Tvoj glas FFOS!

Sukladno propisima Etičkog kodeksa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Poslovnika o radu Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta u Osijeku, Filozofski fakultet u Osijeku poštuje načelo tajnosti, štiti dostojanstvo osoba u postupku koji se vodi pred Etičkim povjerenstvom Filozofskog fakulteta u Osijeku te ne iznosi tijekom i nakon okončanja postupka u javnost informacije o postupku.

Pristup predmetu prijave ima jedino predsjednik Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta u Osijeku. Anonimne prijave neće se razmatrati.

Molimo popunite ime!
Molimo popunite prezime!
Molimo popunite kontakt telefon!
Molimo popunite kratki opis kršenja!
Molimo popunite dokaze!
Molimo popunite vrijeme i mjesto!
Molimo popunite svjedoke!