Katarina Zaradić

 

Nastavnik:
Katarina Zaradić
E-mail:
Zvanje:
Odsjek:
KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE (vanjski suradnik)
MB znanstvenika:
Područje znanosti:
Soba:
Telefon (interni):
Telefon (direktni):
CROSBI:
Google Scholar:

 

Šifra ISVU
Naziv kolegija
255154
255155