Povijest starog Istoka i Egipta

 

Naziv kolegija:
Povijest starog Istoka i Egipta
Šifra ISVU:
160999
Šifra MOZVAG:
P206
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Volner, Hrvoje
0
0
0
Filipović, Sergej
30
0
0
Fremec, Ivan
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Povijesno prikazati razvoj azijskih i bliskoistočnih civilizacija.

Ishodi učenja:

 • Upoznati i pratiti nastanak i razvoj prvih civilizacija
 • Razumjeti važnost poljodjelstva i stočarstva u nastanku i razvoju prvih gradova
 • Uvidjeti važnost poljodjelstva kao temelja za razvoj trgovine
 • Naučiti da je trgovina (prodaja viška robe) bila ključni čimbenik ekonomskog prosperiteta  i element za stvaranje i pronalazak pisma

Sadržaj predmeta:

Pregled razvoja azijskih i bliskoistočnih civilizacija, pregled razvoja na području «plodnog polumjeseca», Mezopotamija u 5. i 4. tis. pr. Kr. – geneza stratificiranog društva, grada i države; Ranodinastičko i akadsko doba; Treća dinastija Ura; Promjene na Bliskom istoku oko 2000. god. pr. Kr.; Babilonija u 2. tis. pr. Kr.; Mala Azija i područja Sirije i Palestine u 2. tis. pr. Kr. i Egipta.

Terenska nastava u Osijeku i Zagrebu, odlazak u muzeje, po 2 sata.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna metoda 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4 Metoda procjene
predavanje
 
slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, pisanje seminarskog rada i izlaganje upoznati i pratiti nastanak i razvoj prvih civilizacija
 
pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad
analiza vizualnih i video sadržaja sustavno opažanje i zaključivanje, samostalna analiza literature razumjeti važnost poljodjelstva i stočarstva u nastanku i razvoju prvih gradova pismeni ispit
seminarski rad
aktivnost na nastavi
Rasprava uspoređivanje primjera i zaključivanje,
aktivno sudjelovanje u raspravi
uvidjeti važnost poljodjelstva kao temelja za razvoj trgovine
 
pismeni ispit
seminarski rad
aktivnost na nastavi
traženje i analiziranje primjera,
rad na tekstu
samostalna analiza teksta,
uspoređivanje primjera i zaključivanja
spoznati važnost trgovine (prodaja viška robe) kao ključnog čimbenika ekonomskog prosperiteta  i elementa za stvaranje i pronalazak pisma aktivnost na nastavi
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1,12 0%
Seminarski rad 0,88 0%
Usmeni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Samostalno korištenje i analiza literature, pisanje seminara i usmeno izlaganje.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. P. Lisičar, Stari Istok, Zagreb 1971.
 2. Biblija (Stari zavjet)
 3. Skupina autora, Povijest svijeta od početaka do danas, Zagreb 1977.
 4. F. Bourbon, Drevne civilizacije, Velike kulture svijeta, Zagreb 2002., 92-149. 150-213.
 5. Povijest 1, Prapovijest i prve civilizacije, Zagreb, 2007.
 6. Povijest 2, Egipat i antička Grčka, Zagreb, 2007.
 7. G. Novak, Egipat, Zagreb 1967.
 8. I. Uranić, Stari Egipat: povijest, književnost i umjetnost starih Egipćana, Zagreb 2002.
 9. F. Bourbon, Drevne civilizacije, Velike kulture svijeta, Zagreb 2002.,

Dopunska literatura:

 1. P. Lawrence, Atlas biblijske povijesti, Zagreb, 2012.
 2. V. Avdijev, Istorija starog istoka, Beograd 1952.
 3. L. Woolley, Počeci civilizacija, Zagreb 1966.
 4. M. Višić, Zakonici drevne Mezopotamije, Sarajevo 1989
 5. E. Kale, Putovi civilizacije, Zagreb 1988.
 6. P. Selem, Izidin trag, Split 1997.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Institucionalni način praćenja kvalitete (anketa).

Ostale informacije: