ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik Soba Telefon E-mail
prof.dr.sc. Branimir Belaj 55 494-731 bbelaj@ffos.hr
izv.prof.dr.sc. Vesna Bjedov 41 494-664 vbjedov@ffos.hr
dr.sc. Vera Blažević Krezić 41 494-664 vlazevic1@ffos.hr
blazevicvera@gmail.com
izv.prof.dr.sc. Dubravka Brunčić 87 494-703 dbruncic@ffos.hr
doc.dr.sc. Silvija Ćurak 41 94-664 scurak@ffos.hr
izv.prof.dr.sc. Dragica Dragun 8 494-732 d.dragun1@gmail. com
ddragun@ffos.hr
prof.dr.sc. Loretana Farkaš 37 494-654 lfarkas@ffos.hr
doc.dr.sc. Maja Glušac 86 494-702 mglusac@ffos.hr
prof.dr.sc. Sanda Ham 26 494-651 sanda.ham@gmail.com
sham@ffos.hr
izv.prof.dr.sc. Sanja Jukić 89 494-707 sjukic@ffos.hr
sjukicffos@gmail.com
Domagoj Kostanjevac 52 494-673 dkostanjevac@ffos.hr
izv.prof.dr.sc. Marica Liović 90 494-709 mgrigic@ffos.hr
prof.dr.sc. Milica Lukić 23 494-650 milicalukicomatic@gmail.com
mlukic@ffos.hr
doc.dr.sc. Ana Mikić Čolić 52 494-673 amikic@ffos.hr
ana.mikic2@vu.t-com.hr
doc.dr.sc. Ivana Mikulić 51 494-672 ipepic@ffos.hr
ivanapepic@gmail.com
izv.prof.dr.sc. Jadranka Mlikota 86 494-701 jmlikota@ffos.hr
prof.dr.sc. Kristina Peternai Andrić 87 494-704 kpeterna@ffos.hr
kristina.peternai@gmail.com
prof.dr.sc. Ružica Pšihistal 77A 494-720 rpsihistal@ffos.hr
prof.dr.sc. Goran Rem 89 494-707 grem@ffos.hr
goran.rem@os.t-com.hr
prof.dr.sc. Vlasta Rišner 86 494-702 vrisner@ffos.hr
vlasta.risner@os.t-com.hr
izv.prof.dr.sc. Jakov Sabljić 90 494-657 jsabljic@ffos.hr
jakovsab@hotmail.com
Matea Sesar 37 494-654 msesar@ffos.hr
izv.prof.dr.sc. Krešimir Šimić 8 494-732 ksimic@ffos.hr
prof.dr.sc. Zlata Šundalić 48 494-668 zsundalic@ffos.hr
zlata.sundalic@htnet.hr
izv.prof.dr.sc. Goran Tanacković Faletar 55 23 494-731 494-650 gtanackovic@ffos.hr
prof.dr.sc. Milovan Tatarin 37 494-654 mtatarin@ffos.hr
izv.prof.dr.sc. Ivan Trojan 89 494-707 itrojan@ffos.hr
izv.prof.dr.sc. Tina Varga Oswald 90 494-709 tvarga@ffos.hr
izv.prof.dr.sc. Ivana Žužul 87 494-703 izuzul@ffos.hr
Šifra ISVU Naziv kolegija
P
V
S
ECTS
75193 Tjelesna i zdravstvena kultura 1
0
120
0
0
173989 Nova hrvatska književnost 2
30
0
30
5
173986 Povijest hrvatskoga književnog jezika
30
0
30
5
173988 Tvorba riječi u hrvatskome jeziku
30
0
30
5
75436 Svjetska književnost 2
30
0
30
5
43168 Njemački za humanističke i društvene znanosti 2
0
60
0
2
157522 Slavenska pisma
30
0
15
4
173997 Tvorba riječi u hrvatskome jeziku
30
0
15
3
157531 Staroslavenski jezik
30
60
0
3
157534 Stara hrvatska književnost 1
30
0
15
3
173993 Povijest hrvatskoga jezika 2
30
0
15
3
173999 Nova hrvatska književnost 1
30
0
15
3
59603 Hrvatska sintaksa
30
30
0
5
157508 Staroslavenski jezik 1
30
30
0
5
43176 Stara hrvatska književnost 1
30
0
30
5
173983 Povijest hrvatskoga gramatičkog sustava
30
30
0
5
173985 Nova hrvatska književnost 1
30
0
30
5
59590 Nova hrvatska književnost 3
30
0
30
5
59591 Svjetska književnost 1
30
0
30
5
45979 Njemački za humanističke i društvene znanosti 3
0
60
0
2
157607 Stara hrvatska književnost 3
30
0
30
5
75196 Tjelesna i zdravstvena kultura 3
0
120
0
1
64798 Pedagogija
60
0
60
6
53602 Pragmalingvistika
60
0
30
5
174763 Hrvatska i europska književna avangarda
30
0
15
3
75198 Tjelesna i zdravstvena kultura 4
0
120
0
1
75195 Tjelesna i zdravstvena kultura 2
0
120
0
1
174736 Metodika nastave književnosti 2
30
0
30
6
174735 Metodika nastave jezičnoga izražavanja
30
0
30
6
50493 Didaktika
60
0
60
6
173992 Hrvatska morfologija
45
15
0
3
43167 Njemački za humanističke i društvene znanosti 1
0
60
0
2
43170 Teorija jezika
30
0
30
5
174729 Semantika
30
0
15
4
84641 Poljski jezik 2
0
30
0
2
45978 Engleski za humanističke i društvene znanosti 3
0
60
0
2
45980 Engleski za humanističke i društvene znanosti 4
0
60
0
2
45981 Njemački za humanističke i društvene znanosti 4
0
60
0
2
75435 Hrvatska dijalektologija
30
30
0
5
84640 Poljski jezik 1
0
30
0
2
174728 Metodika nastave književnosti 1
30
0
30
6
174727 Metodika nastave hrvatskoga jezika
30
0
30
6
134623 Hrvatski jezik u prvoj polovici 20. st.
15
0
15
3
84629 Školska praksa (JP)
0
0
0
10
84634 Školska praksa (DP)
0
0
0
5
50613 Psihologija odgoja i obrazovanja
60
0
60
6
43169 Engleski za humanističke i društvene znanosti 2
0
60
0
2
43154 Engleski za humanističke i društvene znanosti 1
0
60
0
2
174742 Metodika nastave književnosti 1
30
0
30
4
59594 Književnost za djecu i mladež
30
0
30
5
174750 Metodika nastave književnosti 2
30
0
30
4
157619 Teorija književnosti 1
30
0
30
5
158157 Hrvatska usmena književnost
30
0
30
5
157510 Vrste dječje književnosti
15
0
15
2
157512 Književna životinja
30
0
30
2
157514 Uvod u ranonovovjekovne književne žanrove
30
0
30
2
157516 Uvod u studij književnosti
30
0
30
2
157529 Teorija jezika
30
0
15
3
157538 Teorija književnosti 1
30
0
15
3
163670 Naglasni sustav hrvatskoga jezika
15
15
0
2
43178 Osnove jezične kulture
30
30
0
5
157527 Staroslavenski jezik 2
30
30
0
5
157606 Stara hrvatska književnost 2
30
0
30
5
157621 Teorija književnosti 2
30
0
30
5
157524 Vetranovićev kôd
15
0
15
3
157543 Osnove jezične kulture
30
30
0
3
157546 Povijest hrvatskoga jezika 1
30
30
0
3
157535 Stara hrvatska književnost 2
30
0
15
3
157540 Teorija knjižvnosti 2
30
0
15
3
157594 Slavenska pisma
15
0
15
2
164537 Hrvatska crkvena drama
15
0
15
2
157596 Vetranovićev kôd
15
0
15
2
146751 Štokavsko narječje
30
0
60
3
164536 Hrvatska crkvena drama
15
0
15
3
173984 Hrvatska fonetika i fonologija
30
15
15
5
157537 Uvod u Bibliju
30
0
15
4
157575 Povijest jezikoslovlja u Slavoniji
30
0
0
3
157525 Filološka analiza tekstova 17. stoljeća
15
15
0
3
173987 Hrvatska morfologija
45
15
0
5
157602 Jezik srednjovjekovnih simbola
15
0
15
2
157545 Stilovi medijske kulture
15
0
15
3
157542 Uvod u studije kulture
15
0
15
3
157544 Hrvatsko religiozno pjesništvo 16. i 17. stoljeća
15
0
15
3
174818 Fantastika u hrvatskoj književnosti
60
0
30
3
173994 Hrvatska fonetika i fonologija
30
15
15
3
173995 Hrvatska usmena književnost
30
0
30
3
173996 Stara hrvatska književnost 3
30
0
15
3
157632 Povijest jezikoslovlja u Slavoniji
30
0
0
2
157597 Filološka analiza tekstova 17. stoljeća
15
15
0
2
157601 Uvod u povijest hrvatskoga kazališta
15
0
15
2
157631 Pokladna lirika
15
0
15
2
173998 Svjetska književnost 1
30
0
15
3
157633 Bajka
15
0
15
2
157609 Hrvatsko religiozno pjesništvo 16. i 17. stoljeća
15
0
15
2
174730 Čakavsko narječje
30
0
15
4
174731 Suvremene lingvističke teorije
30
0
15
4
174733 Nastava hrvatskoga kao stranog jezika
30
0
15
4
174734 Hrvatski jezik u drugoj polovici 20. stoljeća
30
0
15
4
174737 Hrvatska književnost 20. stoljeća
30
0
15
4
174738 Slavonska književnost i kulturno pamćenje
30
0
15
4
174739 Moderni kriminalistički roman
30
0
15
4
174740 Hrvatska i europska književna avangarda
30
0
15
4
174743 Semantika
30
0
15
3
174744 Čakavsko narječje
30
0
15
3
174745 Suvremene lingvističke teorije
30
0
15
3
174732 Pragmalingvistika
30
0
15
4
174747 Nastava hrvatskoga kao stranog jezika
30
0
15
3
174748, 190937 Padežna značenja
60
0
30
3
174749 Metodika nastave jezičnoga izražavanja
30
0
30
4
174756 Hrvatska književnost 20. stoljeća
30
0
15
3
174758 Slavonska književnost i kulturno pamćenje
30
0
15
3
174759 Moderni kriminalistički roman
30
0
15
3
174765 Suvremena hrvatska drama
30
0
15
3
174741 Metodika nastave hrvatskoga jezika
30
0
30
4
174746 Pragmalingvistika
30
0
15
3
190937 Padežna značenja
30
0
15
4
190938 Suvremena dječja proza
30
0
15
4
190939 Poetika renesansne kulture
30
0
15
4
190940 Suvremena svjetska književnost
30
0
15
4
191004 Novija povijest glagolizma
15
0
15
3
191005 Slavenska mitologija
15
0
15
3
134626 Rodni identitet u hrvatskoj književnosti
30
0
15
4
191007 Postmodernistički roman
15
0
15
3
191008 Čitateljski odgoj
30
0
15
4
190936 Hrvatska povijesna leksikologija
30
0
15
4
191093 Hrvatska povijesna leksikologija
30
0
15
3
191094 Poetika renesansne kulture
30
0
15
3
191095 Suvremena svjetska književnost
15
0
15
2
191006 Rodni identitet u hrvatskoj književnosti
30
0
15
3
191098 Postmodernistički roman
15
0
15
2
191099 Uvod u alegoriju
15
0
15
2
191100 Metodika nastave filma
15
0
15
2
191101 Čitateljski odgoj
15
0
15
2
157532 Autobiografska dječja književnost
30
0
15
4
157578 Kognitivna lingvistika
30
0
0
3
157530 Naglasni sustav hrvatskoga jezika
15
15
0
3
190836 Teorije pripovijedanja
15
0
15
3
190837 Hrvatska pastoralno-idilična drama
30
0
15
4
157579 Teatar Marina Držića
30
0
15
4
190838 Medijski subjekt hrvatskoga pjesništva
30
0
15
4
190833 Hrvatska leksikologija
30
0
30
5
190835 Stilistika
30
0
30
5
157562 Slavonski dijalekt
30
0
15
4
157563 Govor našičkog kraja
30
0
15
4
157571 Povijesna poetika novele
15
0
15
3
157610 Stilovi medijske kulture
15
0
15
2
191024 Uvod u studije kulture
15
0
15
2
191062 Hrvatska sintaksa
30
30
0
3
191068 Hrvatska narječja
30
15
15
3
191071 Svjetska književnost 2
30
0
15
3
191073 Nova hrvatska književnost 2
30
0
15
3
191074 Kognitivna lingvistika
30
0
0
2
191076 Naglasni sustav hrvatskoga jezika
15
15
0
2
191077 Teorije pripovijedanja
15
0
15
2
191078 Hrvatska leksikologija
30
0
30
3
191079 Nova hrvatska književnost 3
30
0
15
3
191080 Književnost za djecu i mladež
30
0
15
3
191081 Stilistika
30
0
15
3
191082 Slavonski dijalekt
30
0
15
3
191083 Govor našičkog kraja
30
0
15
3
157636 Drama hrvatske moderne
30
0
15
3
191096 Zagrebačka filološka škola
30
0
0
2
194705 Svakodnevica u staroj hrvatskoj književnosti
30
0
15
4
206220 Transmedijalna književnost i tvorba identiteta
30
0
15
3
206243 Komedija u staroj hrvatskoj književnosti
30
0
15
4
157593 Uvod u Bibliju
15
0
15
2
157630 Prvi klasik hrvatske književnosti
15
0
15
2
206424 Transmedijalna književnost i tvorba identiteta
30
0
15
2
206249 Molitva u hrvatskoj književnosti
15
0
15
3
84626 Književna geografija Dubrovnika
15
0
15
3
206632 Svakodnevica u staroj hrvatskoj književnosti
15
0
15
2
206431 Hrvatski jezik u drugoj polovici 20. stoljeća
15
0
15
2
206432 Molitva u hrvatskoj književnosti
15
0
15
2
206433 Književna geografija Dubrovnika
15
0
15
2
157629 Povijesna poetika novele
30
0
15
3
218262 Neologizacija u hrvatskome jeziku
30
0
30
2
218133 Poetički obzori Ive Andrića
30
0
15
4
218134 Poetički obzori Ive Andrića
30
0
15
3