Psihološki tretmani

 

Naziv kolegija:
Psihološki tretmani
Šifra ISVU:
63439
Šifra MOZVAG:
PID56
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Kurtović, Ana
15
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama pojedinih terapijskih pristupa i dominantnim tehnikama unutar svakog pristupa. Naučit će područja primjene  svakog pojedinog tretmanskog pristupa. Također, studenti će naučiti procijeniti koji su tretmani i tehnike odgovarajući za različite psihičke poremećaje. 

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • opisati osnovne značajke pojedinih terapijskih pristupa
  • procijeniti prikladnost pojedinih pristupa za različite psihološke probleme
  • opisati glavne nedostatke i ograničenja pojedinih terapijskih pristupa
  • analizirati  prednosti i nedostatke pojedinih tehnika za rad s različitim problemima

Sadržaj predmeta:

Osnovni pojmovi, indikacije za psihološki tretman i pojedine vrste tretmana, terapija usmjerena na osobu, egzistencijalistička terapija, geštalt terapija, realitetna terapija, transakcijska analiza, terapija obiteljskih sistema.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, ilustracija slučaja, demonstracija tehnika, rasprava sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature opisati osnovne značajke pojedinih terapijskih pristupa pismeni ispit, aktivnost na nastavi
predavanje, ilustracija slučaja, demonstracija tehnika, grupna rasprava, rasprava sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature, igranje uloga, rad na slučaju, izvještavanje rezultata grupnog rada procijeniti prikladnost pojedinih pristupa za različite psihološke probleme pismeni ispit, aktivnost na nastavi
predavanje, ilustracija slučaja, demonstracija tehnika, grupna rasprava, igranje uloga, rasprava sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature, igranje uloga, rad na slučaju, izvještavanje rezultata grupnog rada, rad na sebi opisati glavne nedostatke i ograničenja pojedinih terapijskih pristupa pismeni ispit, aktivnost na nastavi
predavanje, ilustracija slučaja, demonstracija tehnika, grupna rasprava, igranje uloga, rasprava sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature, igranje uloga, rad na slučaju, izvještavanje rezultata grupnog rada, rad na sebi analizirati  prednosti i nedostatke pojedinih tehnika za rad s različitim problemima pismeni ispit, aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Pismeni ispit, Praktična aktivnost

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,75 0%
Pismeni ispit 1,5 0%
Praktična aktivnost 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Corey G. (2001). Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije. Jastrebarsko: Naklada Slap

Dopunska literatura:

  1. Berne, E. (2009). Koju igru igraš? Psihologija ljudskih odnosa. Zagreb: Mozaik Knjiga
  2. Janković, J. (2004). Pristupanje obiteljima – sustavni pristup. Zagreb: Alinea
     

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: