ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Šifra ISVU Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
149168 Američka kultura i civilizacija
15
0
30
3
174021 Pregled američke književnosti II (20. i 21. stoljeće)
0
0
45
4
50495 Glotodidaktika
45
0
15
6
65785 Govorništvo
30
0
30
3
50636 Nastava engleskog jezika u ranoj školskoj dobi
30
15
15
5
85127 Školska praksa (DP)
0
45
0
5
89894 Analiza pogrešaka i nastava stranog jezika
15
0
30
3
149174 Književnost američkog Juga
30
0
15
3
43208 Frazeologija engleskog jezika
15
0
15
3
152879 Elementi kulture i civilizacije u nastavi engleskog jezika
30
0
0
3
50598 Korpusna lingvistika za prevoditelje
15
0
15
3
145784 Uvod u englesku i američku književnost
0
0
90
3
145638 Britanska kultura i civilizacija
15
0
30
3
50487 Usvajanje drugog i stranog jezika
30
0
0
3
65776 Ljubav, seks i brak u Miltonovom Izgubljenom raju
15
0
15
3
65848 Metodika nastave engleskog jezika
0
0
30
3
75608 Istraživanja u nastavi engleskog jezika
30
0
15
5
50627 Književno prevođenje
0
0
45
4
65849 Osnove konsekutivnog prevođenja
15
30
0
4
65850 Osnove simultanog prevođenja
15
30
0
5
65854 Prevođenje i europske integracije
15
0
15
3
75193 Tjelesna i zdravstvena kultura 1
0
180
0
1
75196 Tjelesna i zdravstvena kultura 3
0
180
0
1
75195 Tjelesna i zdravstvena kultura 2
0
180
0
1
75198 Tjelesna i zdravstvena kultura 4
0
180
0
1
46344 Baze podataka
15
15
0
3
145782 Suvremeni engleski jezik I
0
60
0
3
149171 Suvremeni engleski jezik II
0
60
0
3
149178 Govorne vježbe engleskog jezika
0
15
15
2
88629 Izrada nastavnih materijala
15
0
15
3
75609 Književnost u nastavi engleskog kao stranog jezika
15
0
15
3
50635 Stilovi i strategije učenja stranog jezika
15
0
15
3
161714 Suvremeni engleski jezik III
0
60
0
3
161716 Engleski kao svjetski jezik
15
0
15
3
149180 Uvod u fantastičnu književnost
30
0
15
3
161718 Suvremena američka ratna proza
30
0
15
3
161719 Engleski kao jezik struke
15
0
15
3
161721 Uvod u diskurs medija
15
0
15
3
50613 Psihologija odgoja i obrazovanja
30
0
30
6
97161 Književnost i film
15
0
15
3
50608 Prevođenje tekstova ekonomske struke
15
0
15
3
145836 Morfosintaksa i semantika glagolskih izraza u engleskom jeziku
30
15
0
3
164533 Pisanje znanstvenoistraživačkog rada iz područja književnosti
0
0
45
3
161720 Spol i jezična uporaba
15
0
15
3
164606 Pregled engleske književnosti II (od romantizma do danas)
0
0
45
4
161715 Suvremeni engleski jezik IV
0
60
0
3
75606 Jezik i kultura
30
0
0
3
65797 Znanstveno i tehničko prevođenje
15
0
15
3
174022 Suvremeni engleski jezik V
0
60
0
3
166726 Popularna književnost
30
0
15
3
149177 Mitologija
30
0
15
3
174023 Suvremeni engleski jezik VI
0
60
0
3
50633 Suvremeni američki ženski pisci
90
0
0
3
145780 Fonetika i fonologija engleskog jezika
15
0
0
2
149169 Fonetske vježbe engleskog jezika
0
30
0
2
167366 Multikulturalna književnost na engleskom
30
0
15
3
149179 Neverbalna komunikacija
15
0
15
3
50602 Jezične vježbe engleskog jezika VII
0
60
0
3
53140 Književnost američkih Indijanaca
30
0
0
3
50596 Pregled razvoja znanosti o prevođenju
15
0
15
3
190786 Njemački jezik (za početnike) 1
0
60
0
2
190800 Njemački jezik (za početnike) 2
0
60
0
2
190804 Osnove terminologije
15
0
30
3
50632 Prevođenje jezika medija
15
0
15
3
50605 Suvremena znanost o prevođenju
15
0
15
3
50600 Kulturalna pismenost
0
0
30
3
190811 Prijevodne tehnologije
15
0
30
3
167365 Uvod u frazeologiju engleskog jezika
30
0
15
3
164607 Uvod u lingvistiku za angliste
30
0
0
2
174025 Sintaksa složene rečenice u engleskom jeziku
15
15
0
2
205341 Prevoditeljska praksa
0
180
0
6
149175 Leksikografski opis engleskog jezika
15
0
15
3
161713 Pregled engleske književnosti I (od početaka do sredine 18. stoljeća)
15
0
30
4
174484 Leksička semantika
30
0
0
3
174024 Tvorba riječi u engleskom jeziku
15
0
15
3
50601 Kognitivna lingvistika
60
0
0
3
75610 Suvremena britanska književnost
0
0
30
4
218495 Njemački jezik (za početnike) 3
0
60
0
2
50624 Hrvatski jezik za prevoditelje 1
15
15
0
3
50630 Hrvatski jezik za prevoditelje 2
15
15
0
3
223539 Pisanje znanstvenoistraživačkog rada iz područja lingvistike
15
0
30
3
134638 Uvod u sociolingvistiku
15
0
15
3
50610 Jezične vježbe VIII
0
30
0
3
50610 Jezične vježbe engleskog jezika VIII
0
30
0
3
229216 Psiholingvistika
60
0
30
3
174019 Sintaktičko-semantička valencija predikatora
15
15
0
2
241194 Uvod u jezik javne komunikacije
15
0
15
3
229224 Testiranje i vrednovanje komunikacijske jezične sposobnosti
15
0
30
4
84640 Poljski jezik 1
0
90
0
2
84641 Poljski jezik 2
0
90
0
2
118638 Poljski jezik 3
0
90
0
2
125780 Poljski jezik 4
0
90
0
2
148828 Poljski jezik 5
0
60
0
2
151054 Poljski jezik 6
0
60
0
2
149173 Analiza diskursa
15
0
15
3
65784 Engleski jezik u kontaktu
15
0
15
3
229165 Metode analize diskursa
15
0
15
3
Uvod u fonetiku i fonologiju engleskoga jezika
30
30
0
4
241193 Suvremena američka drama
30
0
15
3
234793 Jezik javne komunikacije
15
0
15
3
241213 Informacijska i digitalna pismenost u nastavi
0
15
15
3
241191 Uvod u fonetiku i fonologiju engleskog jezika
30
30
0
4
50493 Didaktika
30
0
60
6
64798 Pedagogija
30
0
30
6
149170 Pregled morfosintakse vrsta riječi u engleskom jeziku
30
15
0
3
255377 Jezik, rod i spolnost
15
0
15
3
161710 Sintaksa fraze u engleskom jeziku
30
15
0
3
164605 Sintaksa jednostavne rečenice u engleskom jeziku
15
15
0
3
255154 Francuski jezik 1
0
30
0
2
255155 Francuski jezik 2
0
30
0
2
174020 Pregled američke književnosti I. (od početaka do kraja 19. stoljeća)
0
0
45
4