ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Šifra ISVU Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
59642 Grupe i socijalna interakcija
30
0
30
6
50674 Konstrukcija i interpretacija testova
30
30
0
4
43154 Engleski za humanističke i društvene znanosti 1
0
30
0
2
45978 Engleski za humanističke i društvene znanosti 3
0
30
0
2
63433 Primijenjena socijalna psihologija II
15
0
30
4
46364 Temelji socijalne psihologije
30
0
15
4
50681 Psihoterapijski pravci
45
0
0
4
50684 Evolucijska psihologija
0
0
45
3
50685 Primijenjena socijalna psihologija I
30
0
15
4
87817 Prevencija nasilja u bliskim vezama
0
15
30
5
59636 Teorija testova
30
30
0
7
85181 Zdravlje populacije
15
0
30
4
63440 Grupni tretmani
15
30
0
3
63442 Metode supervizije
15
15
0
4
64851 Sudjelovanje u istraživanjima
0
30
0
2
173709 Subjektivna dobrobit
15
15
15
2
43225 Humana genetika
15
0
15
2
45047 Osnove biologije
15
0
15
2
45980 Engleski za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
2
85180 Kvaliteta života i zdravlje
15
0
15
3
81773 Evolucijska psihologija
30
0
15
2
46344 Baze podataka
45
45
0
3
50666 Psihologija rada
30
0
15
4
75193 Tjelesna i zdravstvena kultura 1
0
180
0
1
75196 Tjelesna i zdravstvena kultura 3
0
180
0
1
134361 Biologija stresa
15
0
30
2
50667 Psihodijagnostika I
30
30
0
4
75195 Tjelesna i zdravstvena kultura 2
0
180
0
1
75198 Tjelesna i zdravstvena kultura 4
0
180
0
1
59637 Uvod u psihologiju rada i organizacijsku psihologiju
30
0
15
3
64852 Nadgledana praksa
0
120
0
4
43167 Njemački za humanističke i društvene znanosti 1
0
30
0
2
45979 Njemački za humanističke i društvene znanosti 3
0
30
0
2
45981 Njemački za humanističke i društvene znanosti 4
0
30
0
2
43168 Njemački za humanističke i društvene znanosti 2
0
30
0
2
43169 Engleski za humanističke i društvene znanosti 2
0
30
0
2
46358 Mjerenje u psihologiji
0
30
30
6
75844 Psihologija upravljanja ljudskim resursima
15
0
30
3
63443 Istraživačka metodologija psihologa u zajednici
15
0
75
6
151056 Suvremeni pristupi istraživanjima stresa
15
0
30
4
223830 Organizacijska psihologija
30
0
30
4
46354 Uvod u razvojnu psihologiju
30
0
30
4
43223 Psihologija sporta
0
15
15
2
85173 Vještine samoregulacije u akademskom okruženju
15
15
30
4
50672 Psihologija obrazovanja I
30
0
30
5
63435 Psihološko savjetovanje
30
30
0
4
46362 Psihologija adolescencije
15
0
15
2
75407 Psihologija odrasle dobi i starenja
15
0
15
5
85178 Istraživanje i prevencija rizičnog društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih
30
30
0
5
85179 Psihologija interneta
15
15
0
4
85174 Sistemski pristup u psihologiji
15
15
0
4
42976 Anatomija i fiziologija živčanog sustava
30
30
0
4
146018 Osjeti i percepcija
30
15
0
4
146019 Psihologija pamćenja
30
15
0
4
42981 Psihologija učenja
30
0
15
4
42982 Psihologija mišljenja i inteligencije
30
0
15
4
46355 Uvod u psihologiju ličnosti
30
0
45
6
50673 Psihologija ličnosti
30
0
15
4
50680 Zdravstvena psihologija
30
30
0
4
50682 Psihologija obrazovanja II
30
0
30
4
65031 Praktikum primijenjene metodologije
15
45
0
5
190123 Psihologija boli
30
0
0
3
190127 Osnove zdravstvene psihologije
30
0
15
4
46375 Kompetentno roditeljstvo
15
0
15
2
46347 Pretraživanje interneta
15
15
0
3
66771 Osnove web dizajna
0
15
15
3
205903 Vještine prezentiranja, govorništvo i javni nastup
0
15
15
3
205916 Suvremeni koncepti odnosa s medijima i javne komunikacije
30
15
15
4
50678 Psiholog u socijalnoj skrbi
0
0
30
3
63439 Psihološki tretmani
15
15
0
3
59648 Psihologija nasilja i zlostavljanja
15
0
15
3
59635 Neeksperimentalna psihologijska metodologija
30
0
30
6
42979 Inferencijalna statistika
30
30
0
5
42975 Uvod u psihologijsku statistiku
30
30
0
6
223807 Psihologija zajednice
30
0
15
3
Psihologija pandemije
30
0
30
3
Psihički poremećaji u dječjoj i adolescentskoj dobi
15
0
15
3
223828 Kreativne i ekspresivne metode i tehnike u psihosocijalnom radu
15
30
0
3
63432 Etika u psihologiji
15
0
15
2
59638 Povijest psihologije i psihologijski sustavi
15
0
15
3
223198 Pravednost u organizacijskom kontekstu
15
0
15
3
174169 Praktikum iz eksperimentalne psihologije I
0
225
0
9
223829 Klinička neuropsihologija
15
15
0
4
208691 Uvod u psihologiju
15
0
0
1
42974 Metodologija eksperimentalne psihologije
15
0
15
3
228954 Uvod u snage karaktera
15
0
30
4
229005 Kognitivna psihologija u svakodnevnom životu
15
0
15
3
229020 Evolucijska psihologija
0
0
45
3
229007 Metodika nastave psihologije
15
0
15
4
46361 Psihologija djetinjstva
15
0
15
3
229004 Aktualni pristupi istraživanju i procjeni snaga karaktera
15
15
30
4
228784 Religije i kultura
15
0
15
3
240892 Temelji pravne pismenosti
30
0
0
3
240923 Uvod u zaštitu ranjivih skupina
30
0
0
3
66768 Praktikum iz eksperimentalne psihologije II
0
150
0
7
240905 Izborna praksa u psihološkoj djelatnosti I
0
15
0
3
240904 Upravljanje karijerom
30
0
30
5
64798 Pedagogija
30
0
30
6
240906 Izborna praksa u psihološkoj djelatnosti II
0
15
0
3
240924 Praksa u psihološkoj djelatnosti
0
120
0
4
228933 Osnove jezične kulture
15
15
0
2
59646 Psihologija seksualnosti
15
0
15
2
46353 Emocije i motivacija
45
0
30
6
59639 Psihopatologija
30
0
0
4
218438 Interpersonalna neurobiologija
30
0
15
3
240898 Uvod u praktičnu nastavu
0
15
0
4
240899 Hormoni i ponašanje
15
0
15
3
119363 Komunikacija pomoću Interneta.
15
15
0
3
42980 Biološka psihologija
30
0
15
4
59644 Uvod u kliničku psihologiju
30
0
0
3
46367 Komunikacijske vještine
30
30
0
4
50687 Psihologija osoba s posebnim potrebama
15
15
0
3
190169 Tretmani psihičkih poremećaja
30
15
15
5
85182 Upotreba računala u psihologiji
0
30
30
4
65038 Psihodijagnostika II
30
30
0
5
257358 Izborna praksa u psihološkoj djelatnosti III
0
15
0
3
255154 Francuski jezik 1
0
30
0
2
255155 Francuski jezik 2
0
30
0
2