AKTUALNI PROBLEMI ZDRAVLJA POPULACIJE
(P-APZP-Z-2010/11)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Sadržaj kolegija: Definiranje pojma zdravlja. Zdravlje pojedinca u odnosu na zdravlje populacije. Metodologija provođenja nacionalnih studija zdravlja uz primjere najnovijih istraživanja iz zemlje i inozemstva. Zdravstvena statistika – osnovni pojmovi i zakonska regulativa. Aktualni problemi zdravlja hrvatske populacije (psihičke bolesti, kronične nezarazne bolesti, vodeći uzroci morbiditeta i mortaliteta u Hrvatskoj i Europi). Prevencija i unaprjeđenje psihičkog i fizičkog zdravlja.

This course requires an enrolment key