mr.sc. Marija Bubalo

 

Nastavnik:
mr.sc. Marija Bubalo
E-mail:
maja@ffos.hr
Zvanje:
viši predavač
Odsjek:
KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
MB znanstvenika:
208830
Područje znanosti:
Soba:
52
Telefon (interni):
4673
Telefon (direktni):
494-673
CROSBI:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=208830
Google Scholar: