Course categories

Anglistika 
 AMERIČKA KULTURA I CIVILIZACIJAThis course requires an enrolment keySummary
 ANALIZA DISKURSAThis course requires an enrolment keySummary
 ANALIZA POGREŠAKA I NASTAVA STRANOG JEZIKAThis course requires an enrolment keySummary
 BRITANSKA KULTURA I CIVILIZACIJAThis course requires an enrolment keySummary
 FONETSKE VJEŽBE ENGLESKOG JEZIKAThis course requires an enrolment keySummary
 FRAZALNI GLAGOLIThis course requires an enrolment keySummary
 GLOTODIDAKTIKA (A)This course requires an enrolment keySummary
 GOVORNIŠTVO/PUBLIC SPEAKINGThis course requires an enrolment keySummary
 ISTRAŽIVANJA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKAThis course requires an enrolment keySummary
 IZRADA NASTAVNIH MATERIJALAThis course requires an enrolment keySummary
 JEZIČNE VJEŽBE ENGLESKOG JEZIKA 2This course requires an enrolment keySummary
 JEZIČNE VJEŽBE ENGLESKOG JEZIKA 3 (a)This course requires an enrolment keySummary
 JEZIČNE VJEŽBE ENGLESKOG JEZIKA 3 (b)This course requires an enrolment keySummary
 JEZIČNE VJEŽBE ENGLESKOG JEZIKA 4a This course requires an enrolment keySummary
 JEZIČNE VJEŽBE ENGLESKOG JEZIKA VThis course requires an enrolment keySummary
 KNJIŽEVNOST AMERIČKIH INDIJANACAThis course requires an enrolment keySummary
 KNJIŽEVNOST U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKAThis course requires an enrolment keySummary
 METODIKA NASTAVE ENGLESKOG JEZIKAThis course requires an enrolment keySummary
 MORFOSINTAKSA I SEMANTIKA GLAGOLSKOG IZRAZAThis course requires an enrolment keySummary
 NASTAVA ENGLESKOG JEZIKA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBIThis course requires an enrolment keySummary
 OSNOVE KONSEKUTIVNOG PREVOĐENJAThis course requires an enrolment keySummary
 OSNOVE SIMULTANOG PREVOĐENJAThis course requires an enrolment keySummary
 POVIJEST ENGLESKOG JEZIKAThis course requires an enrolment keySummary
 PREVOĐENJE I EUROPSKE INTEGRACIJEThis course requires an enrolment keySummary
 PREVOĐENJE JEZIKA MEDIJAThis course requires an enrolment keySummary
 PROZA NA ENGLESKOM S KRAJA 20. ST.This course requires an enrolment keySummary
 SINTAKSA SLOŽENE REČENICEThis course requires an enrolment keySummary
 STILOVI I STRATEGIJE UČENJA ENGLESKOG KAO STRANOG JEZIKAThis course requires an enrolment keySummary
 USVAJANJE DRUGOG I STRANOG JEZIKAThis course requires an enrolment keySummary
 UVOD U LINGVISTIKU ZA ANGLISTEThis course requires an enrolment keySummary
Germanistika 
 DRAMSKE TEHNIKE U NASTAVI NJEMAČKOG JEZIKAThis course requires an enrolment keySummary
 ISTRAŽIVANJE U NASTAVI NJEMAČKOG JEZIKAThis course requires an enrolment keySummary
 IZRADA NASTAVNIH MATERIJALAThis course requires an enrolment keySummary
 JEZIČNE VJEŽBE NJEMAČKOG JEZIKA I. (Babić)This course requires an enrolment keySummary
 JEZIČNE VJEŽBE NJEMAČKOG JEZIKA I. (Todorović)This course requires an enrolment keySummary
 KONJUGIRANI I NEKONJUGIRANI GLAGOLSKI OBLICI U SUVREMENOM NJEMAČKOM JEZIKUThis course requires an enrolment keySummary
 KONTRASTIVNA ANALIZA SINTAKTIČKIH STRUKTURA NJEMAČKOG I HRVATSKOG JEZIKAThis course requires an enrolment keySummary
 METODIKA NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKAThis course requires an enrolment keySummary
 NASTAVA NJEMAČKOG JEZIKA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBIThis course requires an enrolment keySummary
 NJEMAČKA PROZA 20. STOLJEĆAThis course requires an enrolment keySummary
 OPĆE PRIJEVODNE VJEŽBE I.This course requires an enrolment keySummary
 OPĆE PRIJEVODNE VJEŽBE II.This course requires an enrolment keySummary
 PRAGMATIČKI ASPEKTI PREVOĐENJAThis course requires an enrolment keySummary
 PREVOĐENJE KNJIŽEVNIH TEKSTOVAThis course requires an enrolment keySummary
 PSIHOLINGVISTIKA ZA PREVODITELJEThis course requires an enrolment keySummary
 SINTAKSA SLOŽENE REČENICE U NJEMAČKOM JEZIKUThis course requires an enrolment keySummary
 STROJNO PREVOĐENJEThis course requires an enrolment keySummary
 STRUČNI JEZICIThis course requires an enrolment keySummary
 SUVREMENA ZNANOST O PREVOĐENJUThis course requires an enrolment keySummary
 SUVREMENI MEDIJI U NASTAVI STRANIH JEZIKAThis course requires an enrolment keySummary
 TEMELJNI ASPEKTI PROFESIONALNOG PREVOĐENJAThis course requires an enrolment keySummary
 USVAJANJE DRUGOG I STRANOG JEZIKAThis course requires an enrolment keySummary
 UVOD U LINGVISTIKU ZA GERMANISTEThis course requires an enrolment keySummary
 ŽENSKO PISMO NA NJEMAČKOM JEZIKUThis course requires an enrolment keySummary
 TESTIRANJE I VREDNOVANJE KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCIJE U NJEMAČKOM JEZIKUThis course requires an enrolment keySummary
 GLOTODIDAKTIKAThis course requires an enrolment keySummary
Povijest 
 EKONOMSKO-DRUŠTVENI ODNOSI I PRIVREDA TIJEKOM PRAPOVIJESTIThis course requires an enrolment keySummary
 ETRUŠČANIThis course requires an enrolment keySummary
 EUROPSKI GRADOVI I GRADSKI ŽIVOT U NOVOM VIJEKUThis course requires an enrolment keySummary
 HRVATSKA POVIJEST 16. I 17. STOLJEĆAThis course requires an enrolment keySummary
 HRVATSKA POVIJEST 18. STOLJEĆAThis course requires an enrolment keySummary
 HRVATSKA POVIJEST 20. STOLJEĆA (1918.-1945.)This course requires an enrolment keySummary
 HRVATSKA POVIJEST NAKON 1945. GODINEThis course requires an enrolment keySummary
 JUGOSLAVIJA U HLADNOM RATUThis course requires an enrolment keySummary
 KELTIThis course requires an enrolment keySummary
 METODOLOGIJA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG RADA I.This course requires an enrolment keySummary
 METODOLOGIJA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG RADA II.This course requires an enrolment keySummary
 POVIJEST JUGOISTOČNE EUROPE U RANOM NOVOM VIJEKUThis course requires an enrolment keySummary
 PRAPOVIJEST U HRVATSKIM ZEMLJAMAThis course requires an enrolment keySummary
 PREGLED ANTIČKE POVIJESTIThis course requires an enrolment keySummary
 SAKRALNA I PROFANA ARHITEKTURA GRČKE I RIMAThis course requires an enrolment keySummary
 SVJETSKA POVIJEST 19. STOLJEĆAThis course requires an enrolment keySummary
 SVJETSKA POVIJEST 1918.-1945.This course requires an enrolment keySummary
 SVJETSKA POVIJEST 20. STOLJEĆA (NAKON 1945. GODINE)This course requires an enrolment keySummary
 SVJETSKA POVIJEST RANOG NOVOG VIJEKAThis course requires an enrolment keySummary
 VJEROVANJA I OBREDI ANTIČKOG SVIJETAThis course requires an enrolment keySummary
Psihologija 
 ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA ŽIVČANOG SUSTAVAThis course requires an enrolment keySummary
 EMOCIJE I MOTIVACIJAThis course requires an enrolment keySummary
 EVOLUCIJSKA PSIHOLOGIJA - diplomskiThis course requires an enrolment keySummary
 EVOLUCIJSKA PSIHOLOGIJA - preddiplomskiThis course requires an enrolment keySummary
 INFERENCIJALNA STATISTIKAThis course requires an enrolment keySummary
 KVALITETA ŽIVOTA I ZDRAVLJEThis course requires an enrolment keySummary
 POVIJEST PSIHOLOGIJE I PSIHOLOGIJSKI SUSTAVIThis course requires an enrolment keySummary
 PRIMIJENJENA SOCIJALNA PSIHOLOGIJA I.This course requires an enrolment keySummary
 PRIMIJENJENA SOCIJALNA PSIHOLOGIJA II.This course requires an enrolment keySummary
 PSIHOTERAPIJSKI PRAVCIThis course requires an enrolment keySummary
 SUBJEKTIVNA DOBROBITThis course requires an enrolment keySummary
 UVOD U PSIHOLOGIJSKU STATISTIKUThis course requires an enrolment keySummary
 ZDRAVLJE POPULACIJEThis course requires an enrolment keySummary
 ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJAThis course requires an enrolment keySummary
Informatika 
 BAZE PODATAKAThis course requires an enrolment keySummary
 OSNOVE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (ENG)This course requires an enrolment keySummary
 OSNOVE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (HRV)This course requires an enrolment keySummary
 OSNOVE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (NJEM)This course requires an enrolment keySummary
 OSNOVE WEB DIZAJNA (LJ)This course requires an enrolment keySummary
 OSNOVE WEB DIZAJNA (Z)This course requires an enrolment keySummary
 PRETRAŽIVANJE INTERNETAThis course requires an enrolment keySummary
 PRIMJENA RAČUNALA U POVIJESTIThis course requires an enrolment keySummary
 RAČUNALNI PRAKTIKUMThis course requires an enrolment keySummary
Pedagogija 
 DIDAKTIKA (samo pedagozi)This course requires an enrolment keySummary
 DIDAKTIKA (zajednički studij)This course requires an enrolment keySummary
 NACIONALNA POVIJEST PEDAGOGIJEThis course requires an enrolment keySummary
 OPĆA PEDAGOGIJA (nastavnički)This course requires an enrolment keySummary
 PEDAGOGIJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJUThis course requires an enrolment keySummary
 PEDAGOŠKA KOMUNIKACIJA I.This course requires an enrolment keySummary
 ŠKOLSKA PEDAGOGIJAThis course requires an enrolment keySummary
Kroatistika 

Katedra za hrvatsku jezičnu povijest i hrvatsku dijalektologiju 
 HRVATSKA DIJALEKTOLOGIJAThis course requires an enrolment keySummary
 JEZIK STARIH SLAVONSKIH PISACAThis course requires an enrolment keySummary
 POVIJEST HRVATSKE BIBLIJEThis course requires an enrolment keySummary
 POVIJEST HRVATSKOGA JEZIKAThis course requires an enrolment keySummary
RAZNO 
 PREGLED AMERIČKE KNJIŽEVNOSTI 1This course requires an enrolment keySummary
 Neeksperimentalna psihologijska metodologijaThis course requires an enrolment keySummary
 Primijenjena socijalna psihologija IIThis course requires an enrolment keySummary
 Primijenjena socijalna psihologija IThis course requires an enrolment keySummary
 PROBAThis course requires an enrolment keySummary
 OBUKAThis course requires an enrolment keySummary
 TESTThis course requires an enrolment keySummary