Picture of Boris Bosančić
Priprema Moodle za ljetni semestar ak. god. 2011/12
by Boris Bosančić - Thursday, 16 February 2012, 05:06 PM
  Obavještavaju se svi korisnici Moodle-a da će sljedećeg tjedna započeti priprema sustava Moodle za ljetni semestar tekuće ak.god. 2011/12 što uključuje:

- aktiviranje starih kolegija (iz ljetnog semestra prethodne ak. god.)
- kreiranje novih kolegija.

Zahtjev za aktiviranje starog ili kreiranje novog kolegija možete obaviti na sljedeće načine:
1. poslati ga na mail bbosancic@ffos.hr ; zahtjev za novim kolegijem treba sadržavati naziv Odsjeka ili Katedre, naziv kolegija (eventualno i njegovu lozinku za upis studenata), imena predavača na kolegiju (uključivo profesore i asistente) i njihove mail adrese a u slučaju starog kolegija informaciju o tome da li se žele nastavni materijali iz starog kolegija prebaciti u novi (restart kolegija);
2. ispuniti Zahtjev za kreiranjem novog kolegija (link se nalazi na naslovnoj stranici Moodle-a);
3. u slučaju starog kolegija koji se već predavao kroz FFOS Moodle i koji ne zahtjeva nikakve izmjene, dovoljno je poslati samo njegov točan naziv (kako se vodi u starom Moodle-u) na mail bbosancic@ffos.hr i bit će aktiviran i u novom Moodle-u.

Profesorska obuka za rad u sustavu Moodle održat će se u srijedu, 22. veljače 2012. u 13:00 sati u sobi 16. Prijave za obuku potrebno je također poslati na mail bbosancic@ffos.hr.

Lijep pozdrav,
Boris Bosančić