Courses 
IZZ101: TEORIJA I PRAKSA INFORMACIJSKIH DJELATNOSTIThis course requires an enrolment key
IZZ102: POVIJEST I KULTURA KOMUNIKACIJEThis course requires an enrolment keyInformation
IZZ103: UVOD U ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RADThis course requires an enrolment key
IZZ104: OSNOVE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJEThis course requires an enrolment keyInformation
IZZ301: ORGANIZACIJA INFORMACIJA I.This course requires an enrolment key
IZZ302: ORGANIZACIJA I POSLOV. INFORMACIJSKIH USTANOVA I. This course requires an enrolment key
IZZ303: BAZE PODATAKA I.This course requires an enrolment key
IZZ304: SOCIOLOGIJA KNJIGE I ČITANJA I.This course requires an enrolment key
IZZ305: OBLIKOVANJE MREŽNIH STRANICAThis course requires an enrolment key
IZZ501: INFORMACIJSKI IZVORI I SLUŽBE I.
IZZ502: UPRAVLJANJE INFORMACIJSKIM USTANOVAMA I.This course requires an enrolment key
IZZ503: INFORMACIJSKI SUSTAVI U OBRAZOVANJUThis course requires an enrolment key
IZZ504: METAPODATCI I IDENTIFIKATORIThis course requires an enrolment key