Semantika

 

Naziv kolegija:
Semantika
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
ECTS:
0
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Jezikoslovlje
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Gradečak-Erdeljić, Tanja
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predavanja uvesti studente u različita moguća promišljanja o značenjskim pojavnostima. Kolegij je podijeljen u tri glavna odjeljka: semantika pojedinačnog leksema, odnosi leksema na paradigmatskoj razini i odnos semantike i sintakse. Pod tim naslovima obrađuju se temeljni tradicionalni semantički pojmovi kao što su homonimija, sinonimija, polisemija, antonimija, kao i tradicionalni teorijski pristupi: komponencijalna analiza, teorija polja itd. Također se u globalnim crtama govori o novim strujanjima u kognitivnoj semantici koja s drugačijih gledišta objašnjavaju navedene semantičke pojavnosti.

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

  1. Lyons, J. (1977) Semantics, Vol I/II, Cambridge University Press.

Dopunska literatura:

  1. Baldinger, K. (1980) Semantic Theory – Towards a Modern Semantics, Basic Blackwell, Oxford.
  2. Cruse, D.A. (1986) Lexical Semantics, Cambridge University Press.
  3. Frawely, W. (1992) Linguistic Semantics, Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
  4. Handke, J. (1995) The Structure of the Lexicon, Human versus Machine, Mouton de Gruyter.
  5. Lehrer, A. (1974) Semantic Fields and Lexical Structure. London: North Holland.
  6. Nida, E. A. (1975) Componential Analysis of Meaning – An Introduction to Semantic Structures. The Hague: Mouton.
  7. Pustejovsky, J. (1993) Semantics and the Lexicon. Kluwer Academic Publishers.
  8. Ullmann, S. (1962) Semantics: An Introduction to the Science of Meaning. Basil Blackwell & Matt Ltd.
  9. Wierzbicka, A. (1985) Lexicography and Conceptual Analysis. Ann Arbor, Karoma Publishers.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: