Joanna Michta

 

Nastavnik:
Joanna Michta
E-mail:
jmichta@ffos.hr
Zvanje:
lektor
Odsjek:
KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
MB znanstvenika:
Područje znanosti:
Soba:
61
Telefon (interni):
4677
Telefon (direktni):
494-677
CROSBI:
Google Scholar:

 

Šifra ISVU
Naziv kolegija
84640
118638
148828
84641
125780
151054
148831