Pilot projekt 2010/11
Ovaj kolegij je namijenjen unutarnjoj komunikaciji predavača na Odsjeku za informacijske znanosti i nije vidljiv studentima.