Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/ff-info/kolegiji.php on line 258

Deprecated: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/ff-info/kolegiji.php on line 282
FF - Info

Opća i nacionalna povijest pedagogije

 

Naziv kolegija:
Opća i nacionalna povijest pedagogije
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
ECTS:
0
Jezik izvođenja:
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lukaš, Mirko
0
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: