Funkcionalizam u lingvistici

 

Naziv kolegija:
Funkcionalizam u lingvistici
Šifra ISVU:
Šifra MOZVAG:
ECTS:
0
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:

Studij
Godina
Semestar
Status
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Jezikoslovlje
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Brdar, Mario
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

 • Funkcionalizam nasuprot formalizmu u lingvistici
 • Osnovne teorijske postavke funkcionalizma (prototipovi, ikoničnost gramatičke strukture, tranzitivnost kao skalaran pojam ...)
 • Funkcionalni pravci:
 • Funkcionalizam Praške škole
 • M.A.K. Halliday
 • T. Givón
 • Role and Reference Grammar
 • Funkcionalna gramatika S. Dika 

Ishodi učenja:

Sadržaj predmeta:

 • Funkcionalizam nasuprot formalizmu u lingvistici
 • Osnovne teorijske postavke funkcionalizma (prototipovi, ikoničnost gramatičke strukture, tranzitivnost kao skalaran pojam ...)
 • Funkcionalni pravci:
 • Funkcionalizam Praške škole
 • M.A.K. Halliday
 • T. Givón
 • Role and Reference Grammar
 • Funkcionalna gramatika S. Dika 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Dirven, R. and V. Fried, 1987. Functionalism in Linguistics. Amsterdam: John Benjamins.
 2. Givón, T., 1994. Functionalism and Grammar. Amsterdam:John Benjamins.
 3. Dik, S.C., 1978. Functional Grammar. Amsterdam: North Holland.

Dopunska literatura:

 1. Vachek, J., 1964. A Prague school reader in Linguistics. Bloomington:Indiana University Press.
 2. Halliday, M.A.K., 1985. An Introduction to Functional Grammar. London:Arnold
 3. Givón, T., 1984. Syntax: A Functional-Typological Introduction. Vol. I. Amsterdam:John Benjamins.
 4. Foley, W. and R. van Valin, 1984. Functional Syntax and Universal Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Haiman, J., 1985. Iconicity in Syntax. Amsterdam: John Benjamins.
 6. Givón, T., 1977. Grammatical Relations: A Functionalist Perspective.Amsterdam: John Benjamins.
 7. Li, C.  (ed.) 1976. Subject and Topic. New York: Academic Press.
 8. Taylor, R.J., 1995. Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic Theory. Oxford: Oxford University Press.
 9. Rosch, E., 1975. Human Categorization. In: N. Warren (ed.) Studies in Cross-cultural Psychology.1-49.
 10. Rosch, E., and C.B. Mervis, 1975. Family resemblances. Studies in the internal structure of categories. Cognitive Psychology 8. 382-439.
 11. Hopper, P. and S. Thompson, 1980. Transitivity in grammar and discourse. Language 56.2
 12. Kučanda, D., 1992., Funkcionalni pristup opisu pasiva u hrvatskom. Suvremena lingvistika 34. 175-184.
 13. Kučanda, D., 1999. Pasivizacija kao strategija subjektivizacije/topikalizacije. Jezikoslovlje 2-3. 17-33.
 14. Dik, S.C., 1980. Studies in Functional Grammar. London and New York. Academic Press.
 15. Dik, S. C., 1989. The Theory of Functional Grammar. Part I. The structure of the Clause. Dordrecht. Foris Publications.
 16. Anstey, M. and L.J. Mackenzie (eds.), 2005. Crucial Readings in Functional Grammar. Berlin and New York: Mouton de Gruyter.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: