Page:  1  2  (Next)
Courses 
DRAMSKE TEHNIKE U NASTAVI NJEMAČKOG JEZIKAThis course requires an enrolment keyInformation
ISTRAŽIVANJE U NASTAVI NJEMAČKOG JEZIKAThis course requires an enrolment keyInformation
IZRADA NASTAVNIH MATERIJALAThis course requires an enrolment keyInformation
JEZIČNE VJEŽBE NJEMAČKOG JEZIKA I. (Babić)This course requires an enrolment keyInformation
JEZIČNE VJEŽBE NJEMAČKOG JEZIKA I. (Todorović)This course requires an enrolment keyInformation
KONJUGIRANI I NEKONJUGIRANI GLAGOLSKI OBLICI U SUVREMENOM NJEMAČKOM JEZIKUThis course requires an enrolment keyInformation
KONTRASTIVNA ANALIZA SINTAKTIČKIH STRUKTURA NJEMAČKOG I HRVATSKOG JEZIKAThis course requires an enrolment keyInformation
METODIKA NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKAThis course requires an enrolment keyInformation
NASTAVA NJEMAČKOG JEZIKA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBIThis course requires an enrolment keyInformation
NJEMAČKA PROZA 20. STOLJEĆAThis course requires an enrolment keyInformation
OPĆE PRIJEVODNE VJEŽBE I.This course requires an enrolment keyInformation
OPĆE PRIJEVODNE VJEŽBE II.This course requires an enrolment keyInformation
PRAGMATIČKI ASPEKTI PREVOĐENJAThis course requires an enrolment keyInformation
PREVOĐENJE KNJIŽEVNIH TEKSTOVAThis course requires an enrolment keyInformation
PSIHOLINGVISTIKA ZA PREVODITELJEThis course requires an enrolment keyInformation
SINTAKSA SLOŽENE REČENICE U NJEMAČKOM JEZIKUThis course requires an enrolment keyInformation
STROJNO PREVOĐENJEThis course requires an enrolment keyInformation
STRUČNI JEZICIThis course requires an enrolment keyInformation
SUVREMENA ZNANOST O PREVOĐENJUThis course requires an enrolment keyInformation
SUVREMENI MEDIJI U NASTAVI STRANIH JEZIKAThis course requires an enrolment keyInformation