ZDRAVLJE I KVALITETA ŽIVOTA
(P-ZKŽ-Z-2010/11)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

Sadržaj kolegija: Definiranje i razvoj koncepta kvalitete života. Glavni pristupi u proučavanju kvalitete života. Teorijske osnove u psihologijskim istraživanjima kvalitete života. Odrednice subjektivne kvalitete života. Definiranje pojma zdravlja i bolesti. Povezanost zdravstvenog stanja i općeg doživljaja kvalitete života. Utjecaj kroničnih bolesti na subjektivnu kvalitetu života pojedinca. Metode psihološke procjene subjektivne kvalitete života. Metodologija procjene zdrvstvenog stanja (psihičkog i fizičkog) na populacijskoj i individualnoj razini.

This course requires an enrolment key