdoblje svjetske povijesti
30
0
15
4
161007 Vjerovanja i obredi antičkog svijeta
15
0
15
2
161008 Venecija u srednjem vijeku
15
0
15
2
161678 Metodika nastave povijesti I
0
0
45
6
161680 Etrušćni
30
0
15
3
161681 Medicina starih civilizacija
30
0
15
3
224217 Dubrovačka Republika
30
0
15
3
161683 Povijest stanovništva Hrvatske u ranom novom vijeku
30
0
15
3
161684 Jugoslavija u hladnom ratu
30
0
15
3
161686 E-škola
30
15
0
3
161679 Metodika nastave povijesti II
0
0
45
6
163071 Moderna i suvremena mađarska povijest
30
0
15
3
164562 Graditeljstvo antičke Grčke i Rima
30
0
15
3
164565 Povijest prava
30
0
15
3
164561 Carstvo i papinstvo u srednjem vijeku
30
0
15
3
164564 Povijest Dalmacije od 12. do 16. stoljeća
30
0
15
3
205001 Hrvatsko proljeće
30
0
15
3
161685 Povijest prirodoslovlja
30
0
15
3
43218 Grci na istočnom Jadranu
15
0
15
2
174123 Povijest plovidbe
15
0
15
2
174000 Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku
30
0
15
4
232110 Povijest srednje i jugoistočne Europe u srednjem vijeku
30
0
15
3
232111 Slavonija, Srijem i Baranja u srednjem vijeku
15
0
15
2
174003 Narodna kultura ranonovovjekovne Europe
15
0
15
2
174004 Hrvatske zemlje u razvijenom srednjem vijeku
30
0
15
3
174006 Hrvatska povijest ranog novog vijeka
30
0
15
3
174007 Pomoćne povijesne znanosti
30
0
0
2
174008 Barbarska kraljevstva na zapadu
15
0
15
2
174009 Pojava zatvora kao kazne u novom vijeku
15
0
15
2
174135 Srednjovjekovno plemstvo
30
0
15
3
174136 Povijest europskog okoliša
30
0
15
3
174137 Hrvatska vojna povijest i uprava
30
0
15
3
174126 Metodičke vježbe
0
30
0
2
174127 Povijest starog kršćanstva
30
0
15
3
174128 Željezno doba u Hrvatskoj
0
0
45
3
174129 Feudalno društvo
30
0
15
3
174131 Povijest svakodnevice - europski rani novi vijek
30
0
15
3
174132 Kultura i umjetnost u socijalizmu
30
0
15
3
174133 Informacijske tehnologije u nastavi povijesti
0
15
30
3
178922 Medijska pedagogija
30
0
15
3
188715 Povijest naroda jugoistočne Europe u novom vijeku
30
0
15
3
188716 Svjetska povijest 19. stoljeća
30
0
15
3
188717 Svjetska povijest 20. stoljeća
30
0
15
4
188718 Politika i propaganda kroz 20. stoljeće
15
0
15
2
188719 Hrvatska povijest „dugoga“ 19. stoljeća
30
0
15
4
188720 Hrvatska povijest 20. stoljeća
30
0
15
4
201099 Povijesna geografija i kartografija
15
0
15
2
219686 Grad u srednjem vijeku
15
0
15
2
204919 Povijest SAD-a do 1918. godine
15
0
15
2
205340 Povijest znanosti
15
0
15
2
204966 Teorija povijesti i suvremene historiografske škole
30
0
0
3
205000 Mikropovijest i lokalna povijest
30
0
15
3
205003 Zapadna civilizacija – rani novi vijek
30
0
15
3
205017 Srednjovjekovna povijest i kreativne industrije
30
0
15
3
205018 Ekonomska povijest – rani novi vijek
30
0
15
3
218721 Povijest srednje i jugoistočne Europe u ''dugom'' 19. stoljeću
30
0
15
3
218723 Osmanska Hrvatska
30
0
15
3
218743 Hrvatsko iseljeništvo u razdoblju prve i druge modernizacije
30
0
15
3
223848 Povijest znanosti
15
0
15
2
228768 Progoni vještica u srednjem i ranom novom vijeku
30
0
15
3
228748 Osnove arhivistike i arhivsko istraživanje
15
0
15
2
228778 Osnove urbane povijesti i grad hrvatskog srednjovjekovlja
30
0
15
3
228752 Totalitarizam
30
0
0
2
228769 Hrvatska i regionalna ekonomska povijest 19. i 20. stoljeća
30
0
15
3
228760 Marginalne društvene skupine u 19. stoljeću
30
0
15
3
50493 Didaktika
30
0
60
6
240965 Augustovo doba i Principat
30
0
15
3
241057 Nestajanje tradicionalnog društva u Slavoniji
30
0
15
3