Osnove informacijske tehnologije

 

Naziv kolegija:
Osnove informacijske tehnologije
Šifra ISVU:
43229
Šifra MOZVAG:
OIT01
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g., 2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Zadravec, Tamara
15
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje  studenata s osnovnim pojmovima vezanim uz informacijsku tehnologiju Vježbe na računalima i rad s programima za tekst, izradu tablica i za pregled gotovih web-stranica

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • upoznati temeljne pojmove informacijske tehnologije
  • naučiti osnovne operacije na datotekama
  • koristiti Internet i elektroničku poštu
  • razlikovati vrste računalnih mreža
  • koristiti se obradom teksta, tabličnim kalkulacijama i  prezentacijskim tehnikama

Sadržaj predmeta:

Uvod u informacijske tehnologije Informacijski sustavi i osnovne sastavnice Materijalna komponenta informacijskog sustava Programi i algoritmi Podatci i struktura podataka Prijenos podataka i Internet Multimedijski sustavi Sigurnost podataka i zaštita

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanja, seminari, vježbe u računalnoj učionici slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature upoznati temeljne pojmove informacijske tehnologije pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, praktičan rad, aktivnost studenata u nastavi
predavanja, seminari, vježbe u računalnoj učionici slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature naučiti osnovne operacije sa datotekama pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, praktičan rad, aktivnost studenata u nastavi
predavanja, seminari, vježbe u računalnoj učionici slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature koristiti internet i elektroničku  poštu pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, praktičan rad, aktivnost studenata u nastavi
predavanja, seminari, vježbe u računalnoj učionici slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature razlikovati vrste računalnih mreža pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, praktičan rad, aktivnost studenata u nastavi
predavanja, seminari, vježbe u računalnoj učionici slušanje izlaganja, rješavanje problema, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature koristiti se obradom teksta, tabličnim  kalkulacijama i prezentacijskim tehnikama pohađanje predavanja i vježbi, kolokviji, praktičan rad, aktivnost studenata u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Zadaci za praćenje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Pismeni/usmeni ispit 1,25 60%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Zadaci za praćenje 0,75 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pismeni kolokvij i kolokvij na računalu

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. V. Čerić, M. Varga, H. Birolla et al., Poslovno računarstvo, Znak, 1998
  2. Darko Grundler: Primijenjeno računalstvo, Graphis, Zagreb, 2000.
  3. Ljiljana Milijaš: PC- škola 2000, Promil, Varaždin 2000.
  4. Prezentacije na webu  www.ffos.hr

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: