ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik Soba Telefon E-mail
prof. dr. sc. Branimir Belaj 52 494-673 bbelaj@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov 45 494-664 vbjedov@ffos.hr
doc. dr. sc. Vera Blažević Krezić 35 494-668 vblazevic1@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Dubravka Brunčić 87 494-703 dbruncic@ffos.hr
doc. dr. sc. Silvija Ćurak 41 494-664 scurak@ffos.hr
prof. dr. sc. Dragica Dragun 8 494-732 ddragun@ffos.hr
prof. dr. sc. Goran Faletar 55 494-731 gtanackovic@ffos.hr
prof. dr. sc. Loretana Farkaš 37 lfarkas@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Maja Glušac 86 494-702 mglusac@ffos.hr
prof. dr. sc. Sanda Ham 26 494-651 sanda.ham@gmail.com
sham@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Sanja Jukić 89, 21 494-707, 494-648 sjukic@ffos.hr
sjukicffos@gmail.com
Domagoj Kostanjevac 55 494-731 dkostanjevac@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Marica Liović 90 494-709 mgrigic@ffos.hr
prof. dr. sc. Milica Lukić 35 494-668 milicalukicomatic@gmail.com
mlukic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Ana Mikić Čolić 52 494-673 amikic@ffos.hr
doc. dr. sc. Ivana Mikulić 48 494-672 ipepic@ffos.hr
ivanapepic@gmail.com
izv. prof. dr. sc. Jadranka Mlikota 86 494-701 jmlikota@ffos.hr
prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić 87 494-704 kpeterna@ffos.hr
kristina.peternai@gmail.com
prof. dr. sc. Ružica Pšihistal 77A 494-720 rpsihistal@ffos.hr
prof. dr. sc. Goran Rem 89 494-707 grem@ffos.hr
goran.rem@os.t-com.hr
prof. dr. sc. Vlasta Rišner 86 494-702 vrisner@ffos.hr
vlasta.risner@os.t-com.hr
prof. dr. sc. Jakov Sabljić 90 494-657 jsabljic@ffos.hr
jakovsab@hotmail.com
Matea Sesar 37 msesar@ffos.hr
prof. dr. sc. Krešimir Šimić 8 494-732 ksimic@ffos.hr
prof. dr. sc. Zlata Šundalić 48 494-668 zsundalic@ffos.hr
prof. dr. sc. Milovan Tatarin 37 mtatarin@ffos.hr
prof. dr. sc. Ivan Trojan 89, 18 494-707; 494-803 itrojan@ffos.hr
prof. dr. sc. Tina Varga Oswald 90 494-709 tvarga@ffos.hr
prof. dr. sc. Ivana Žužul 87 494-703 izuzul@ffos.hr
Šifra ISVU Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
43176 Stara hrvatska književnost 1
30
0
30
5
173985 Nova hrvatska književnost 1
30
0
30
5
157607 Stara hrvatska književnost 3
30
0
30
5
174736 Metodika nastave književnosti 2
30
0
30
6
174729 Semantika
30
0
15
4
45980 Engleski za humanističke i društvene znanosti 4
0
60
0
2
174763 Hrvatska i europska književna avangarda
30
0
15
3
174735 Metodika nastave jezičnoga izražavanja
30
0
30
6
59591 Svjetska književnost 1
30
0
30
5
75436 Svjetska književnost 2
30
0
30
5
174728 Metodika nastave književnosti 1
30
0
30
6
174727 Metodika nastave hrvatskoga jezika
30
0
30
6
75193 Tjelesna i zdravstvena kultura 1
0
360
0
1
45978 Engleski za humanističke i društvene znanosti 3
0
240
0
2
75196 Tjelesna i zdravstvena kultura 3
0
360
0
1
53602 Pragmalingvistika
60
0
30
5
43170 Teorija jezika
30
0
30
5
134623 Hrvatski jezik u prvoj polovici 20. st.
15
0
15
3
75195 Tjelesna i zdravstvena kultura 2
0
360
0
1
75198 Tjelesna i zdravstvena kultura 4
0
360
0
1
84629 Školska praksa (JP)
0
0
0
10
84634 Školska praksa (DP)
0
0
0
5
46344 Baze podataka
30
30
0
3
43167 Njemački za humanističke i društvene znanosti 1
0
60
0
2
45979 Njemački za humanističke i društvene znanosti 3
0
60
0
2
45981 Njemački za humanističke i društvene znanosti 4
0
60
0
2
43168 Njemački za humanističke i društvene znanosti 2
0
60
0
2
43169 Engleski za humanističke i društvene znanosti 2
0
60
0
2
43154 Engleski za humanističke i društvene znanosti 1
0
240
0
2
174742 Metodika nastave književnosti 1
30
0
30
4
174750 Metodika nastave književnosti 2
30
0
30
4
50613 Psihologija odgoja i obrazovanja
60
0
60
6
157619 Teorija književnosti 1
30
0
30
5
158157 Hrvatska usmena književnost
30
0
30
5
157510 Vrste dječje književnosti
15
0
15
2
157512 Književna životinja
15
0
15
2
157514 Uvod u ranonovovjekovne književne žanrove
30
0
30
2
157516 Uvod u studij književnosti
30
0
30
2
157538 Teorija književnosti 1
30
0
15
3
163670 Naglasni sustav hrvatskoga jezika
15
15
0
2
43178 Osnove jezične kulture
30
30
0
5
157606 Stara hrvatska književnost 2
30
0
30
5
157621 Teorija književnosti 2
30
0
30
5
157524 Vetranovićev kôd
15
0
15
3
157535 Stara hrvatska književnost 2
30
0
15
3
157540 Teorija knjižvnosti 2
30
0
15
3
157594, 242180 Slavenska pisma
30
0
15
2
164537 Hrvatska crkvena drama
15
0
15
2
157596 Vetranovićev kôd
15
0
15
2
146751 Štokavsko narječje
30
0
60
3
157522 Slavenska pisma
30
0
15
4
164536 Hrvatska crkvena drama
15
0
15
3
173984 Hrvatska fonetika i fonologija
30
15
15
5
157537 Uvod u Bibliju
30
0
15
4
157575 Povijest jezikoslovlja u Slavoniji
30
0
0
3
157525 Filološka analiza tekstova 17. stoljeća
15
15
0
3
173988 Tvorba riječi u hrvatskome jeziku
30
0
30
5
157602 Jezik srednjovjekovnih simbola
30
30
0
2
157545 Stilovi medijske kulture
15
0
15
3
157544 Hrvatsko religiozno pjesništvo 16. i 17. stoljeća
15
0
15
3
174818 Fantastika u hrvatskoj književnosti
60
0
30
3
173994 Hrvatska fonetika i fonologija
30
15
15
3
173995 Hrvatska usmena književnost
30
0
30
3
173996 Stara hrvatska književnost 3
30
0
15
3
157632 Povijest jezikoslovlja u Slavoniji
30
0
0
2
157597 Filološka analiza tekstova 17. stoljeća
15
15
0
2
157601 Uvod u povijest hrvatskoga kazališta
15
0
15
2
157631 Pokladna lirika
15
0
15
2
157633 Bajka
15
0
15
2
157609 Hrvatsko religiozno pjesništvo 16. i 17. stoljeća
15
0
15
2
174730 Čakavsko narječje
30
0
15
4
174731 Suvremene lingvističke teorije
30
0
15
4
174733 Nastava hrvatskoga kao stranog jezika
30
0
15
4
174734 Hrvatski jezik u drugoj polovici 20. stoljeća
30
0
15
4
174738 Slavonska književnost i kulturno pamćenje
30
0
15
4
174739 Moderni kriminalistički roman
30
0
15
4
174740 Hrvatska i europska književna avangarda
30
0
15
4
174743 Semantika
30
0
15
3
174744 Čakavsko narječje
30
0
15
3
174745 Suvremene lingvističke teorije
30
0
15
3
174747 Nastava hrvatskoga kao stranog jezika
30
0
15
3
190937 Padežna značenja
30
0
15
4
174749 Metodika nastave jezičnoga izražavanja
30
0
30
4
174758 Slavonska književnost i kulturno pamćenje
30
0
15
3
174759 Moderni kriminalistički roman
30
0
15
3
174765 Suvremena hrvatska drama
30
0
15
3
174741 Metodika nastave hrvatskoga jezika
30
0
30
4
174732 Pragmalingvistika
30
0
15
4
174746 Pragmalingvistika
30
0
15
3
157529 Teorija jezika
30
0
15
3
173997 Tvorba riječi u hrvatskome jeziku
30
0
15
3
174748 Padežna značenja
30
0
15
3
190938 Suvremena dječja proza
30
0
15
4
190939 Poetika renesansne kulture
30
0
15
4
190940 Suvremena svjetska književnost
30
0
15
4
191004 Novija povijest glagolizma
15
0
15
3
191005 Slavenska mitologija
15
0
15
2
134626 Rodni identitet u hrvatskoj književnosti
30
0
15
4
191007 Postmodernistički roman
15
0
15
3
191008 Čitateljski odgoj
30
0
15
4
190936 Hrvatska povijesna leksikologija
30
0
15
4
191093 Hrvatska povijesna leksikologija
30
0
15
3
191094 Poetika renesansne kulture
30
0
15
3
191006 Rodni identitet u hrvatskoj književnosti
30
0
15
3
191098 Postmodernistički roman
15
0
15
2
191099 Uvod u alegoriju
30
0
30
2
191100 Metodika nastave filma
15
0
15
2
191101 Čitateljski odgoj
15
0
15
2
157532 Autobiografska dječja književnost
30
0
15
4
157578 Kognitivna lingvistika
30
0
0
3
157530 Naglasni sustav hrvatskoga jezika
15
15
0
3
190836 Teorije pripovijedanja
15
0
15
3
190837 Hrvatska pastoralno-idilična drama
30
0
15
4
157579 Teatar Marina Držića
30
0
15
4
190838 Medijski subjekt hrvatskoga pjesništva
30
0
15
4
190833 Hrvatska leksikologija
30
0
30
5
190835 Stilistika
30
0
30
5
157562 Slavonski dijalekt
30
0
15
4
157563 Govor našičkog kraja
30
0
15
4
157571 Povijesna poetika novele
15
0
15
3
157546 Povijest hrvatskoga jezika 1
30
30
0
3
157610 Stilovi medijske kulture
15
0
15
2
191068 Hrvatska narječja
30
15
15
3
191074 Kognitivna lingvistika
30
0
0
2
191076 Naglasni sustav hrvatskoga jezika
15
15
0
2
191077 Teorije pripovijedanja
15
0
15
2
191078 Hrvatska leksikologija
30
0
30
3
191079 Nova hrvatska književnost 3
30
0
15
3
191080 Književnost za djecu i mladež
30
0
15
3
191081 Stilistika
30
0
15
3
191082 Slavonski dijalekt
30
0
15
3
191083 Govor našičkog kraja
30
0
15
3
157636 Drama hrvatske moderne
30
0
15
3
191096 Zagrebačka filološka škola
30
0
0
4
50493 Didaktika
30
0
30
6
