TEST
(TEST)

 
 This course requires an enrolment key
 
 

U kolegiju se obrađuje koordinirano i subordinirano povezivanje rečenica u nezavisno odnosno zavisno složenu rečenicu. Obrađuju se sve vrste zavisno i nezavisno složenih rečenica. Daljnje teme su: consecutio temporum; upravni i neupravni govor; red riječi u zavisno složenoj rečenici; interpunkcija; logičke pogreške u rečenici; neke karakteristične greške kod tvorbe njemačkih složenih rečenica.

This course requires an enrolment key