PSIHOLINGVISTIKA ZA PREVODITELJE
(G-PP-Z-2010/11)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

OKVIRNI SADRŽAJI KOLEGIJA:

Kolegij se bavi psiholingvističkim aspektima procesa prevođenja. Objašnjavaju se sljedeći elementi: povijesni razvoj discipline, osnovni istraživački pojmovi, područja i metode, problemi i strategije pri prevođenju, različiti modeli prijevodnog procesa. Posebna pažnja posvećuje se primjeni kognitivnih i semantičkih modela pri prevođenju, te razvoju kreativnih strategija sa ciljem rješavanja prevoditeljskih problema (kroz vježbe i analize).

Studenti dobivaju uvid u neke od psiholingvističkih i kognitivnih procesa koji se odvijaju pri prevođenju, te u određene kreativne strategije koje se mogu primijeniti pri rješavanju prevoditeljskih problema s ciljem postizanja kvalitetnijih prevoditeljskih rješenja.

Literatura potrebna za studij i polaganje ispita:

-Göpferich, Susanne (2008): Translationsprozessforschung. Günter Narr, Tübingen.

-Hönig, H.G. (1997): Konstruktives Übersetzen.Stauffenburg Verlag, Tübingen.

Literatura koja se preporučuje kao dopunska:

-Kussmaul, Paul (2000): Kreatives Übersetzen. Stauffenburg Verlag, Tübingen.

-Kussmaul, Paul (2008): Verstehen und Übersetzen. Narr, Tübingen.

-Snell-Hornby, Mary (1999): Handbuch Translation. Stauffenburg Verlag, Tübingen.

-Kittel, Harald et al. (2004): Übersetzung. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung.1.Teilband. Walter de Gruyter, Berlin (odabrani članci).

-Target. International Journal of Translation Studies.

This course requires an enrolment key