194705 Svakodnevica u staroj hrvatskoj književnosti
30
0
15
4
206220 Transmedijalna književnost i tvorba identiteta
30
0
15
3
59603 Hrvatska sintaksa
30
30
0
5
157593 Uvod u Bibliju
15
0
15
2
157630 Prvi klasik hrvatske književnosti
15
0
15
2
206424 Transmedijalna književnost i tvorba identiteta
30
0
15
2
206249 Molitva u hrvatskoj književnosti
15
0
15
3
84626 Književna geografija Dubrovnika
15
0
15
3
206632 Svakodnevica u staroj hrvatskoj književnosti
15
0
15
2
206431 Hrvatski jezik u drugoj polovici 20. stoljeća
15
0
15
2
206432 Molitva u hrvatskoj književnosti
15
0
15
2
206433 Književna geografija Dubrovnika
15
0
15
2
43237 Osnove web dizajna
0
30
30
3
173998 Svjetska književnost 1
30
0
15
3
191071 Svjetska književnost 2
30
0
15
3
191095 Suvremena svjetska književnost
15
0
15
2
157629 Povijesna poetika novele
30
0
15
3
218271 Neologizacija u hrvatskome jeziku
15
0
15
2
173983 Povijest hrvatskoga gramatičkog sustava
30
30
0
5
218133 Poetički obzori Ive Andrića
30
0
15
3
218134 Poetički obzori Ive Andrića
30
0
15
3
157542 Uvod u studije kulture
15
0
15
3
157604 Uvod u studije kulture
15
0
15
2
223430 Hrvatska književna historiografija
30
0
15
4
223429 Hrvatska književna historiografija
30
0
15
3
219289 Književnost i nacija
30
0
15
4
218376 Književnost i nacija
30
0
15
3
75435 Hrvatska dijalektologija
30
30
0
5
174745 Suvremene lingvističke teorije
30
0
15
3
191074 Kognitivna lingvistika
30
0
0
2
157543 Osnove jezične kulture
30
60
0
3
218262 Neologizacija u hrvatskome jeziku
15
0
15
3
174731 Suvremene lingvističke teorije
30
0
15
4
191062 Hrvatska sintaksa
30
30
0
3
84640 Poljski jezik 1
0
90
0
2
84641 Poljski jezik 2
0
90
0
2
118638 Poljski jezik 3
0
30
0
2
125780 Poljski jezik 4
0
30
0
2
148831 Poljska kultura i civilizacija
0
0
30
3
157534 Stara hrvatska književnost 1
30
0
15
3
229122 Osnove informatike
0
30
0
3
229290 Pripovjedne reprezentacije invaliditeta
15
0
15
2
229300 Semiotika glagoljskog pisma
30
0
15
4
206243 Komedija u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka.
30
0
15
4
173986 Povijest hrvatskoga književnog jezika
30
0
30
5
173993 Povijest hrvatskoga jezika 2
30
0
15
3
173989 Nova hrvatska književnost 2
30
0
30
5
174756 Hrvatska književnost 20. stoljeća
30
0
15
3
157608 Dubrovačke pjesnikinje
15
0
15
2
Slavonska književna kultura 18. stoljeća
30
0
15
4
194705 Svakodnevica u staroj hrvatskoj književnosti
30
0
15
4
173992 Hrvatska morfologija
45
15
0
3
173999 Nova hrvatska književnost 1
30
0
15
3
218133 Poetički obzori Ive Andrića
30
0
15
4
Slavonska književna kultura 18. stoljeća 2
30
0
15
3
229006 Digitalni alati u nastavi
0
60
60
3
229300 Semiotika glagoljskog pisma
30
0
15
3
173987 Hrvatska morfologija
45
15
0
5
242169 Slavenska mitologija
15
0
15
2
174737 Hrvatska književnost 20. stoljeća
30
0
15
4
242155 Komedija u hrvatskoj književnosti ranog novog vijeka
30
0
15
3
157572 Dubrovačke pjesnikinje
15
0
15
3
59594 Književnost za djecu i mladež
30
0
30
5
50493 Didaktika
60
0
120
6
64798 Pedagogija
90
0
90
6
157508 Staroslavenski jezik 1
30
30
0
5
157527 Staroslavenski jezik 2
30
30
0
5
59590 Nova hrvatska književnost 3
30
0
30
5
157531 Staroslavenski jezik
30
30
0
3
191073 Nova hrvatska književnost 2
30
0
15
3
257831 Književnost i filozofija
30
0
15
3
255154 Francuski jezik 1
0
60
0
2
255155 Francuski jezik 2
0
60
0
2
257819 Polemike o hrvatskom jeziku u 20. stoljeću
30
0
15
3
257818 Književnost i filozofija
30
0
15
4
223918 Suvremene lingvističke teorije
30
0
15
4