Frazeologija

 

Naziv kolegija:
Frazeologija
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
ECTS:
0
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Jezikoslovlje
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Omazić, Marija
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Razvoj i trenutno stanje frazeologije kao specijalističke lingvističke discipline. Identifikacija otvorenih pitanja i novih smjerova istraživanja kao rezultat interdisciplinarnog pristupa (dodiri s kognitivnom i korpusnom lingvistikom).

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. A. P. Cowie (ed.) (1998) Phraseology. Theory, Analysis and Applications. Oxford: Oxford University Press.
  2. Burger, H. (1998c) Phraseologie: Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Eric Schmidt Verlag: Berlin.

Dopunska literatura:

  1. Cacciari, C., P. Tabossi (eds.) (1993). Idioms: Processing, Structure and Interpretation. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
  2. Everaert, M., van der Linden, E.J., Schenk, A., R. Schreuder (1995). Idioms: Structural and Psychological Perspectives. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
  3. Moon, R. (1998). Fixed Expressions and Idioms in English: A Corpus-based Approach. Oxford: Clarendon Press.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: